Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda

Webinar 'Zon op Water praktisch beschouwd'

Op donderdag 27 januari 2022 ben je van harte welkom op het online webinar 'Zon op Water praktisch beschouwd'. Tijdens dit webinar wordt de handreiking gepresenteerd én toegelicht die is opgesteld voo...

Lees meer

CoP Beken en Rivieren ‘Begreppelen van beekdalen: wondermiddel of doodsteek?’

Op 27 januari ben je van harte welkom om deel te nemen aan een webinar waarin we kijken naar de mogelijkheden voor het herstellen van kwelstromen in beekdalen. We gaan onder meer in op de vraag of beg...

Lees meer

Symposium 'Microplastics in het Milieu. Theorie en Toepassing'

Op donderdag 3 februari 2022 organiseert het KIWK-projectteam Ketenverkenner het symposium 'Microplastics in het Milieu: theorie en toepassing'.

Lees meer

NKB Webinar implementatie KIWA-richtlijn en uitvoering waterinfiltratiesystemen

Op 7 februari ben je van harte welkom om deel te nemen aan het webinar waarin we ervaringen en inzichten delen rond de implementatie van de KIWA-richtlijn voor de aanleg van waterinfiltratiesystemen.

Lees meer

CoP Afvalwaterprognoses 'Prognoses in de afvalwaterketen 2.0'

Op 8 februari ben je van harte welkom bij de volgende online bijeenkomst van de CoP Afvalwaterprognoses. Tijdens deze bijeenkomst krijg je een toelichting op het programmaplan 2.0 'Prognoses in de afv...

Lees meer

KIWK Kennissessie Sleutelfactor Toxiciteit 2.0

Op donderdag 10 februari ben je van van harte welkom om deel te nemen aan een online kennissessie rond de Sleutelfactor Toxiciteit 2.0 (EFT 2.0). Tijdens die bijeenkomst laten we zien wat de mogelijk...

Lees meer

Kennisdag Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie (let op: nieuwe datum)

Voor de tweede keer organiseren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en STOWA een gezamenlijke kennisdag voor de Deltaprogramma’s Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie. Deze d...

Lees meer

Webinar 'Waterkwaliteit verbeteren met effectgestuurde analyse'. Stand van de wetenschap

In dit webinar informeren we waterbeheerders over de mogelijkheden die Effect Directed Analysis (EDA) kan spelen bij het identificeren van opkomende stoffen. Dat doen we aan de hand van een aantal suc...

Lees meer

KIWK Kennissessie 'Biociden en consumentenproducten i.r.t de waterketen: welke inzichten heeft de Ketenverkenner opgeleverd?'

Op dinsdag 22 februari organiseren Deltares, RIVM, KWR en Wageningen Environmental Research een afsluitende bijeenkomst voor het project Ketenverkenner van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. In deze kenn...

Lees meer

Hybride netwerkdag 'Medicijnresten in het Milieu'

Het RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - organiseert op 8 maart 2022 de Netwerkdag Medicijnresten in het milieu. Afgelopen jaren is er veel werk verzet rondom dit thema. Tijdens deze...

Lees meer

CoP beken en rivieren ‘Herstel van beekmondingen’

Sinds 2007 zijn - als uitvloeisel van het eerste en tweede convenant voor het herstel van beekmondingen langs de Maas - tientallen beekmondingen natuurlijk ingericht. Op dit moment staan er nog een ...

Lees meer
Foto van beekmonding in grote rivier

Symposium: ‘Vormen bevers een gevaar voor de infrastructuur?’

Op donderdag 14 april ben je van harte welkom op een symposium waarin we dieper ingaan op de vraag in hoeverre bevers een gevaar vormen voor de infrastructuur. ProRail organiseert dit het symposium in...

Lees meer

Relatiedag STOWA 50 jaar!

STOWA viert op 20 april 2022 met een speciale relatiedag haar 50-jarig bestaan. De dag staat in het teken van ontmoeten en inspireren, kijken en luisteren, en het gesprek aangaan. We gaan met elkaar o...

Lees meer

Kennisdag Regionale Waterkeringen

Op donderdag 2 juni 2022 is het dan eindelijk weer zover, na twee jaar afwezigheid is er gelukkig weer de jaarlijkse Kennisdag Regionale Waterkeringen . Het is dé dag waarop we kennis, ervaringen en n...

Lees meer