Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

19 september 2021

Waterwijzer Natuur: van grote waarde

Op 9 september vond voor de tweede keer de Gebruikersdag Waterwijzer Natuur (WWN)plaats. Dit instrument brengt in kaart welke effecten hydrologische veranderingen - als gevolg van menselijk ingrijpen...

Lees meer

15 september 2021

Waterkennis uit verleden voor wateropgaven van nu

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en STOWA (het kenniscentrum van de waterschappen) gaan onderzoeken hoe historische kennis over bodem, ondergrond, watersystemen en cultuurhistorie van nut kan...

Lees meer

09 september 2021

Duurzame alternatieven voor poederkool

Onlangs werd een laboratoriumonderzoek afgerond naar duurzame alternatieven voor actiefkool, dat wordt ingezet voor het verwijderen van medicijnresten en andere microverontreinigingen uit rwzi-afvalwa...

Lees meer

09 september 2021

STOWA Young Talent Day!

Klimaatadaptatie, energietransitie en digitale transformatie; het Nederlandse waterbeheer staat voor enorme uitdagingen. Jonge waterbeheerders staan te trappelen om deze aan te gaan. Ben jij zo'n jong...

Lees meer

30 augustus 2021

Jaarbericht én Jaarverslag 2020

Onlangs kwam het Jaarverslag 2020 uit. Het geeft een volledig overzicht van alle STOWA-activiteiten in 2020, met in de digitale versie veel links naar achterliggende video’s, informatie en documenten....

Lees meer

28 augustus 2021

STOWA relatiedag verplaatst naar 20 april 2022

STOWA heeft besloten de relatiedag ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan te verplaatsen naar woensdag 20 april 2022. De reden is dat COVID-19 naar het oordeel van het bestuur en directie op dit oge...

Lees meer
Logo 50 jaar stowa

26 augustus 2021

Kennisdag Inspectie Waterkeringen verplaatst, alternatief online programma

De 18e Kennisdag Instandhouding Waterkeringen, die zou plaatsvinden op 16 september a.s, is verplaatst naar volgens voorjaar. In plaats daarvan vindt er een digitale bijeenkomst plaats over de hoogwat...

Lees meer

23 augustus 2021

Onderzoek ontwikkeling watergebonden insecten

De diversiteit aan watergebonden insecten, en daarmee de natuurkwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland, is de afgelopen drie decennia toegenomen. Het aantal insecten dat gebaat is bij een goed...

Lees meer

14 augustus 2021

Deltafact over Rivierkreeften

STOWA heeft onlangs een Deltafact uitgebracht over (exotische) rivierkreeften. Het factsheet geeft een actueel overzicht van de verschillende feiten over rivierkreeften. Er wordt onder meer ingegaan o...

Lees meer

08 augustus 2021

Klimaat & waterkwaliteit in de stad

STOWA en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden starten de komende maanden met het in beeld van de effecten van klimaatverandering en klimaatadaptatiemaatregelen op de waterkwaliteit in de bebou...

Lees meer

03 augustus 2021

Klimaat Impact Monitor

Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreem weer zoals wateroverlast, droogte en natuurbranden. Dit heeft gevolgen voor onze gezondheid, steden, infrastructuur, landbouw en natuur. Wageningse o...

Lees meer

02 augustus 2021

iPIGS voor bepalen toestand persleidingen

STOWA en stichting RIONED ontwikkelen in een reeks samenhangende projecten innovatieve methoden om het persleidingenbeheer te professionaliseren. In dit verband worden onder meer de mogelijkheden onde...

Lees meer