Skip to main content Skip to main nav

STOWA ter Info

De STOWA ter Info is het kwartaalmagazine van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer. Hierin houden wij u op de hoogte van het werk dat wij doen om Nederlandse waterbeheerders te helpen bij de opgaven waar ze voor staan en de ambities die ze hebben.

STOWA ter Info 79 (zomer 2021)

In deze uitgave onder meer: Onderzoek ontwikkeling watergebonden insecten afgerond | De vruchten plukken van (bijna) vier jaar Kennisimpuls Waterkwaliteit | De kunst van het verkopen van ‘afval’ | Het NWB Waterinnovatiefonds | Op zoek naar de ideale veiligheidsaanpak voor regionale keringen | Rwzi’s kunnen belangrijke rol spelen in de energietransitie | Platform Blauwalgen | Meer grip op onderhoud persleidingen

STOWA ter info 78 (voorjaar 2021)

In deze uitgave onder meer: Lumbricus gaat, KLIMAP komt | Anticiperen op de KRW na 2027 | Onderzoek naar PFAS in afvalwater | Uitgelicht: Community of Practice Afvalwaterprognoses | Positieve ervaringen met Aquathermie | Doet kennis(management) ertoe? | Een herstelde beek is geen slingerend kanaal

STOWA ter Info 77 (najaar 2020)

In deze uitgave onder meer: Broeikasgassen & veenweiden | Ontwikkelingen Coronavirus en afvalwater | Tweede fase Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater gestart | Bioplastic uit afvalwater: het komt eraan | Anjo Travaille over beïnvloeding gedrag om waterkwaliteit te verbeteren | Waterschappen op zoek naar extra paar (satelliet)ogen | Kennisimpuls Waterkwaliteit: hoe staan we ervoor?

STOWA ter Info 76 (zomer 2020)

In deze uitgave onder meer: Het geheim van de Waterfabriek | Greep houden op blauwalgen | Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen nog altijd actueel | Centraal of decentraal zuiveren? | Mogelijk onderzoek naar Coronavirus in rioolwater | Terugwinnen van warmte uit afvalwater: ja, tenzij... |  Interview met Tom Buijse, buitengewoon hoogleraar Zoetwater Visecologie

STOWA ter Info 75 (winter (2019/2020)

In deze uitgave onder meer: Van stof naar effect: integrale aanpak microverontreinigingen onderweg | Proef met biologische bestrijding Japanse duizendknoop | Wat moeten we aan met de Rode Amerikaanse Rivierkreeft? | The Good, the Bad and the Bever | Juridische speelruimte bij Aquathermie is groot | Living Lab Hedwige-Prosperpolder gestart | 75 uitgaven STOWA ter Info

STOWA ter Info 74 (najaar 2019)

In deze uitgave onder meer: Afvalwater: de nieuwe grondstof van het waterschap | Nieuwe bestuursleden voor STOWA | Antoinet van Helvoirt-Looman over innovatie | Handhaven beregeningsverboden: hoe doe je dat (beter)? | Complete set neerslagproducten voor in beeld brengen extreme neerslag | De zin én onzin van afkoppelen | | RiverCare: waardevolle wetenschappelijke antwoorden voor beter beekherstel

STOWA ter info 73 (zomer 2019)

In deze uitgave onder meer: Groot onderzoek over waterplanten en waterkwaliteit | Leren van wateroverlast | Lekker én veilig recreëren in en rond open water |Beregening bij droogte: telt elke druppel? | Nieuwe kennisprogramma waterbeheer en energie | Keringen op orde houden: minder rekenen, meer monitoren | Saniwijzer & Sanimonitor | Onderzoek CO2 emissie veenweidegebieden

STOWA ter Info 72 (lente 2019)

In deze uitgave onder meer: Droogte. Vragen én antwoorden | De Kennisimpuls Waterkwaliteit | Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater | Nieuwe strategienota STOWA | Is er leven na de Leendert De Boerspolder? | Aquathermie: warmte in de aanbieding

STOWA ter Info 71 (najaar 2018)

In deze uitgave onder meer: hoe maken we Nederland wateroverlastproof? | De dijken en de droogte | Stikstof- en fosfaatverwijdering 2.0 | Waterwijzers Landbouw & Natuur gereed | Nieuwe veiligheidsfunctie voor oude schotbalken? | Strategienota STOWA | Erfgoed + beken = beter beekherstel | STOWA ter Infootjes

STOWA ter Info 70 (zomer 2018)

In deze STOWA ter Info onder meer: nieuwe waterschapsproducten: veevoer, bankjes, zachtboard | We gaan slim(mer) malen | STOWA en RIONED pakken problematiek verouderende persleidingen aan | Actualiseren KRW-doelen: hoe doe je dat? | stowa punt nl is vernieuwd | Vers van de pers