Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda

t/m

Webinarreeks 'Weersextremen in de watersector'

Tussen 21 mei en 10 december 2021 organiseert het platform WOW samen met Stichting RIONED, STOWA, KNW Waternetwerk en KWR een reeks interactieve sessies over weersextremen.

Lees meer

IMPV-webinar 'Ozonisatie van rwzi-effluent: de do's and don'ts'

In dit webinar gaan we in op ozonisatie van rwzieffluent om microverontreinigingen vergaand uit rwzi-effluenten te verwijderen. Met name op onderzoek aan innovatieve technologieën om de nadelen van o...

Lees meer

NKB Kennisexpeditie 'Waardering van bodemdaling'

Op 24 juni van 9.30 tot 12.30 uur organiseert het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling een online kennisexpeditie met als thema Waardering van Bodemdaling.

Lees meer

t/m

World Recreational Fishing Conference Online

Normally the World Recreational Fishing Conference is hosted every three years somewhere in the world. It was suppost to be in the Netherlands in 2020. Due to the Covid pandemic it is still not possib...

Lees meer

All Risk webinarreeks 6. 'Voorlanden: nuttig voor beheersbare veiligheid of alleen mooie natuur?''

Dit webinar - dat plaatsvindt in het kader van het programma All Risk - gaat dieper in op de functie van voorlanden.

Lees meer

Webinar Bouwen met Natuur

In de afgelopen vijf jaar hebben STOWA en tien waterschappen gezamenlijk kennis (laten) ontwikkelen en gebundeld in het programma Bouwen met Natuur. Het programma loopt op zijn eind. Graag delen we in...

Lees meer

Webinar 'Sanitatie in het Buitengebied, nu en in de toekomst'

Vanaf 30 juni organiseert STOWA een korte webinarreeks over de toekomst van sanitatie in het buitengebied. We staan hier – wat betreft sanitatie - opnieuw voor belangrijke keuzes. Op steeds meer locat...

Lees meer

STOWA 50 jaar! Talkshow 'De Kracht van Kennis'

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA bestaat in 2021 50 jaar. Deze prachtige mijlpaal willen we graag samen met u vieren. Dat doen we onder het motto ‘De Kracht van Kennis’.

Lees meer

All Risk webinarreeks 7. 'Data-gedreven dijkversterking: bouwen op nieuwe en historische data'

Dit webinar - dat plaatsvindt in het kader van het programma All Risk - gaat dieper in op het gebruik van nieuwe én historische data bij het maken van dijkversterkingsplannen. .

Lees meer

Ontwikkelingen rond prognoses in de afvalwaterketen

In dit webinar praten we je bij over de ontwikkelingen in het programma 'Prognoses in de Afvalwaterketen’. Na de zomer hopen we weer een CoP bijeenkomst op locatie te organiseren, zodat we elkaar ook ...

Lees meer

Presentatie Landelijke Beregeningskaart

Op 6 juli aanslaande wordt de landelijke beregeningskaart gepresenteerd. De landelijke beregeningskaart (die thans wordt ontwikkeld) maakt inzichtelijk op welke percelen beregening met bepaalde waarsc...

Lees meer

Webinar beoordelingskader vergunningverlening koudelozingen 1.0

Donderdag 8 juli presenteren STOWA en Rijkswaterstaat een kader voor het beoordelen van vergunningen voor koudelozingen bij aquathermie. Het beoordelingskader is opgesteld door Witteveen+Bos. Tijdens ...

Lees meer

Bijeenkomst Retourstroom NHI 'Onthouden wat je geleerd hebt!'

Tijdens deze online bijeenkomst verkennen we de mogelijkheden om vast te leggen wat we leren van het werken met (NHI-)watermodellen en hoe we dat terugsluizen naar de basisdata.

Lees meer

CoP Beken en Rivieren ‘Geulpatronen van beken en de implicaties voor beekherstel’

Op 2 september ben je van harte welkom bij het webinar ‘Geulpatronen van beken en de implicaties voor beekherstel’. Hierin gaat Jasper Candel in op de morfologische verschillen tussen meanderende en l...

Lees meer

t/m

Kennisdag Instandhouding (vh. Inspectie) Waterkeringen 2021

Ook dit jaar zal de Kennisdag Instandhouding Waterkeringen online én op verschillende data plaatsvinden. We starten de kennisdag met een aantal digitale, interactieve workshops. Als de omstandigheden ...

Lees meer

Kennisdag Instandhouding Waterkeringen 2021. Online workshop 'Droogte'

Ook dit jaar zal de Kennisdag Instandhouding Waterkeringen online én op verschillende data plaatsvinden. We starten de kennisdag met een aantal digitale, interactieve workshops. Als de omstandigheden ...

Lees meer

Gebruikersdag Waterwijzer Natuur

Op 9 september aanstaande bent u van harte welkom op de tweede Gebruikersdag Waterwijzer Natuur, dit keer online. De Waterwijzer Natuur (WWN) brengt de effecten van ingrepen in de waterhuishouding in ...

Lees meer

t/m

Cursus Aquatisch ecologische systeemanalyse

In deze cursus leer je zelf een systeemanalyse te doen door toepassing van Ecologische Sleutelfactoren, een nieuwe methodiek ontwikkeld in opdracht van STOWA, door onder meer de docenten van deze curs...

Lees meer

STOWA 50 jaar!

Dit jaar bestaat STOWA 50 jaar!  Wij vieren dit graag met iedereen in ons netwerk, vanaf 21 juni 2021. We staan stil bij ons jubileum door vooral te kijken naar de toekomst: hoe ziet STOWA er komend...

Lees meer

18e Kennisdag Instandhouding Waterkeringen 'Een goede dijk eist kwaliteit'

Na een jaar lang digitaal ontmoeten, ziet het ernaar uit dat we elkaar tijdens de 18e Kennisdag echt in de ogen kunnen kijken en er geen scherm meer tussen zit. Een handdruk lukt misschien nog niet, m...

Lees meer

Waterstaatserfgoeddag

Op donderdag 25 november 2021 organiseert de Nederlandse Gemalenstichting samen met de Stichting Historische Sluizen en stuwen en STOWA een bijzonder symposium. Tijdens het symposium gaan we in op het...

Lees meer