print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Wie helpt mee om groene ambities waterschappen werkelijkheid te laten worden?

13-03-2017

Onlangs kwam het STOWA-rapport Slim samenwerken aan groene waterschappen uit. Hierin schetst STOWA een beeld van de stand van zaken van het aan de Green Deal Energie gekoppelde onderzoeksprogramma. Er is nog ruimte voor onderzoeksvoorstellen.

In het voorjaar van 2016 sloten waterschappen, het Rijk en STOWA een nieuwe Green Deal Energie. Hierin werd afgesproken dat waterschappen zich nog meer gaan richten op duurzame energieopwekking zoals biogas, windenergie, zonne-energie en waterkracht. Doel is om binnen afzienbare tijd energieneutraal te worden.

Aan deze Green Deal werd een onderzoeksprogramma gekoppeld. Het betreft praktijkgericht onderzoek naar techniek, innovatie en governance, dat de waterbeheerders kan ondersteunen om hun doelen te bereiken. STOWA en RVO hebben voor het programma 600 duizend euro beschikbaar gesteld.

Een deel van het budget is nog beschikbaar. Het rapport is daarom ook een oproep aan waterschappen en andere partijen om onderzoek bij STOWA voor te dragen voor financiering en ondersteuning, bij voorkeur in de vorm van gezamenlijke onderzoeksvoorstellen. Het onderzoeksprogramma loopt tot en met 2018.

Wilt u meer weten over dit rapport en het onderzoeksprogramma? Dan kunt u contact opnemen met Michelle Talsma.

Uitgelicht Thema

Watermozaïek
Het STOWA kennisprogramma Watermozaïek heeft als doel inzicht te verwerven in de effecten van bestaande en innovatieve maatregelen op de ecologische kwaliteit van oppervlaktewateren. In het programma werken waterschappers en wetenschappers na... Lees meer over Watermozaïek

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

45 jaar STOWA

Bekijk de film

STOWA Deltafacts

online!