print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

STOWA-congres 'Goede monitoring, effectief waterkwaliteitsbeheer? succesvol verlopen

29-03-2016

Van 19 tot en met 21 april vond in Burgers' Zoo het driedaagse STOWA congres 'Goede monitoring, effectief waterkwaliteitsbeheer' plaats. Drie dagen lang wisselden waterschappers, wetenschappers en adviseurs nieuwe kennis, ervaringen en inzichten uit over monitoring.

Eén ding werd tijdens de drie dagen wel duidelijk. Monitoring is enorm in ontwikkeling. Er komen in hoog tempo nieuwe informatiesystemen en innovatieve technieken op de markt die het verzamelen, ontsluiten en toegankelijk maken van data veel eenvoudiger maken. Ook het doel van monitoring verandert snel: van routinematig, generiek meten, naar heel specifiek en doelgericht meten als basis voor systeembegrip, het nemen van de juiste maatregelen en het meten van de effecten van genomen maatregelen.

Schaatsprofessor en succescoach Jac Orie (foto) had ook nog een belangrijke boodschap voor de aanwezigen: wil je winnaars afleveren, dan moet je voortdurend testen, sturen, testen, sturen, etc. Hij heeft het gelijk aan zijn zijde, want niemand leverde zoveel schaatskampioenen af als hij.

Meer weten? De website www.stowacongres.nl staat boordevol nieuws, achtergronden en videopresentaties. Er zijn ook drie monitoringjourmnaals verschenen. En op STOWAvideo vindt u een schat aan opgenomen interviews, presentaties en pitches.

Wat gebeurde er op dag 1? Lees het in het speciale Monitoringjournaal 1.

Wat gebeurde er op dag 2? Lees het in het speciale Monitoringjournaal 2.

Wat gebeurde er op dag 3? Les het in het spaciala Monitoringjouraal 3.
 

Energiekaart Waterschappen: 220 duurzame-energieprojecten

23-03-2016

De Nederlandse waterschappen zijn volop aan de slag om de ambities van de Green Deal Energie waar te maken. Op energiekaart.uvw.nl is de kaart van de Nederlandse waterschappen te zien, met daarop ruim 220 duurzame-energieprojecten!

Uitgelicht Thema

Stedelijk waterbeheer
De themasite Stedelijk Waterbeheer informeert u over de ontwikkelingen op dit terrein en over de activiteiten van de Commissie Stedelijk Waterbeheer. Lees meer over Stedelijk waterbeheer

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

STOWA Deltafacts

online!