print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Zorgplicht primaire waterkeringen: uitdaging om te laten zien dat je doet wat moet

25-03-2015

Vanaf 1 januari 2014 toetst de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van I&M de zogenoemde zorgplicht voor primaire waterkeringen. Dit moet ervoor zorgen dat de uitvoering van deze zorgplicht door waterschappen transparanter en doelmatiger wordt. De Unie van Waterschappen heeft STOWA gevraagd om de waterschappen hierbij te helpen. Dat gebeurde onder meer door het onderwerp op de kaart te zetten tijdens de Twaalfde Kennisdag Inspectie Waterkeringen, op 19 maart jl. in Arnhem.

Volgens veel sprekers tijdens de dag is de zorgplicht een mooie uitdaging voor waterschappen om te laten zien dat je doet wat nodig is om primaire keringen op de norm te houden. Maar hier en daar leeft de angst dat het vooral een papieren circus wordt. Binnekort een uitgebreid verslag op onze website. Foto: impressie Kennisdag  >Bekijk alvast de videoverslagen en powerpointpresentaties van de dag

Uitgelicht Thema

Cenirelta
Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven van waterschap Hollandse Delta in Rotterdam vindt de komende jaren een demonstratieproject met Koude Anammox plaats, een veelbelovende nieuwe en kosteneffectieve technologie voor stikstofverwijdering ... Lees meer over Cenirelta

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

STOWA Deltafacts

online!