print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Een stoel van waterplanten?

01-02-2016

Diverse partijen, waaronder STOWA, zijn onderzoek gestart naar de productie van biocomposieten uit riet, waterplanten en gras. Biocomposieten zijn kunststoffen die worden gemaakt van natuurlijke vezelmaterialen samengehouden door een (natuurlijke) hars. Hiermee kunnen vervolgens allerlei producten worden gemaakt.

De waarde van uit biocomposiet gemaakte producten zal naar verwachting in de toekomst  hoger zijn dan de maakkosten. Op deze manier wordt een kostenpost voor bijvoorbeeld het storten van waterplanten, riet en ander maaisel een inkomstenbron voor het verkopen van grondstoffen. Dit maakt het voor waterschappen, maar ook voor natuurorganisaties interessant te kijken naar deze verwerkingsroute voor biomassa.

In dit onderzoek worden de belangrijkste technische eigenschappen van biocomposieten op basis van riet, waterplanten en gras bepaald en ook welke grondstof voor welk product ingezet kan worden.

>Lees meer

Schrijft u een Plan van Aanpak voor de sleutelfactor Context?

27-01-2016

STOWA werkt aan de ontwikkeling en uitwerking van ecologische sleutelfactoren voor stilstaande en stromende wateren. Deze factoren maken inzichtelijk welke voorwaarden van belang zijn voor het bereiken van de gewenste ecologische kwaliteit. STOWA gaat in de komende periode de sleutelfactor Context verder uitwerken in een Plan van Aanpak. Partijen kunnen tot 19 februari a.s. een offerte uitbrengen voor het opstellen van zo'n Plan van Aanpak (niet voor de uitwerking zelf). Klik HIER voor meer informatie.

Met Context wordt de bredere omgeving van het watersysteem aangeduid, die kansen of bedreigingen kunnen zijn voor bepaalde doelen en maatregelen. De sleutelfactor Context maakt het mogelijk om een integrale afweging te maken van doelen, breder dan alleen waterkwaliteit/ecologie. De sleutelfactor Context vormt de verbinding tussen verschillende ecosysteemdiensten en daarmee het afwegingskader voor maatschappelijke keuzes.

Meer weten over ecologische sleutelfactoren? Klik HIER.

Uitgelicht Thema

Opleidings- programma INNW
Vanaf 2017 wordt er gewerkt met nieuwe veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen. Om waterkeringbeheerders voor te bereiden op deze nieuwe normering hebben STOWA en Rijkswaterstaat een speciaal opleidingsprogramma ontwikkeld. Op deze website v... Lees meer over Opleidings- programma INNW

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

STOWA Deltafacts

online!