print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO). Van kansen naar realisatie

09-10-2017

Nederland zal de energievoorziening anders moeten vormgeven om mee te gaan in de mondiale energietransitie naar duurzame energie. Van de huidige energievraag is ongeveer dertig procent nodig voor het verwarmen van gebouwen en ruimten. Momenteel wordt dit nog vrijwel uitsluitend verzorgd door aardgasinstallaties. Maar het kan ook met oppervlaktewater...

Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt echter dat de warmte en koude uit oppervlaktewater water een substantiële bron van duurzame warmte kan zijn als alternatief voor aardgas en bij uitstek geschikt vor verwarmen en koelen. STOWA voert samen met andere partijen (w.o Unie van waterschappen, RVO, ministerie van I&M en Rijkswaterstaat) op dit ogenblik een aantal projecten uit om de kansen van deze duurzame energiebron in kaart te brengen.

Ook is er een speciale projectpagina ingericht met nadere uitleg. Op deze pagina worden regelmatig documenten geplaatst over uiteenlopende aspecten van Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO)EO, waaronder een handreiking voor het realiseren van TEO-projecten en een portfolio met voorbeeldprojecten.

STOWA Ter Info 67: greep krijgen op veenbodemdaling

25-09-2017

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, STOWA en enkele andere partijen hebben een instrument laten ontwikkelen dat de effecten en kosten van veenbodemdaling snel en helder in beeld brengt. Het hoogheemraadschap zet het met succes in op bijeenkomsten met belanghebbenden. Meer weten? Lees het in de laatste editie van de STOWA ter Info.

>Download STOWA ter Info 67

En verder besteden we aandacht aan het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. Volgens Paul Koemans van de Energie- en Grondstoffenfabriek is het hoog tijd dat we de technology push hierbij gaan inruilen voor een market pull. Ook blikken terug op de Zoet-Zouttweedaagse en u leest een mooi pleidooi  voor het meenemen van erfgoed bij  beekherstel. Tot slot: hoe betrek je burgers bij het aanpakken van stedelijke wateroverlast? Moeten we burgers dwingen of verleiden om hun tuinen te onttegelen. En hoe dan? U krijgt geen pasklare antwoorden, maar wel de nodige stof tot nadenken.

De redactie

Uitgelicht Thema

Opleidings- programma INNW
Vanaf 2017 wordt er gewerkt met nieuwe veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen. Om waterkeringbeheerders voor te bereiden op deze nieuwe normering hebben STOWA en Rijkswaterstaat een speciaal opleidingsprogramma ontwikkeld. Op deze website v... Lees meer over Opleidings- programma INNW

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

45 jaar STOWA

Bekijk de film

STOWA Deltafacts

online!