Skip to main content Skip to main nav

Disclaimer

STOWA besteedt aan de teksten op deze website veel zorg en aandacht om de juistheid en actualiteit ervan te waarborgen. Het kan desondanks voorkomen dat er fouten in zijn geslopen. Mocht u informatie tegenkomen die in uw ogen niet correct (meer) is, of verouderd, laat het ons weten. STOWA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van deze fouten.

Publicaties

De publicaties van STOWA zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin aanvaarden de auteurs en de uitgever van de publicaties geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden of eventuele gevolgen door toepassing van de inhoud van dit rapport. Teksten en figuren uit de publicaties mogen alleen worden overgenomen met bronvermelding.

Deltafacts

De in de Deltafacts van STOWA gepresenteerde kennis en diagnosemethoden zijn gebaseerd op de meest recente inzichten in het vakgebied. Desalniettemin moeten bij toepassing ervan de resultaten te allen tijde kritisch worden beschouwd. De auteur(s) en STOWA kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat door toepassing van het gedachtegoed uit deze publicatie.