print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Hoe maak je dun afvalwater dikker? Lees het in de STOWA ter Info

02-07-2015

Hoe haal je meer energie uit slib? Wat kunnen we doen aan de bodemdaling in veenweidengebieden? Is 'Sturen met Water' een optie? Hoe maak je dun afvalwater dikker? En waarom is dat nodig? Dit keer in de STOWA ter Info veel vragen, maar ook de nodige antwoorden. En we besteden aandacht aan de resultaten van Deltaproof en de start van het NKWK. >Download het magazine

Uitgelicht Thema

ORAS Veenweiden

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

STOWA Deltafacts

online!