print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

TEO-cockpit: handig hulpmiddel om haalbaarheid TEO-initiatieven in te schatten

14-05-2018

Onlangs bracht STOWA de TEO-cockpit uit. Met dit instrument (xcell-sheet) kunnen gebruikers een eerste inschatting maken van de financiële haalbaarheid van projecten waarbij sprake is van het (terug)winnen van thermische energie uit oppervlaktewater.

Gebruikers selecteren een van de tien beschreven voorbeeldprojecten die qua projectkenmerken lijkt op het eigen project. Via een aantal aanvullende variabelen (zoals afstand tot het water en rendementseis) kunnen gebruikers de resultaten finetunen en een beeld krijgen van de haalbaarheid van hun eigen TEO-initiatief. Foto: Gebouw De Rotterdam, gekoeld met Maaswater.

>Klik HIER

Maak onze Deltafacts voor u (nog) beter: vul de online enquête in

26-04-2018

De Deltafacts van STOWA zijn online kennisdossiers met de meest actuele kennis over onderwerpen op het snijvlak van waterbeheer en klimaat(verandering). Ze zijn onderverdeeld in drie thema’s: waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie. De Deltafacts zijn te vinden op www.deltafacts.nl.

Via een online enquête willen we de Deltafacts graag verder verbeteren, zodat ze zo goed mogelijk aansluiten bij uw werk. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. Alvast bedankt voor uw medewerking!

>Naar de enquête

Uitgelicht Thema

Stedelijk waterbeheer
De themasite Stedelijk Waterbeheer informeert u over de ontwikkelingen op dit terrein en over de activiteiten van de Commissie Stedelijk Waterbeheer. Lees meer over Stedelijk waterbeheer

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

45 jaar STOWA

Bekijk de film

STOWA Deltafacts

online!