print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Uitdaging voor waterschappen: Big data verwerken tot praktisch toepasbare informatie voor beter waterkeringbeheer

17-04-2014

Beheerders in control. Informatie als basis voor dijkbeheer. Dat was de titel van de bijeenkomst die de stichting Flood Control en de stichting IJkdijk hadden georganiseerd, op woensdagmiddag 19 maart jl. De middag stond geheel in het teken van het verzamelen, analyseren en interpreteren van data voor doelmatiger en effectiever waterkeringbeheer. De beide stichtingen hebben sinds enige tijd de krachten gebundeld met als doel gezamenlijk verder te werken aan waterveiligheid.

>Lees het verslag van deze middag, inclusief videolinks

Waterinnovaties in Nederland

07-04-2014

Het Ministerie van I&M, Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen hebben onlangs een mooi boekje uitgebracht met een bloemlezing van waterinnovaties in Nederland.

De innovaties lopen uiteen van het testen van nieuwe typen dijkbekleding en de Zandmotor, tot het One-Stepfilter® (foto) en de Hydrochip. Ook veel innovaties waar STOWA en waterschappen bij betrokken zijn, haalden het overzicht. Een mooie opsteker.

>Download een pdf van het boekje

Uitgelicht Thema

Deltaproof
Het Kennisprogramma Deltaproof zoekt samen met waterschappen naar antwoorden op vragen rond waterveiligheid en zoet water. Deze antwoorden zijn voor Nederland van groot belang om de klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden. Op deze themasite ... Lees meer over Deltaproof

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

Factsheets

Watermozaïek

STOWA Deltafacts

online!