Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

11 juni 2024

Ontwikkeling praktijkrichtlijn voor bodemvochtmetingen van start

Hoewel het met de neerslag van de laatste maanden moeilijk is voor te stellen, kan droogte elke zomer weer voor de nodige uitdagingen zorgen. Voor het vaststellen van het vochtgehalte in de bodem best...

Lees meer

6 juni 2024

Help mee de Ecologische Sleutelfactoren te verbeteren: vul de gebruikersenquête in!

STOWA werkt aan een update van de Ecologische Sleutelfactoren. Met het oog hierop willen we graag horen wat gebruikers van de huidige systematiek vinden, zodat we hun praktijkervaringen en suggesties ...

Lees meer

3 juni 2024

Hemelwater afkoppelen, goed idee?

Veel gemeenten koppelen het hemelwater af van het rioolstelsel, met het idee dat het de kans op wateroverlast vermindert. Maar is dat ook altijd zo? STOWA heeft een heldere animatie laten maken over h...

Lees meer

29 mei 2024

Nieuwe versies maatlatdocumenten KRW

Onlangs zijn er nieuwe versies verschenen van de STOWA-rapporten met Referenties en KRW-maatlatten voor natuurlijke watertypen (2018-49) en voor sloten en kanalen 2018-50).

Lees meer

27 mei 2024

Derde leergang 'Circulaire waterschappen' start in oktober

Wil je weten wat het begrip circulariteit betekent voor jezelf, het waterschap waarbij je werkt en de omgeving waarin je werkt? Heb je behoefte aan (meer) handvatten om aan deze transitieopgave bij te...

Lees meer

23 mei 2024

Uniepenning voor Joost Buntsma bij afscheid

Joost Buntsma heeft bij zijn officiële afscheid als directeur van STOWA de Uniepenning gekregen. Voorzitter Rogier van der Sande van de Unie van Waterschappen reikte hem de penning uit voor meer dan 4...

Lees meer

21 mei 2024

Jaarbericht 2023: Afronden, beginnen, stug doorgaan… 


Op 22 mei nam Joost Buntsma officieel afscheid als directeur van STOWA. Op die dag verscheen ook het laatste Jaarbericht onder zijn verantwoordelijkheid. 2023 was volgens hem een jaar van afronden, be...

Lees meer

21 mei 2024

Nieuwe basisstatistiek en toekomststatistiek beschikbaar voor waterbeheerders

Eind 2023 heeft het KNMI nieuwe klimaatscenario’s opgeleverd. Dit was aanleiding om de basisstatistiek van extreme neerslag neerslag die STOWA in 2019 heeft opgeleverd, tegen het licht te houden. Daar...

Lees meer

16 mei 2024

Overzicht zuiveringstechnieken voor verwijderen nutriënten uit afvalwater

STOWA laat een overzicht maken van mogelijke (combinaties van) (na)zuiveringsstechnieken voor het bereiken van de KRW-doelen voor nutriënten. Het overzicht moet in september van dit jaar gereed zijn.

Lees meer

15 mei 2024

Wilg of iets nieuws? Op zoek naar beste circulaire oeverbescherming

In ons waterrijke land liggen duizenden kilometers aan oeverbescherming. Nu bevat dat vaak hardhout, kunststof of staal. Maar kan het ook van natuurlijk materiaal én circulair? In een bijzondere pilot...

Lees meer

15 mei 2024

Microplastics in het aquatisch milieu

Onlangs verscheen het STOWA-rapport Microplastics in het aquatisch milieu. Het rapport geeft een overzicht van de meest recente wetenschappelijke kennis over microplastics en het effect daarvan op het...

Lees meer

24 april 2024

Hoe modelleer je watervraag en wateroverlast in veenweidegebied?

Wat gebeurt er met de watervraag en de berging in bodem en het oppervlaktewater als we vernattingsmaatregelen nemen in veenweidegebieden? En wat is het effect op het afvoergedrag van het watersysteem?...

Lees meer