print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Cuemborg: klmaatbestendige stad in ontwikkeling

19-10-2016

Op donderdag 10 november vindt in het kader van de projectentournee Klimaatbestendige stad van het NKWK een bezoek plaats aan Culemborg. Ervaringsdeskundigen laten u kennismaken met de innovatieve en succesvolle resultaten van 15 jaar klimaatbestendige ontwikkeling en inrichting van deze stad. Een aaanrader voor waterschappers die zich bezighouden met stedelijke adaptatie. Foto: Wijk Eva-Lanxmeer in Culemborg >Meer informatie en aanmelding

Wat kan Europa betekenen voor het Nederlandse waterkwaliteitsbeheer?

19-10-2016

STOWA presenteert op 10 november a.s. de belangrijkste EU-projecten op het gebied van waterkwaliteit en aquatische ecologie. We gaan met u op zoek naar de match van vraag en aanbod: welke kennis wordt er in Europees verband ontwikkeld, hoe wordt deze kennis ontsloten en toepasbaar gemaakt en wat hebt u er als waterkwaliteitsbeheerder aan? >Meer informatie en download

Uitgelicht Thema

Waterwijzer
Welke invloed hebben waterhuishoudkundige veranderingen in een gebied - bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe peilbesluiten of klimaatverandering - op de aanwezige landbouw en natuur? En hoe creëer je als waterbeheerder optimale waterhuishoudkun... Lees meer over Waterwijzer

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

STOWA Deltafacts

online!