print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Maak uw woonomgeving klimaatbestendig met de Huisje Boompje Beter app

13-10-2014

Woont u in de stad en hebt u een eigen huis? Bent u in het bezit van een smartphone? Geeft u zowel om uw eigen wooncomfort als om het milieu? Download dan de Huisje Boompje Beter App. Deze, mede door STOWA gefinancierde en ontwikkelde app laat zien wat u kunt doen om uw directe woonomgeving aan te passen aan het veranderende klimaat.

De gemiddelde temperatuur in Nederland steeg de afgelopen eeuw met 1.7° C. Dat lijkt niet veel, maar in de steden kan het vanwege de bebouwing wel 10° C warmer worden dan op het platteland op hete zomerse dagen. En de neerslag steeg met maar liefst 20 procent en valt steeds vaker in pieken. Door de toenemende verstedelijking kan dit water steeds moeilijker worden afgevoerd. Overheden erkennen dit als nationaal probleem.

Gelukkig kan iedereen met een huis met eigen dak, balkon of tuin bijdragen aan de oplossing. De app Huisje Boompje Beter laat zien hoe klimaatbestendig uw huis en tuin nu is en hoe u dit eenvoudig verbetert. Bijvoorbeeld door stoeptegels uit de tuin te vervangen door groen, waardoor u wateroverlast voorkomt. Of door isolerende begroeiing op een plat dak te planten waarvan u zowel ’s winters als ’s zomer profiteert.

Ga naar de Itunes App store of Google Play en download de gratis App. Meer info vindt u op de website HuisjeBoompjeBeter.

Nieuwe vorm van hemelwateroverlast? Lees de nieuwe STOWA ter Info

10-10-2014

Regen. Het kwam eind juli ineens met bakken uit de hemel. Enkele waterschappen moesten alle zeilen bijzetten om de schade door wateroverlast binnen de perken te houden. Is er sprake van een nieuwe vorm van hemelwateroverlast? En wat doet STOWA?

>Lees het in de nieuwe STOWA ter Info.

Mission statement Klimaatactieve Stad gepresenteerd

09-10-2014

Op donderdag 9 oktober jl. heeft Stefan Kuks van de Unie van Waterschappen tijdens het kennisfestival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht het 'mission statement' gepresenteerd van de Klimaatactieve Stad. KAS is een beweging van waterschappen die zich in samenwerking met gemeenten actief willen inzetten voor een stad die voorbereid is, en inspeelt op klimaatverandering. STOWA is samen met de Unie van Waterschappen één van de initiatiefnemers van KAS. Het statement is een uitnodiging aan waterschappen om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

>Download de mission statement van KAS

Het kennisfestival Ruimtelijke Adaptatie symboliseerde de overgang van het Deltaprogramma 2015 van ontwikkeling naar implementatie. De Klimaatactieve Stad is daar een prachtig voorbeeld van. Volgens de opstellers van het mission statement is KAS 'een beweging die een wezenlijke bijdrage wil leveren aan een leefbare stad waarin goed met water en klimaat wordt omgegaan.' Een stad kortom waar kelders niet onderlopen, de hitte binnen de perken blijft en slimme groene en blauwe infrastructuren de stad gezond houden.

KAS wil dat bereiken door op de effecten van klimaatverandering te anticiperen, maar ook door actief bij te dragen aan het terugwinnen van grondstoffen en energiebesparing in de waterketen. Er zijn inmiddels al diverse voorbeelden van geslaagde KAS-initiatieven, zoals uiteenlopende initiatieven om grondstoffen terug te winnen uit afvalwater, meer energie terug te winnen uit afvalwater, waterberging op (groene) daken en zogenoemde waterpleinen.

Meedoen met KAS?
Meld u dan aan bij Cees van Bladeren (Unie van Waterschappen) of Michelle Talsma (STOWA

Foto: De initiatiefnemende waterschapsbestuurders bij elkaar. Casper Cammeraat.

Uitgelicht Thema

Water & Energie
De wereldvoorraad fossiele, niet-herwinbare energie raakt uitgeput. Het besparen op, en terugwinnen van energie wordt hierdoor steeds belangrijker. Ook in de waterketen en het watersysteem kan het energieverbruik worden verminderd en energie worde... Lees meer over Water & Energie

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

Factsheets

Watermozaïek

STOWA Deltafacts

online!