Skip to main content Skip to main nav

Toegankelijkheid

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken voor mensen met een beperking, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Hiervoor hebben wij op 20 november 2020 een toegankelijkheidsverklaring opgesteld. Deze verklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.stowa.nl.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 20-11-2020 en voor het laatst aangepast op 22-09-2021.

Deze verklaring geldt voor de website: www.stowa.nl (hoofdwebsite)
Lees meer over toegankelijkheid op digitoegankelijk.nl (externe website)

De ambitie is dat alle informatie op onze website in begrijpelijk Nederlands is opgeschreven en dat de site voor iedereen bruikbaar is. Op de meeste punten voldoen we aan de toegankelijkheidseisen.

Nalevingsstatus: B, voldoet gedeeltelijk

Uit de door STOWA gepubliceerde informatie blijkt dat de website stowa.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit het toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, en zijn of worden maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen. Ook worden er concrete data genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Tot slot: op de website van STOWA staan meer dan driezuizend rapporten en honderden video's die het werk van STOWA ondersteunen. Het vereist een enorme inspanning om al dit materiaal te ontsluiten via voorleessoftware, dan wel te voorzien van ondertiteling en/of audiodescriptie. Mede gezien de beperkte grootte en middelen van de organisatie, heeft STOWA gekozen voor een pragmatische aanpak.

Rapporten die verschijnen na 1 januari 2022 zijn standaard ontsluitbaar via voorleessoftware. Eerdere rapporten kostenloos, op aanvraag. Belangrijk videomateriaal zullen wij voorzien van ondertiteling, en indien noodzakelijk, ook van audiodescriptie. Registraties van online bijeenkomsten en webinars voorzien wij standaard niet van ondertiteling en/of audiodescriptie vanwege de kosten en de tijd die hiermee zijn gemoeid.

> Bekijk de officiƫle toegankelijkheidsverklaring van STOWA

Voor vragen over onze digitale toegankelijkheid, kunt u contact opnemen met stowa@stowa.nl.