print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Onbemande luchtvoertuigen kunnen dijkinspecteurs helpen

22-06-2014

Veel waterschappen overwegen onbemande luchtvoertuigen (drones in de volksmond) in te zetten. Bijvoorbeeld dijken te inspecteren of lastig toegankelijke gebieden in te meten. De toepassing van dergelijke luchtvoertuigen heeft zeker voordelen; ze werken snel en efficiënt, zijn relatief goedkoop in te zetten en kunnen een schat aan (aanvullende) gegevens opleveren.

Maar er zijn ook nadelen, zoals de beperkte inzetbaarheid door overheidsregelgeving en de weersomstandigheden. Dit werd duidelijk op de goedbezochte themadag die op 11 juni 2014 werd gehouden in Leerdam.

>Lees het verslag van de dag

>Bekijk de videopresentaties

Welke KRW-maatregelen werken wel, welke niet? Ecologische sleutelfactoren bieden uitkomst!

19-06-2014

EU-lidstaten moeten waterkwaliteitsdoelen formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is, en daarbij rekening houden met mogelijke andere functies die watersystemen vervullen. Het bepalen van wat er mogelijk is, maar ook het vaststellen van effectieve maatregelen om de doelen te bereiken, vereisen kennis van het watersysteem. De ecologische sleutelfactoren die STOWA binnen het kennisprogramma Watermozaïek heeft ontwikkeld, leveren een belangrijke bijdrage aan het ontsluiten en delen van deze kennis. Ze vormen daarmee het hart van het kennisprogramma. Maar wat zijn het en hoe werken ze? Onlangs verscheen daarover een verhelderend boekje.

>Meer informatie en download

Iedere sleutelfactor, kortweg: ESF, vormt een voorwaarde voor een goed functionerend ecologisch watersysteem. Het gaat om uiteenlopende factoren als de Productiviteit van het water (i.c. belasting met voedingsstoffen), Lichtklimaat, Habitatgeschiktheid en Toxiciteit. Met behulp van ecologische sleutelfactoren kan inzichtelijk worden gemaakt wat de huidige ecologische staat van een watersysteem is. Per sleutelfactor kan worden bepaald of deze ‘groen’ is: het waterlichaam voldoet aan de eisen van de sleutelfactor, of ‘rood’: het watersysteem voldoet niet aan de eisen van de sleutelfactor.

Het toepassen van de systematiek van de Ecologische Sleutelfactoren helpt bij het op een logische wijze ontrafelen van het functioneren van aquatische ecosystemen. In een van tevoren vastgestelde volgorde worden stap voor stap de bepalende factoren voor een ecologisch goed functionerend watersysteem doorgenomen. Er wordt daarbij zoveel mogelijk een relatie gelegd met ‘stuurknoppen’ en beheerinstrumenten.

Uitgelicht Thema

Water & Energie
De wereldvoorraad fossiele, niet-herwinbare energie raakt uitgeput. Het besparen op, en terugwinnen van energie wordt hierdoor steeds belangrijker. Ook in de waterketen en het watersysteem kan het energieverbruik worden verminderd en energie worde... Lees meer over Water & Energie

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

Factsheets

Watermozaïek

STOWA Deltafacts

online!