print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Introfilm project Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit

Verder ontharden drinkwater snel terugverdiend door consument en waterschap

Het grootste deel van Nederland krijgt 'gemiddeld hard' of 'hard' drinkwater. Drinkwater verder ontharden kost geld, maar heeft ook voordelen: meer comfort, een lager energie- en wasmiddelengebruik voor de consument, én lagere afvalwaterzuiveringskosten voor het waterschap. De baten lijken bovendien al snel hoger dan de kosten. Dat blijkt uit het rapport 'Minder Hard. Meer Profijt' van STOWA, drinkwaterbedrijf PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.  >Lees meer

Uitgelicht Thema

Natuurvriendelijke oevers
Natuurvriendelijke oevers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan natuurlijker, schoner en mooier oppervlaktewater. Op deze themasite krijgt u meer informatie over het ontwerp, de aanleg, het beheer en de effecten van deze oevers. Lees meer over Natuurvriendelijke oevers

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

Factsheets

Watermozaïek

STOWA Deltafacts

online!