print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Volop ambities bij start NKWK

Dinsdag 21 april jl. vond in Bussum de officiële aftrap plaats van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat. Kortweg: NKWK. In het programma zetten overheden, kennisinstellingen en bedrijven gezamenlijk een volgende stap om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Daarvoor zijn praktische toepasbare en vernieuwende oplossingen nodig. De aftrap was met meer dan 450 deelnemers in ieder geval veelbelovend. >Lees meer

Uitgelicht Thema

Nieuwe Sanitatie
Mede door goede afvalwaterzuivering is de kwaliteit van het oppervlaktewater de afgelopen decennia sterk verbeterd. Maar lozingen van gezuiverd afvalwater vormen nog altijd een belangrijke bron van emissies. Met name meststoffen, zware metalen, ho... Lees meer over Nieuwe Sanitatie

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

STOWA Deltafacts

online!