Skip to main content Skip to main nav

Algemene Voorwaarden

Hieronder kunt u de algemene waterschapsvoorwaarden downloaden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten. STOWA hanteert deze voorwaarden.

Voor specifieke vragen hierover kunt u contact opnemen met het STOWA-secretariaat, 033-4603200.