print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

GO FRESH: Oplopende zoetwatertekorten bestrijden met ondergronds waterbergen

De beschikbaarheid van zoet water wordt door klimaatverandering steeds minder vanzelfsprekend. In het project GO FRESH worden in Zeeland al sinds 2012 proeven uitgevoerd om de zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw te waarborgen. Dat gebeurt door wateroverschotten in natte perioden in de bodem op te slaan en daar in droge perioden van te profiteren. >Lees meer

Op maandag 8 en dinsdag 9 mei organiseert STOWA een speciale Zoet Zout Tweedaagse over deze en andere onderwerpen rond het thema klimaat & zoetwatervoorziening. >Meer informatie in aanmelding

Nieuwe STOWA ter Info: minder woorden, meer verhaal

18-04-2017

Binnenkort bij u in de bus, nu al online: de nieuwste uitgave van de STOWA ter Info. Vanaf deze uitgave in een aangepaste vormgeving. De aanleiding voor deze wijziging ligt in het feit dat we u in minder woorden meer willen vertellen. We streven naar korte, kernachtige verhalen, met een duidelijke (bestuurlijke) boodschap. Zo brengen we u snel op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op het snijvlak van kennis, innovaties en waterbeheer. We besteden daarbij nadrukkelijk aandacht aan het toepassen van deze kennis (en de mogelijke consequenties daarvan) in uw eigen praktijk.

>Bekijk de STOWA ter Info 66

Deze redactionele koerswijziging heeft geleid tot een wat andere tekst/beeld verhouding. We nemen meer ruimte voor de opmaak. De inleidende teksten zijn korter, maar staan in een groter corps. De lopende teksten staan niet meer in blauw, maar in zwart. Ook hebben we de interlinie iets groter gemaakt. Verder zijn er nog wat kleinere zaken aangepast aan de smaak van deze tijd.

Uitgelicht Thema

Beek en Rivierherstel
Op deze themasite informeren we u over de ontwikkelingen rond beek- en rivierherstel in Nederland. Daarnaast staat op deze themasite informatie over de activiteiten van het Platform Beek- en Rivierherstel, waar Nederlandse waterbeheerders kennis e... Lees meer over Beek en Rivierherstel

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

45 jaar STOWA

Bekijk de film

STOWA Deltafacts

online!