print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Green Deal Grondstoffen getekend

20-11-2014

Op 20 november jl. hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken, de Unie van Waterschappen en STOWA de Green Deal Grondstoffen ondertekend. De Green Deal richt zich op het verder stimuleren van het (terug)winnen van waardevolle grondstoffen uit afvalwater.

Via de Energie- en Grondstoffenfabriek, een gezamenlijk waterschapsinitiatief, werken alle 23 Nederlandse waterschappen samen aan het winnen van energie en grondstoffen. In 2011 werd al een Green Deal Energiefabrieken getekend. Van de ongeveer 80 afvalwaterwaterzuiveringen waar biogas wordt gewonnen zijn er inmiddels zeven omgebouwd tot Energiefabrieken. Op een aantal installaties wordt ook al fosfaat gewonnen uit het afvalwater. De nu gesloten Green Deal Grondstoffen brengt de rwzi als energie- en grondstoffenfabriek weer een stap dichterbij. Uit afvalwater kunnen naast fosfaat ook cellulose, polymeren, alginaat en CO2 worden gewonnen. Bedrijven kunnen deze grondstoffen opnieuw gebruiken. Er zijn vele mogelijke toepassingen: fosfaat als groene meststof voor de landbouw, cellulose voor asfalt en CO2 voor tuinbouwkassen of de procesindustrie.

Demonstratieprojecten
Met de Green Deal Grondstoffen starten de waterschappen kansrijke demonstratieprojecten die van aanbesteding tot realisatie door het Rijk worden ondersteund en gevolgd om van te leren. Het Rijk neemt belemmeringen in regelgeving weg en zoekt actief mee naar oplossingen voor praktische problemen, bijvoorbeeld rond vergunningverlening. Met deze investeringen zijn vele tientallen miljoenen euro gemoeid. STOWA investeert tegelijkertijd miljoenen in onderzoek naar nieuwe terugwintechnieken en mogelijkheden voor verwerking en vermarkting. Het Rijk heeft toegezegd te helpen met het vinden van aanvullende financiering. Tot slot komt er een pakket met activiteiten voor het hoger onderwijs rond het thema.

Handreiking
Tijdens de ondertekening werd ook een juridische handreiking gepresenteerd met daarin een inventarisatie van mogelijke (juridische) belemmeringen en kansrijke aanpakken, opgesteld in opdracht van de Unie van Waterschappen. Belangrijkste conclusie: levering van grondstoffen en energie past binnen de wettelijke taken van de waterschappen. Er zijn nog wel knelpunten. Zo is het belangrijk voor de afzet dat de afvalstatus van groene grondstoffen uit afvalwater wordt opgeheven.

Foto: De ondertekenaars van de Green Deal Grondstoffen. Van l. naar r. DG EZ Mark Dierikx, STOWA DB-lid Lyda Schelwald-van der Kley, Peter Glas van de Unie van Waterschappen en DG I&M Chris Kuijpers. © UvW.

Uitgelicht Thema

Deltaproof
Het Kennisprogramma Deltaproof zoekt samen met waterschappen naar antwoorden op vragen rond waterveiligheid en zoet water. Deze antwoorden zijn voor Nederland van groot belang om de klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden. Op deze themasite ... Lees meer over Deltaproof

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

Factsheets

Watermozaïek

STOWA Deltafacts

online!