Nieuws

17 juli 2019

Symposium KRW doelen 27 juni 2019

Experts en bestuursadviseurs buigen zich over het halen van de KRW doelen 2027

Lees meer

09 juli 2019

Nieuwsbrief NHI verschenen

Onlangs verscheen de eerste nieuwsbrief over het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Het NHI is een hydrologische gereedschapskist die waterbeheerders een eenduidige, uniforme basis biedt voor he...

Lees meer

26 juni 2019

Energie: waarin een kleine sector groot(s) wil zijn

Waterschappen zijn het minst nodig bij de energietransitie, vonden de meeste aanwezigen op het door STOWA en RIONED georganiseerde afvalwaterketensymposium 2019 in Wageningen. Toch was het middagdeel ...

Lees meer

25 juni 2019

STOWA ter Info 73

Het is weer zomer. Veel mensen zoeken verkoeling in, op en rond het water. Of ze duiken het water in voor een obstacle run of city swim. Waterschappen beoordelen de waterkwaliteit en adviseren provinc...

Lees meer

14 juni 2019

Nieuwe strategienota

Op 17 juni jl. werd de nieuwe strategienota gepresenteerd van STOWA. Dat gebeurde tijdens de bestuurdersdag van de Unie van Waterschappen. STOWA-voorzitter Luc Kohsiek reikte het eerste exemplaar van...

Lees meer

14 juni 2019

Dier-en dijkendag STOWA

Animo genoeg voor de tweede, door STOWA georganiseerde Dier- en Dijkendag die op 5 juni 2019 in Andel plaatsvond. Zo'n vijftig zeer geïnteresseerde aanwezigen kwamen kennis verzamelen over de risico'...

Lees meer

11 juni 2019

Climate proofing the region

Op 18 juni a.a. organiseren twaalf partijen in de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam de bijeenkomst 'Climate proofing the region'. De bijeenkomst maakt onderdeel uit van het WeMakeThe.ci...

Lees meer

06 juni 2019

Allemaal kreeftjes...

De landelijke waterschapswerkgroep Plaagsoorten heeft onlangs een speciale nieuwsbrief uitgebracht over uitheemse rivierkreeften. Vooral de aanwezigheid van de Rode Amerikaanse rivierkreeft baart wate...

Lees meer

06 juni 2019

Leren van wateroverlast

STOWA heeft onlangs door waterschappen uitgevoerde evaluaties van wateroverlastgebeurtenissen geanalyseerd. Belangrijkste conclusie: waterschappen zijn organisatorisch prima in staat adequaat op te tr...

Lees meer

24 mei 2019

Windturbines op waterkeringen

Op dinsdag 18 juni organiseert de Unie van Waterschappen samen met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat een bijeenkomst over windturbines nabij waterkeringen.

Lees meer

23 mei 2019

Brochure over het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI)

Wat is het NHI? Wat kun je ermee en wat is er nodig voor de verdere ontwikkeling ervan? Dit is te lezen in de brochure over het NHI, die STOWA uitbracht in samenwerking met andere ontwikkelende partij...

Lees meer

21 mei 2019

Community of Practice Legionella

Bij enkele warme-deelstroombehandelingen op rwzi's in Nederland is recentelijk Legionella aangetroffen. STOWA heeft naar aanleiding hiervan een Community of Practice opgezet waarin betrokken waterscha...

Lees meer