Skip to main content Skip to main nav

Programma Lumbricus afgesloten

De afgelopen vier jaar zijn in het programma Lumbricus praktijkgerichte onderzoeken uitgevoerd, maar ook...

Lees bericht

Haalbaarheidsstudies NOBV

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) doet onderzoek naar de uitstoot van...

Lees bericht

Kennisfestival Do facts matter. The Day After...movie

De waterschappen staan voor enorme opgaven. Denk aan klimaatadaptatie, waterkwaliteit en circulariteit. Maar...

Lees bericht