print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Nereda® wint Muelheim Water Award 2014

29-10-2014

Het Nationaal Nereda Ontwikkelingsprogramma NNOP, waar STOWA deel van uitmaakt, heeft onlangs in Duitsland de Muelheim Water Award 2014 gewonnen, voor de ontwikkeling van de duurzame afvalwaterzuiveringstechnologie Nereda®. Cora Uijterlinde van STOWA nam op 28 oktober jl. de prijs in ontvangst uit handen van Dagmar Mühlenfeld, de burgemeester van Muelheim. De prijs werd uitgereikt tijdens de DBP 2014 conferentie: Disinfection by-products in drinking water.

Volgens Cora Uijterlinde is de prijs de kroon op het werk van meer dan twintig jaar onderzoek naar, en ontwikkeling, opschaling en implementatie van een nieuwe technologie. "We hebben aangetoond dat de gouden driehoek van private partijen, kennisinstellingen en overheden werkt. Gezamenlijk hebben we een nieuwe internationale standaard gezet voor de biologische zuivering van afvalwater."

Nereda is een nieuwe zuiveringstechnologie waarbij het reinigende actief slib geen vlokken maar korrels vormt. Hierdoor bezinkt het slib sneller en makkelijker. De technologie wordt gekenmerkt door hoge zuiveringsrendementen, weinig ruimtebeslag (voor bezinking) en relatief lage energiekosten. Foto: het verschil in bezinksnelheid tussen slibkorrels (links) en slibvlokken, RoyalHakoningDHV.

Klik HIER voor meer informatie over de DBP conferentie.

Nieuwe vorm van hemelwateroverlast? Lees de nieuwe STOWA ter Info

10-10-2014

Regen. Het kwam eind juli ineens met bakken uit de hemel. Enkele waterschappen moesten alle zeilen bijzetten om de schade door wateroverlast binnen de perken te houden. Is er sprake van een nieuwe vorm van hemelwateroverlast? En wat doet STOWA?

>Lees het in de nieuwe STOWA ter Info.

Uitgelicht Thema

Nieuwe Sanitatie
Mede door goede afvalwaterzuivering is de kwaliteit van het oppervlaktewater de afgelopen decennia sterk verbeterd. Maar lozingen van gezuiverd afvalwater vormen nog altijd een belangrijke bron van emissies. Met name meststoffen, zware metalen, ho... Lees meer over Nieuwe Sanitatie

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

Factsheets

Watermozaïek

STOWA Deltafacts

online!