Agenda

t/m

Cursus nieuwe technieken dijkversterkingen

In deze cursus leert u de ins en outs van nieuwe technieken voor dijkversterkingen. Deze nieuwe technieken zijn vaak beter in te passen dan traditionele dijkversterkingen.

Lees meer

Regiobijeenkomst nieuwe sanitatie Zuid-Nederland en België

Zuid-Nederland zet belangrijke stappen op het gebied van nieuwe sanitatie. Lang niet ieder perceel wordt meer aangesloten op de riolering. Soms (bijv. bij recreatieterreinen) omdat het niet anders kan...

Lees meer

Nationaal congres bodemdaling 'Het Veenomeen'

Op 22 november vindt het derde Nationale congres over bodemdaling plaats, getiteld 'Het Veenomeen’. Het Platform Slappe Bodems organiseert dit congres i.s.m. het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling,...

Lees meer

Jaarlijkse NHI-dag: waar staan we?

Op 22 november vindt de jaarlijkse NHI-dag plaats. In de ochtend bespreken we de ontwikkelingen in 2018 en de plannen voor 2019. In de middag staat de toepassing van het NHI in droge perioden centraal...

Lees meer

Mini-symposium 'Advancing methods for evaluating flood risk reduction measures'

Dit symposium wordt georganiseerd ter gelegenheid van de promotie van Kasper Lendering aan de TU Delft. Lendering deed onderzoek naar methoden voor het evalueren van de effectiviteit van maatregelen o...

Lees meer

Kennisdag Zoetwater

Op 27 november 2018 organiseert het Deltaprogramma Zoetwater de zevende Kennisdag Zoetwater. Dit keer staat het thema droogte centraal. Zeer actueel, met het oog op de afgelopen zomer. Wat is de impac...

Lees meer

Mini-symposium 'Verspreiding van flora en fauna in laaglandbeken'

Tijdens dit symposium worden de ecologische mechanismen van verspreiding en (her)kolonisatie besproken aan de hand van een aantal recente studies. Hoe verloopt dit proces en waarom verloopt het soms a...

Lees meer

t/m

Cursus Aquatisch ecologische systeemanalyse

In deze cursus leert u zelf een systeemanalyse te doen door toepassing van de ecologische sleutelfactoren, een nieuwe methodiek van STOWA, die is ontwikkeld door onder meer de docenten van deze cursu...

Lees meer

Dier- en dijkendag

Over kreeften in waterkeringen kun je smakelijke grappen maken, maar hoe nijpend is het probleem? En welke ratten kun je in de oever aantreffen? Hoe leven die kleine gravers, wat is het risico voor de...

Lees meer