print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Deltafacts in 2016 goed bezocht

20-02-2017

Hoe beschermen we Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering? En hoe spelen we in op de effecten daarvan, zoals extreme neerslag en toenemende verzilting? STOWA ontsluit de opgedane kennis hierover via speciale Deltafacts. Met succes. In 2016 werden ze meer dan 15 duizend keer geraadpleegd.

>Naar de Deltafacts


Er zijn in totaal al bijna vijftig Nederlandstalige en ongeveer 25 Engelstalige Deltafacts beschikbaar. Het Deltafact over Regelbare drainage werd in 2016 het meest bekeken: 852 keer. De top 5 wordt gecomplementeerd door Deltafacts over de Nieuwe normering voor waterveiligheid (812), Meerlaagsveiligheid (724) , Brakke kwel (600) en de Effecten van klimaat op de landbouw (549). Van de Engelstalige Deltaracts werd Room for the River het meest bekeken (398).


De Deltafacts van STOWA zijn online kennisdossiers met een samenvatting van de ‘state of the art' kennis over onderwerpen op het snijvlak van waterbeheer & klimaatverandering. De Deltafacts worden regelmatig geüpdatet. Een deel van de Deltafacts is ook verschenen in het Engels. Kijk op Deltafacts.nl voor het complete overzicht.

Uitgelicht Thema

Beek en Rivierherstel
Op deze themasite informeren we u over de ontwikkelingen rond beek- en rivierherstel in Nederland. Daarnaast staat op deze themasite informatie over de activiteiten van het Platform Beek- en Rivierherstel, waar Nederlandse waterbeheerders kennis e... Lees meer over Beek en Rivierherstel

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

45 jaar STOWA

Bekijk de film

STOWA Deltafacts

online!