print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Plastics in de waterketen: "Je voelt op je klompen aan dat het niet goed is"

27-11-2015

Waterbeheerders zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor de plasticvervuiling in het water. Maar ze kunnen als 'doorvoerhaven' wel het nodige doen om plastics uit het water te halen, bijvoorbeeld bij gemalen en op rwzi's. Daar was iedereen het wel over eens, tijdens een informatiebijeenkomst over plastics in de waterketen op 6 november jl. De dag was georganiseerd door de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en STOWA.

Op deze dag bleek wel dat er nog veel onduidelijk is over de bronnen en routes van plastics, effectieve manieren van monitoring en verwijdering, alsmede over de schadelijke effecten van plastics voor mens en (water)dier. Kortom: er is het nodige (onderzoeks)werk aan de winkel. Dat mag zo zijn, niets doen lijkt geen optie. Want, zoals een deelnemer het treffend verwoordde: "Je voelt op je klompen aan dat het niet goed is." Hoogheemraad van Rijnland Martine Leewis wilde als bestuurder dan ook vooral haar hart volgen en beginnen met het aanpakken van het probleem: "Hopelijk volgt de bewijslast later wel."

>Bekijk de visual recordings van illustrator Thea Schukken: ochtend (ook hieronder) en middag.
>Lees een verslag van de dag en bekijk de presentaties


 

50 jaar Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken

16-11-2015

Op donderdag 12 november jl. vierde het Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken haar vijftigjarig bestaan. Bij die gelegenheid werden de nieuwe naam en het nieuwe logo van de voormalige Studiegroep Pijpleidingen onthuld.


Bekijk hieronder een film over het werk van het Expertisenetwerk.
 

 

 

 

Uitgelicht Thema

Natuurvriendelijke oevers
Natuurvriendelijke oevers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan natuurlijker, schoner en mooier oppervlaktewater. Op deze themasite krijgt u meer informatie over het ontwerp, de aanleg, het beheer en de effecten van deze oevers. Lees meer over Natuurvriendelijke oevers

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

STOWA Deltafacts

online!