Nieuws

29 september 2020

STOWA werkt thuis

Het bureau van STOWA is in ieder geval de komende drie weken gesloten, vanwege de aangescherpte Corona-maatregelen van het Kabinet. Wij werken vanuit huis. Dit betekent ook dat mogelijke afspraken bij...

Lees meer

28 september 2020

Royal HaskoningDHV wint Watertechnologiebedrijf van het jaar award

Royal HaskoningDHV is uitgeroepen tot winnaar van de Global Water Awards 2020 voor ‘Watertechnologiebedrijf van het jaar’ vanwege haar belangrijke bijdrage aan sectorinnovatie. De prijs onderstreept h...

Lees meer

25 september 2020

Kennisimpuls: hoe staan we ervoor?

Op dinsdag 22 september jl. vond een online bijeenkomst plaats over de voortgang binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit. Het programma, dat eind 2021 officieel afloopt, heeft al de nodige resultaten op...

Lees meer

22 september 2020

Met RadarTools extreme neerslag beter in beeld

Met de nieuwe RadarTools software krijgen (stedelijke) waterbeheerders per gemeente een beter inzicht in de hevigheid en ruimtelijke verdeling van geregistreerde extreme neerslag. Het instrument helpt...

Lees meer
Foto met paraplu

18 september 2020

Succesvolle pilot Waterfabriek

Waterschap Vallei en Veluwe en Dutch Water Refinery hebben de werking aangetoond van De Waterfabriek: een innovatief, circulair zuiveringsconcept. Hierbij worden zo veel mogelijk waardevolle grondstof...

Lees meer

14 september 2020

Remote sensing: wat is er mogelijk?

STOWA en Het Waterschapshuis gaan in een recente, gezamenlijke uitgave dieper in op de mogelijkheden die remote sensing (data en informatie verkregen vanuit de lucht) waterbeheerders biedt voor het ve...

Lees meer

07 september 2020

'Kennis krijgt pas waarde als je het deelt'

Goed nieuws. De Kennisimpuls Waterkwaliteit brengt vanaf oktober driemaandelijks een nieuwsbrief uit. Hilde Passier van Deltares, trekker van het Werkpakket Communicatie binnen het KIWK-project Kennis...

Lees meer

03 september 2020

Resultaten Nationale analyse waterkwaliteit op website Kennisimpuls

De Nationale analyse waterkwaliteit (Naw) laat zien hoe we er op het gebied van de waterkwaliteit voor staan. Maar ook in hoeverre Nederland met de nu voorziene maatregelen in 2027 de KRW-doelen gaat ...

Lees meer

02 september 2020

Nieuwsbrief Kennisimpuls

De afgelopen tijd is hard gewerkt aan de projecten binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit, het programma waarin overheden en kennisinstellingen werken aan het versneld verbeteren van de waterkwaliteit....

Lees meer
Foto van onderwaterleven in Nederland

31 augustus 2020

Onderzoek naar fecale verontreiniging zwemwater

STOWA neemt deel aan een TKI-project waarin onderzoek wordt gedaan naar nieuwe, snelle methoden om fecale verontreinigingen in zwemwater aan te tonen. Een betere en snellere monitoring van de waterkwa...

Lees meer
jongen springt van steiger in het water

31 augustus 2020

Zoeken naar oplossingen voor rode Amerikaanse rivierkreeft

Veel waterschappen gaan gebukt onder het probleem van de Rode Amerikaanse Rivierkreeft, zoals ook bleek uit een verhaal in de Volkskrant van maandag 31 augustus jl. De huidige wet- en regelgeving zit ...

Lees meer

31 augustus 2020

Zoutmodellering in NHI

In de zomer van 2019 is gestart met de actualisatie van de zoet-zout grondwatermodellering in het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium NHI. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond. Hiermee is een ...

Lees meer