print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Bent u de nieuwe Opleidingscoördinator Waterketen bij Wateropleidingen?

24-07-2015

Onze zusterorganisatie Wateropleidingen zoekt een initiatiefrijke, enthousiaste en zelfstandige Opleidingscoördinator Waterketen. In deze functie coördineert u zelfstandig een eigen pakket opleidingen en cursussen voor de waterketen. U bent een echte organisator en zorgt voor een goede uitvoering. U bewaakt de kwaliteit, actualiteit en praktijkgerichtheid van de opleidingen en cursussen. Met behulp van uw netwerk signaleert u actuele ontwikkelingen en nieuwe kansen. Voor cursisten bent u de eerste vraagbaak. >Meer informatie

28 augustus: opening Waterbuffer Showcase

20-07-2015

Op 28 augustus wordt in ’s-Gravenzande de ‘Waterbuffer Showcase’ geopend. De showcase demonstreert diverse (Nederlandse) oplossingen voor het tijdelijk opslaan van zoetwater in de ondergrond. Bezoekers kunnen één van de technieken (Aquifer Storage Recovery Coastal) ook met eigen ogen bekijken. STOWA ondersteunt een aantal praktijkonderzoeken naar ondergrondse zoetwateropslag.

De verwachting is dat door bodemdaling, zeespiegelrijzing en langer aanhoudende perioden van droogte de zoetwaterbeschikbaarheid in deltagebieden in toenemende mate onder druk komt te staan. Door ondergrondse wateropslag wordt de kwaliteit van het water beschermd, de watervoorraad duurzaam beheerd en zoutindringing tegengegaan. Dit zorgt voor een robuuste, toekomstbestendige zoetwatervoorziening voor (agrarische) ondernemers en positieve verdienmodellen. Het levert bovendien meerwaarde op voor het milieu.

Het bezoekadres van de Showcase Waterbuffer is Groeneweg 75A in 's-Gravenzande (bij Prominent Groeneweg II b.v.) Meer informatie over de showcase en lokale en regionale zoetwateroplossingen vindt u op waterbuffer.net.

Hoe maak je dun afvalwater dikker? Lees het in de STOWA ter Info

02-07-2015

Hoe haal je meer energie uit slib? Wat kunnen we doen aan de bodemdaling in veenweidengebieden? Is 'Sturen met Water' een optie? Hoe maak je dun afvalwater dikker? En waarom is dat nodig? Dit keer in de STOWA ter Info veel vragen, maar ook de nodige antwoorden. En we besteden aandacht aan de resultaten van Deltaproof en de start van het NKWK. >Download het magazine

Uitgelicht Thema

Inspectie Waterkeringen
Inspectie Waterkeringen is de themasite van het het kennisprogramma 'Professionaliseren Inspectie Waterkeringen' van STOWA en Rijkswaterstaat. Dit programma richt zich op het professionaliseren van de inspectie van waterkeringen. Dit wordt... Lees meer over Inspectie Waterkeringen

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

STOWA Deltafacts

online!