print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

STOWA zomerserie 6: Aanpak microverontreinigingen: gluren bij de buren

22-08-2016

Nederland zoekt volop naar mogelijkheden om medicijnresten en andere microverontreinigingen uit het afvalwater te verwijderen. STOWA is betrokken bij diverse onderzoeken op dit gebied. Omdat ze in het buitenland ook niet stil zitten, liet STOWA bovendien een rapport opstellen dat een overzicht geeft van de kennis en ervaringen die in het buitenland - met name Duitsland en Zwitserland - zijn opgedaan met het verwijderen van medicijnresten en andere microverontreinigingen.

‘De kennis en ervaringen die in andere landen zijn opgedaan met het verwijderen van microverontreinigingen kunnen we in Nederland heel goed gebruiken,’ aldus Henry van Veldhuizen die zich bij waterschap Vallei en Veluwe bezighoudt met dit onderwerp. ‘De informatie uit het rapport helpt ons verder. Niet alleen als het gaat om de kosten en effectiviteit van onderzochte technieken. Ook wat betreft de strategie: hoe pak je de verontreiniging aan? Ga je voor een end-of-pipe benadering, focus je vooral op de bronnen, of kies je een mix? En richt je je vooral op grote zuiveringen en verwijdering van de grootste vrachten, zoals in Zwitserland? Of ga je daar ingrijpen waar je de grootste effecten verwacht op ontvangende oppervlaktewateren, iets wat men in Duitsland meer doet? In Nederland voeren alle betrokken partijen hier nog gesprekken over. Dit rapport levert mooie inhoudelijke input voor deze discussie.’

>Download het rapport

>Lees een achtergrondverhaal over microverontreinigingen in STOWA ter info 62

 

 

Inschrijving cursussen voor beoordelaars primaire waterkeringen van start

27-07-2016

Vanaf 2017 zijn de nieuwe veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen van kracht. Om waterkeringbeheerders goed voor te bereiden op deze nieuwe normering voeren STOWA en Rijkswaterstaat een speciaal opleidingsprogramma uit. Ook marktpartijen kunnen aan (delen van) dit programma deelnemen.

In de afgelopen periode hebben al masterclasses voor bestuur & management en cursussen voor beleidsmedewerkers plaatsgevonden. Ook is twee keer een basiscursus beoordelen en ontwerpen  georganiseerd voor specialisten.

In het najaar van 2016 worden diverse pilot-cursussen georganiseerd voor beoordelaars en ontwerpers met betrekking tot hydraulische belastingen, geotechniek, bekledingen en duinen. Dit gebeurt in afstemming met de Generale Repetitie van het Wettelijk Beoordelings Instrumentarium (WBI).

Inschrijven
Inschrijving voor de cursussen start eind juli 2016. Deze cursussen worden in 2017 gecontinueerd. Ook starten er dan nieuwe cursussen. Deze zullen betrekking hebben op het beoordelingsproces, ontwerpen, en beheren & onderhouden van waterkeringen en riviersystemen. Data voor deze cursussen worden eind dit jaar bekend.

Uitgelicht Thema

Stedelijk waterbeheer
De themasite Stedelijk Waterbeheer informeert u over de ontwikkelingen op dit terrein en over de activiteiten van de Commissie Stedelijk Waterbeheer. Lees meer over Stedelijk waterbeheer

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

STOWA Deltafacts

online!