Skip to main content Skip to main nav

STOWA ter Info

De STOWA ter Info is het kwartaalmagazine van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer. Hierin houden wij u op de hoogte van het werk dat wij doen om Nederlandse waterbeheerders te helpen bij de opgaven waar ze voor staan en de ambities die ze hebben.

Bekijk de STOWA ter Info 80 (najaar 2021)

> als e-zine | > als PDF

In deze jubileumuitgave onder meer: 50 jaar graven in opmerkelijk onderzoek | Breaking Science! Vier praktijkwetenschappelijke doorbraken | Nieuwe uitdagingen: andere kennis, of anders denken? | Jong (waterbeheer) ontmoet oud | Van feiten naar impact | en nog veel meer...

Bekijk de STOWA ter Info 79 (zomer 2021)

In deze uitgave onder meer: Onderzoek ontwikkeling watergebonden insecten afgerond | De vruchten plukken van (bijna) vier jaar Kennisimpuls Waterkwaliteit | De kunst van het verkopen van ‘afval’ | Het NWB Waterinnovatiefonds | Op zoek naar de ideale veiligheidsaanpak voor regionale keringen | Rwzi’s kunnen belangrijke rol spelen in de energietransitie | Platform Blauwalgen | Meer grip op onderhoud persleidingen

Bekijk de STOWA ter info 78 (voorjaar 2021)

In deze uitgave onder meer: Lumbricus gaat, KLIMAP komt | Anticiperen op de KRW na 2027 | Onderzoek naar PFAS in afvalwater | Uitgelicht: Community of Practice Afvalwaterprognoses | Positieve ervaringen met Aquathermie | Doet kennis(management) ertoe? | Een herstelde beek is geen slingerend kanaal

Bekijk STOWA ter Info 77 (najaar 2020)

In deze uitgave onder meer: Broeikasgassen & veenweiden | Ontwikkelingen Coronavirus en afvalwater | Tweede fase Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater gestart | Bioplastic uit afvalwater: het komt eraan | Anjo Travaille over beïnvloeding gedrag om waterkwaliteit te verbeteren | Waterschappen op zoek naar extra paar (satelliet)ogen | Kennisimpuls Waterkwaliteit: hoe staan we ervoor?

Bekijk de STOWA ter Info 76 (zomer 2020)

In deze uitgave onder meer: Het geheim van de Waterfabriek | Greep houden op blauwalgen | Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen nog altijd actueel | Centraal of decentraal zuiveren? | Mogelijk onderzoek naar Coronavirus in rioolwater | Terugwinnen van warmte uit afvalwater: ja, tenzij... |  Interview met Tom Buijse, buitengewoon hoogleraar Zoetwater Visecologie