Skip to main content Skip to main nav

50 jaar STOWA vieren we met een relatiedag die volledig in het teken staat van ontmoeten en inspireren, kijken en luisteren, en het gesprek aangaan. We gaan met elkaar op zoek naar vragen en antwoorden die je de komende jaren verder helpen in je eigen werkpraktijk. En we heffen uiteraard het glas op 50 jaar gezamenlijke kennisontwikkeling.

Programma

12.00 - 13.30 uur Ontvangst met lunch
13.30 - 15.00 uur Plenair programma deel 1
15.00 - 15.30 uur Pauze
15.30 - 16.30 uur Volg één van de zes deelsessies
16.30 - 17.00 uur Plenair programma deel 2
17.00 - 19.00 uur Netwerkborrel met food trucks

Arts en oud-astronaut André Kuipers trapt de STOWA relatiedag af. We kunnen met recht zeggen dat hij een bijzondere kijk heeft op de aarde. Ook metereologe Nicolien Kroon (o.a. werkzaam voor RTL Nieuws en Buienradar) en hoogleraar Tjeerd Bouma verzorgen een lezing. De dag staat onder leiding van presentatrice Sacha de Boer. We sluiten de dag af met een verrassende keynote. Van wie? Dat houden we nog even geheim!

Deelsessies 
Aan de hand van de onderzoeksdomeinen van STOWA verzorgen we zes deelsessies. Vooraf inschrijven voor een deelsessie is niet nodig, u maakt uw keuze op de relatiedag. 

Waterbeheer vanuit de Ruimte, met behulp van satellietwaarnemingen en digitale techniek 
In deze sessie gaan we door, waar André Kuipers in zijn keynote speech ophield. We laten zien welke digitale toepassingen er binnen het SAT/WATER onderzoeksprogramma zijn ontwikkeld en toepasbaar zijn.  ‘Van wetenschap naar waterschap’. In een luchtige sessie (geen rocket science, maar op instapniveau) illustreren de samenwerkende partners (waterschappen, hWh en RWS) wat er mogelijk is. Om met Buzz Lightyear te spreken: ‘to infinity and beyond!’

De kracht van circulair denken en doen
Zijn de waterschappen klaar voor een circulaire toekomst? Onder leiding van circular hero Klaske Kruk en aan de hand van een aantal toonaangevende circulaire voorbeelden, verkennen we de mogelijkheden voor waterschappen om circulair te handelen. Laat je inspireren en denk mee over de rol van STOWA in deze ontwikkeling.

Het klimaat verandert, de omgeving verandert, verandert het waterschap mee?
De klimaatrobuuste inrichting van stad en platteland is niet alleen een opgave vanwege het veranderende klimaat. Deze wordt vergroot omdat tegelijkertijd een enorme opgave inde landbouw en de woningbouw moet worden gerealiseerd. Waterbeheerders omarmen het adagium ‘water als ordenend principe’, maar hoe geef je dat vorm?  Onder leiding van Roel Bronda van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden gaan we in gesprek over de vraag wat dit betekent voor de waterschappen en de STOWA. Denk mee, praat mee en luister. 

Ontwerpatelier: het energielandschap van de toekomst
Hoe ziet het energielandschap van de toekomst eruit? Landschapsarchitect Frank Stroeken neemt ons mee in de opgave, de impact die dat heeft op het landschap en welke afwegingen je daarin, ook als waterbeheerder kan maken. Etteke Wypkema, innovator bij Waterschap Brabantse Delta, maakt het vervolgens concreet aan de hand van een casus. Lukt het ons verschillende partijen samen te brengen binnen de beperkte tijd en ruimte? Kruip in de huid van onze samenwerkingspartners in de energietransitie en laat je verrassen door de verschillende perspectieven!

Toxicologie door heel Nederland
Tijdens deze sessie loopt u door Nederland en krijgt u een indruk van de invloed van chemische stoffen in het oppervlaktewater op mens en milieu. We staan stil in verschillende regio’s en bespreken de aard van de stoffen, de herkomst ervan en de wijze waarop we het effect van alle aangetroffen stoffen tezamen in beeld brengen. Technieken worden getoond die ons in staat stellen om vast te stellen welke categorie van stoffen de grootste zorgen baren. Dat is een belangrijke opstap naar het benoemen van maatregelen om de belasting van het oppervlaktewater met deze stoffen te reduceren.

De sessie is interactief en wordt af en toe onderbroken door ‘pitches’ waarbij deskundigen u voorzien van munitie voor de gesprekken.

Waterveiligheid: de kracht van de samenwerking tussen de beheerders
In een afwisselend programma bestaande uit filmpjes en korte pitches laten we zien hoe de sector waterveiligheid door samenwerking tot goede prestaties komt. Inclusief een doorkijkje naar de toekomst!
 

Schrijf je (kosteloos) in via deze link we begroeten je graag!