print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Hoe zorgen we voor meer waterveiligheid in de IJssel-Vechtdelta?

12-02-2015

Op 5 februari jl. vond een speciaal seminar plaats over de waterveiligheid in, en waterbestendige inrichting van de IJssel-Vechtdelta. De delta wordt in het Deltaprogramma aangemerkt als hotspot omdat de IJssel, Overijsselse Vecht en de Sallandse weteringen er samenkomen en er een sterke invloed merkbaar is van het IJsselmeer. >Bekijk alle videopresentaties van deze dag.

 

Groene daken nader beschouwd

11-02-2015

Onlangs verscheen de conceptversie van 'Groene daken nader beschouwd', een gezamenlijke publicatie van STOWA en stichting RIONED. Deze publicatie helpt u keuzes te maken bij het ontwerp, de aanleg en het beheer van groene daken, met het oog op de stedelijke waterhuishouding. >Download de conceptpublicatie

De publicatie ligt tot 28 februari a.s. ter vise. Mocht u naar aanleiding van de tekst een opmerking willen maken, of een aanvulling hebben, dan kunt u deze mailen naar Kees Broks.

 

Uitgelicht Thema

ORAS Veenweiden

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

Factsheets

Watermozaïek

STOWA Deltafacts

online!