Aanpak microverontreinigingen

Waterbeheerders en het Rijk maken serieus werk van het aanpakken van medicijnresten en andere...

Lees bericht

Studie naar uitheemse rivierkreeften

STOWA laat samen met enkele waterschappen en andere partijen onderzoek doen naar de factoren die de aan- of...

Lees bericht

Power to the people? Power to the Gas!

STOWA heeft verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om de overtollige geproduceerde...

Lees bericht