print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Ecologische Sleutelfactoren ook voor stromende wateren

26-08-2014

Op verzoek van de waterschappen gaat STOWA verder met de Ecologische Sleutelfactoren. Onlangs werd gestart met het ontwikkelen van sleutelfactoren voor stromende wateren. Voor stilstaande wateren zijn ze al gereed. Recent verscheen hierover een speciaal boekje.

STOWA is al geruime tijd druk bezig met het ontwikkelen van zogenoemde ecologische sleutelfactoren. De sleutelfactoren geven waterbeheerders meer inzicht in het functioneren van aquatische ecosystemen. Op basis daarvan kunnen zij bepalen wat ecologisch mogelijk is in een bepaald water en een keuze maken voor effectieve maatregelen om die doelen te bereiken. Foto: Icoon van de ESF 'Productiviteit Water'.

Wilt u meer weten over de ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren of wilt u een bijdrage leveren aan de ontwikkeling ervan? Neem dan contact op met Bas van der Wal van STOWA.
 

Beating the Blues gelanceerd op bijeenkomst Platform Blauwalgen

07-08-2014

In april van dit jaar vond een bijeenkomst plaats van het Platform Blauwalgen van STOWA. Tijdens deze platformbijeenkomst werd onder meer aandacht besteed aan de website ‘Beating the Blues’ die onlangs werd gelanceerd. De website bevat een database met praktisch toepasbare maatregelen voor blauwalgbestrijding. Andere onderwerpen die hier aan de orde kwamen, waren onder meer blauwalgtoxines, gezondheidsrisico’s van blauwalgen, nieuwe monitoringtechnieken en het ontstaan van drijflagen.Het verslag en de presentaties van de bijeenkomst zijn nu beschikbaar op de themasite Cyanobacteriën van STOWA.

 

Uitgelicht Thema

Natuurvriendelijke oevers
Natuurvriendelijke oevers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan natuurlijker, schoner en mooier oppervlaktewater. Op deze themasite krijgt u meer informatie over het ontwerp, de aanleg, het beheer en de effecten van deze oevers. U kunt vinde... Lees meer over Natuurvriendelijke oevers

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

Factsheets

Watermozaïek

STOWA Deltafacts

online!