Tussenstand Nationale Analyse Waterkwaliteit

De voorziene maatregelen van de waterschappen en uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer leiden er vooralsnog...

Lees bericht

Warmte uit water en de wet..

Waterbeheerders en drinkwaterbedrijven hebben de nodige juridische speelruimte om de mogelijkheden van...

Lees bericht

Zoetwatermaatregelen? Droogterisico's!

Nederlandse onderzoekers hebben een risicobenadering ontwikkeld voor droogte. Hiermee is het mogelijk om, net...

Lees bericht