Skip to main content Skip to main nav

Toegankelijkheid

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken voor mensen met een beperking, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Hiervoor hebben wij op 20 november 2020 een toegankelijkheidsverklaring opgesteld. Deze verklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.stowa.nl.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 20-11-2020 en aangepast op 02-08-2021.

Deze verklaring geldt voor de website: www.stowa.nl (hoofdwebsite)
Lees meer over toegankelijkheid op digitoegankelijk.nl (externe website)

De ambitie is dat alle informatie op onze website in begrijpelijk Nederlands is opgeschreven en dat de site voor iedereen bruikbaar is. Op een groot aantal punten voldoen we aan de toegankelijkheidseisen.

Nalevingsstatus: B, voldoet gedeeltelijk

Uit de door STOWA gepubliceerde informatie blijkt dat de website stowa.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, en zijn of worden maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen. Ook worden er concrete data genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

> Bekijk de officiƫle toegankelijkheidsverklaring van STOWA

Voor vragen over onze digiatle toegankelijkheid, kunt u contact opnemen met stowa@stowa.nl.

Het toegankelijkheidslabel van www.stowa.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.