print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Sigmaplan: Integrale visie op waterveiligheid en natuur om Scheldebekken te beschermen

20-05-2015

Nederland heeft zijn Deltaplan, België zijn Sigmaplan. Met de S van Schelde, zoals de Vlamingen er veelbetekend bijzeggen. Het plan, oorspronkelijk uit 1977 en geactualiseerd in 2000, is een geïntegreerd plan voor betere hoogwaterbescherming van Vlaanderen tegen de Schelde en haar zijrivieren. Maar ook voor het terugbrengen van getijdennatuur. Op 23 april 2015 ging een groep van veertig Nederlandse waterbeheerders kijken hoe dat plan er in de praktijk uitziet. De excursie werd georganiseerd door STOWA.

>Lees een verslag van deze dag, inclusief videolinks

 

Uitgelicht Thema

Water & Energie
De wereldvoorraad fossiele, niet-herwinbare energie raakt uitgeput. Het besparen op, en terugwinnen van energie wordt hierdoor steeds belangrijker. Ook in de waterketen en het watersysteem kan het energieverbruik worden verminderd en energie worde... Lees meer over Water & Energie

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

STOWA Deltafacts

online!