Skip to main content Skip to main nav

Privacyverklaring

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA, gevestigd aan het Stationsplein 86 in Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via de website www.stowa.nl, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. STOWA respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Contactgegevens:

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033 4603200
stowa@stowa.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

STOWA verwerkt de volgende persoonsgegevens indien je deze met ons deelt: voor- en achternaam, telefoonnummer, emailadres.

En, afhankelijk van het doel, ook (een deel van) deze gegevens:

  • Adresgegevens
  • Bedrijfsnaam/organisatie
  • Rekeningnummer
  • BTW-nummer
  • Kamer van Koophandelregistratie

Waarvoor en voor hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

STOWA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is en alleen voor de doelen waarvoor je de gegevens met ons hebt gedeeld.

Nieuwsbrieven:
Wij versturen onze e-mailnieuwsbrieven via Mailchimp.

Als je je aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven worden je voornaam, achternaam, organisatie, e-mailadres en IP-adres bewaard op de servers van bedrijven waarmee Mailchimp een dienstverleningscontract heeft zoals Amazon AWS en Google Cloud. De manier waarop de gegevens verwerkt worden voldoet aan de regels van de AVG/GDPR.

Iedere nieuwsbrief heeft onderaan een link om je af te melden. Na afmelding blijven je gegevens in Mailchimp bewaard zodat duidelijk is dat je je afgemeld hebt. Als je definitief uit Mailchimp verwijderd wil worden stuur dan een verzoek tot verwijdering met je naam, e-mailadres en om welke nieuwsbrief het gaat naar stowa@stowa.nl.

Kennisbijeenkomsten: 
Als je je aanmeldt voor een kennisbijeenkomst via een aanmeldformulier op onze website, dan bewaren we je voornaam, achternaam, organisatie, functie, e-mailadres en telefoonnummer. We bewaren deze informatie tot maximaal twee jaar na afloop van het evenement, of na een verzoek tot verwijdering door jou.

STOWA gebruikt de verzamelde gegevens

a. om de organisatie van deze kennisbijeenkomsten mogelijk te maken;
b. om je achteraf kunnen informeren over de resultaten van de bijeenkomst;
c. om je persoonlijk te informeren over toekomstige bijeenkomsten over hetzelfde onderwerp.

Dienstverlening aan STOWA:

Als je diensten verleent aan STOWA en ons daarvoor contracten en/of facturen stuurt, dan bewaren we je voor- en achternaam, bedrijfsnaam/organisatie, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer, Btw-nummer en Kamer van Koophandelregistratie.

Delen van persoonsgegevens met derden

STOWA verstrekt uitsluitend je persoonsgegevens aan derden als wij toestemming van je hebben gekregen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door STOWA. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar stowa@stowa.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou gedaan wordt, zullen wij je vragen om je te identificeren. We zullen zo snel op je verzoek mogelijk reageren, in ieder geval binnen een maand.

We wijzen je erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

> Website Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

STOWA neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze programma’s en systemen zijn beveiligd conform de eisen van de huidige wet- en regelgeving. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via stowa@stowa.nl.

Leeftijd

We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers of tijdschriftlezers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als je ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via stowa@stowa.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Aanpassen privacystatement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

STOWA respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.