print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Innovatieve noodmaatregelen beproefd bij Floodproof Holland

04-06-2018

Op 31 mei jl. beproefden RWS, de waterschappen, Defensie en de TU Delft in de Delftse proeftuin Flood Proof Holland nieuwe en traditionele methoden om te gebruiken bij een dreigende overstroming. Het evenement werd georganiseerd door VP Dellta. STOWA nam deel aan de proeftuin.

De deelnemers trainden het werken drie innovatieve noodkeringen: de Tubebarrier, de Slamdam, de Boxbarrier én de traditionele zandzakken. De Tubebarrier is een verankerde buis/tunnel van flexibel materiaal, die volloopt met water en zo een waterkering vormt. Ook de Slamdam vormt een dam door flexibele kunststofcompartimenten aan elkaar te verbinden en vol te laten lopen. De Boxbarrier bestaat uit losse, aan elkaar gekoppelde bakvormige elementen. Ook die worden met water gevuld. De nieuwe systemen zijn snel met weinig mankracht aan te leggen.

Nadat onder tijdsdruk was geoefend volgde nog een proef in de vorm van een wedstrijd. Nieuwe maatregelen werden met waterstuwing getest ten opzichte van traditionele methoden. Slamdam, Tubebarrier, Boxbarrier en Mobiele Dijken namen het op tegen de traditionele zandzakken. Er werd gezocht naar de effectiefste noodmaatregelen. De winnaar laten zich raden: de nieuwe watersnoodkeringen. Foto: detail Slamdam.

De dag was opgezet door het Water Risk Training Expertise centre (WTEc) samen met de landelijke werkgroep WIKI-Noodmaatregelen. Defensie is een samenwerkingspartner in WTEc, samen met Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen.

Instrumenten voor uitvoeren watersysteemanalyses

Nieuwe handreiking voor actualiseren KRW-doelen

31-05-2018

De nieuwe 'Handreiking KRW-doelen’ geeft waterbeheerders duidelijke handvatten en een stappenplan voor het actualiseren van de ecologische doelen en bijbehorende maatregelpakketten die zijn opgesteld met het oog op de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Bij de handreiking is tevens een bestuurlijk-juridisch kader verschenen.

Begin 2022 start de derde planperiode van de KRW, die loopt tot en met 2027. Met het oog hierop gaan de Nederlandse waterkwaliteitsbeheerders hun eerder vastgestelde ecologische KRW-doelen voor oppervlaktewateren en de daarbij behorende maatregelen actualiseren, zoals de KRW vereist. Deze leggen ze vast in nieuwe stroomgebiedbeheerplannen, die in 2022 in werking treden.

De handreiking biedt beleidsmakers, adviseurs, juristen en bestuurders handvatten voor de actualisatie van de waterkwaliteitsdoelen in Nederland, en het op uniforme wijze toelichten en onderbouwen van mogelijke aanpassingen.

>Download de handreiking

>Download het bestuurlijk-juridisch kader

Voor meer informatie over de handreiking kunt u contact opnemen met Bas van der Wal van STOWA, 033 460 3200 of via stowa@stowa.nl

 

Lancering nieuwe website STOWA

29-05-2018

10,9,8,7,6...... We tellen af naar de lancering van onze nieuwe website. Begin juli is het uiteindelijk zo ver, na meer dan een jaar van voorbereiding en ontwikkeling.

The devil is in the details, dus we zijn achter de schermen nog druk bezig om het er voor de schermen goed uit te laten zien. Maar we zijn ervan overtuigd dat we u met de nieuwe site online veel beter van dienst kunnen zijn.

Uitgelicht Thema

Saniwijzer
De komende decennia zijn er opnieuw grote investeringen nodig in de riolering en waterzuivering. In veel gevallen zal daarbij gekozen worden voor een soortgelijk systeem dat nu aanwezig is. Maar soms zijn er ook andere mogelijkheden... Lees meer over Saniwijzer

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

45 jaar STOWA

Bekijk de film

STOWA Deltafacts

online!