Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

20 mei 2022

Satellieten brengen (kans op) beregening in beeld

Uit onderzoek van STOWA blijkt dat het mogelijk is om (de kans op) beregening in kaart te brengen met behulp van satellietinformatie, in combinatie met kenmerken van het agrarisch areaal, zoals gewast...

Lees meer

20 mei 2022

Circulair waterbeheer: aan de slag met maaisel en slib

In navolging van de afvalwaterzuivering worden ook in het watersysteembeheer de mogelijkheden voor het verwaarden van reststromen verkend. Hoe kunnen we maaisel en baggerslib een tweede leven geven? W...

Lees meer

11 mei 2022

Natuurlijke plasticvervanger een stap dichterbij

Op 10 mei is op het terrein van HVC in Dordrecht een demonstratiefabriek geopend waarin uit natuurlijke reststoffen een grondstof wordt geproduceerd voor een nieuwe natuurlijke plasticvervanger. Het m...

Lees meer

25 april 2022

STOWA jaarverslag 2021 verschenen

Onlangs verscheen het jaarverslag 2021. Het bevat een volledig overzicht van al onze activiteiten van het afgelopen jaar, met in de digitale versie veel links naar achterliggende video’s, informatie e...

Lees meer

24 april 2022

50 jaar STOWA. 50 jaar ‘De kracht van (water) kennis!

De opluchting was bijna tastbaar: nadat een eerdere ‘jubileumpoging’ om bekende redenen mislukte, was het dan eindelijk zover. Op 20 april vierde STOWA alsnog en met zichtbaar plezier het 50-jarig jub...

Lees meer

21 april 2022

Geert-Jan ten Brink nieuwe voorzitter STOWA

Geert-Jan ten Brink, dijkgraaf van waterschap Hunze en Aa’s, is de nieuwe voorzitter van STOWA. Hij volgt dijkgraaf van Hollands Noorderkwartier Luc Kohsiek op, die sinds 2013 de voorzittershamer hant...

Lees meer

15 april 2022

Waterwijzer Natuur wijst de weg naar behoud, herstel en ontwikkeling landnatuur

Hoe richt je het regionale waterbeheer zo in, dat (grondwaterafhankelijke) landnatuur er het best bij gedijt? En welke invloed hebben hydrologische aanpassingen en veranderingen op het behoud, herstel...

Lees meer

15 april 2022

Spodofos: witte fosfor terugwinnen uit slibas

De waterschappen hebben grote ambities op het gebied van circulariteit. Vooral het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater en zuiveringsslib biedt volop kansen. STOWA heeft in dat verband onderzoe...

Lees meer

14 april 2022

Nationaal Groeifonds reserveert geld voor veiligstellen waterbeschikbaarheid

Consortium de Blauwe Motor (waar STOWA onderdeel van uitmaakt) wil via het Groeiplan Watertechnologie 10 jaar lang fors investeren in de Nederlandse waterbeschikbaarheid. Hiervoor is cofinanciering ui...

Lees meer

12 april 2022

Nieuwe wateropleidingen

De stichting Wateropleidingen biedt al bijna dertig jaar een breed pallet praktijkgerichte wateropleidingen aan. Het aanbod wordt samengesteld in samenspraak met de watersector en is opgedeeld in vakg...

Lees meer

12 april 2022

Van maaisel naar insecten naar veevoer

Hoe geef je circulariteit handen en voeten in het waterbeheer? In het project Comysect wordt van laagwaardige organische reststromen, zoals berm- en slootmaaisel, substraat gemaakt voor het kweken van...

Lees meer

05 april 2022

Samenwerking om KRW-doelen te halen moet op de schop

STOWA wil lessen trekken uit de ervaring die waterbeherend Nederland tot dusver met de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water heeft opgedaan. De stichting is daarom een meerjarig onderzoek gestart om ...

Lees meer