print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Water in de openbare ruimte brengt gezondheidsrisico's met zich mee

27-07-2014

Water op straat en water in bedriegertjes of fonteinen is niet van dezelfde kwaliteit als zwemwater. Hierdoor kunnen kinderen die in dit water spelen, ziek worden. Met eenvoudige maatregelen is dit te voorkomen. Dat blijkt uit het mede door STOWA en RIONED financieel ondersteunde promotie-onderzoek van Heleen de Man van de Universiteit Utrecht.

Het promotieonderzoek spitste zich toe op de hygiënische betrouwbaarheid van water in ‘bedriegertjes’ en fonteinen, en van regenwater op straat en in wadi’s. Het onderzoek heeft de gezondheidsrisico’s van water in de openbare ruimte goed in beeld gebracht én reikt praktische maatregelen aan om de kans op ziekte te beperken. Afstromend regenwater is afvalwater en géén speelwater. Water van bedriegertjes is wel speelwater, maar géén drinkwater. Ontwerpers, beheerders en gebruikers van bedriegertjes, fonteinen en voorzieningen voor de opvang van regenwater kunnen met gepresenteerde resultaten van het onderzoek bewust omgaan met de gezondheidsrisico’s van water in stedelijk gebied. Door voorlichting en door de bedriegertjes te vullen met drinkwater is besmetting grotendeels te voorkomen, volgens De Man. Foto: bedriegertjes in Heerhugowaard.

Download de samenvatting van het proefschrift.

Onbemande luchtvoertuigen kunnen dijkinspecteurs helpen

22-06-2014

Veel waterschappen overwegen onbemande luchtvoertuigen (drones in de volksmond) in te zetten. Bijvoorbeeld dijken te inspecteren of lastig toegankelijke gebieden in te meten. De toepassing van dergelijke luchtvoertuigen heeft zeker voordelen; ze werken snel en efficiënt, zijn relatief goedkoop in te zetten en kunnen een schat aan (aanvullende) gegevens opleveren.

Maar er zijn ook nadelen, zoals de beperkte inzetbaarheid door overheidsregelgeving en de weersomstandigheden. Dit werd duidelijk op de goedbezochte themadag die op 11 juni 2014 werd gehouden in Leerdam.

>Lees het verslag van de dag

>Bekijk de videopresentaties

Uitgelicht Thema

Monitoring nieuwe stoffen
In 2006 is het netwerk ‘monitoring nieuwe stoffen’ opgericht, voor en door waterschappen. Onder nieuwe stoffen worden verstaan hormoonverstorende stoffen, geneesmiddelen, en andere potentieel schadelijke stoffen die in het oppervlaktew... Lees meer over Monitoring nieuwe stoffen

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

Factsheets

Watermozaïek

STOWA Deltafacts

online!