STOWA ter Info

De STOWA ter Info is het kwartaalmagazine van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer. Hierin houden wij u op de hoogte van het werk dat wij doen om Nederlandse waterbeheerders te helpen bij de opgaven waar ze voor staan en de ambities die ze hebben.

STOWA ter Info 71 (november 2018)

In deze uitgave onder meer: hoe maken we Nederland wateroverlastproof? | De dijken en de droogte | Stikstof- en fosfaatverwijdering 2.0 | Waterwijzers Landbouw & Natuur gereed | Nieuwe veiligheidsfunctie voor oude schotbalken? | Strategienota STOWA | Erfgoed + beken = beter beekherstel | STOWA ter Infootjes

STOWA ter Info 70 (juli 2018)

In deze STOWA ter Info onder meer: nieuwe waterschapsproducten: veevoer, bankjes, zachtboard | We gaan slim(mer) malen | STOWA en RIONED pakken problematiek verouderende persleidingen aan | Actualiseren KRW-doelen: hoe doe je dat? | stowa punt nl is vernieuwd | Vers van de pers

STOWA ter Info 69 (april 2018)

In deze uitgave onder meer: 15 jaar Kennisdag Inspectie Waterkeringen | Nieuwe neerslagstatistieken voor korte duren | Muskusrattenbestrijding 2.0 | Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium: betere en goedkopere antwoorden op watervragen | Nieuwe strategienota STOWA  | Superkritisch vergassen: de toekomst van slibverwerking? | Integrale risicobenadering wateroverlast | Hoe kunnen waterschappen omgaan met Cityswims en andere ‘waterpret’?

STOWA ter Info 68 (januari 2018)

In deze uitgave onder meer: Medicijnresten: waar en hoe verwijderen? | Thermische energie uit oppervlaktewater: alternatief voor aardgas? | Benchmark inundatiemodellen | Ecologische sleutelfactoren bijna gereed voor de praktijk | Antibioticaresistentie: race tegen de klok | Verder werken aan regionale waterveiligheid in ORK III | Grensverleggende aanpak bij onderzoek naar nieuwe stoffen