Agenda

Symposium KRW-doelen 2027. Dilemma’s en oplossingsrichtingen

Op donderdag 27 juni houden het ministerie van I&W, RWS, STOWA, IPO, UvW en KNW een symposium over de actualisatie van KRW-doelen en maatregelen. Op inhoudelijk en bestuurlijk vlak zijn er nog veel di...

Lees meer

Symposium 'Aquatic microbiomes: impact in natural and man-made ecosystems'

This symposium aims at bringing together examples of microbiome research in aquatic systems with relevance for biogeochemical cycling, human health, aquaculture, aquatic foodwebs and aquatic plant gro...

Lees meer

Community of Practice ‘Rwzi-effluent en effectgerichte beoordeling’

Op 2 juli vindt de tweede themamiddag plaats van de CoP ‘Rwzi-effluent en effectgerichte beoordeling’. Effectgerichte beoordelingsmethoden geven veel inzicht in de ecotoxicologische risico’s van stoff...

Lees meer

NMDC workshop / hackathon 'Pushing model-based drought management of the Netherlands beyond its limits'

Doel van deze Engelstalige workshop/hackaton is om vanuit verschillende domeinen ideeën uit te wisselen over de vraag hoe het Nationale Water Model en het daarvan onderdeel zijnde LHM (Landelijk Hydro...

Lees meer

t/m

Tweedaagse workshop Dynamisch Kustbeheer

Op woensdag 4 en donderdag 5 september 2019 organiseren STOWA en Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving de jaarlijkse workshop Dynamisch Kustbeheer.

Lees meer

Werkbijeenkomst CoP Bewustzijn Waterkwaliteit 'Hoe verleiden we burgers om bij te dragen aan een betere waterkwaliteit?’’

Op 17 september 2019 vindt in Amersfoort de tweede bijeenkomst van de Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit plaats. Het wordt een echte werkbijeenkomst waarin we ingaan op hoe we burgers ku...

Lees meer

Dag 'Over last van wateroverlast'

Wateroverlast en het realiseren van een wolkbreukbestendige (woon)omgeving staan hoog op de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke agenda. Het zijn thema's die steeds nijpender worden en veel overh...

Lees meer

Congres 'Waterbeheer en Landschapshistorie'

Op 15 oktober 2019 organiseert STOWA in samenwerking met het de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het landelijk congres Waterbeheer en Landschapshistorie. Met u spreken we over hoe landschapshist...

Lees meer

Bijeenkomst Netwerk Weer & Waterbeheer

Op donderdag 31 oktober vindt de tweede bijeenkomst plaats van het netwerk Weer & Waterbeheer, een initiatief van STOWA en het WIBW (Waterschapshuis). Tijdens deze dag informeren wij u over nieuwe ont...

Lees meer

Bijeenkomst Netwerk Dijkmonitoring over Zorgplicht

Op 14 november bent u van harte welkom bij een bijeenkomst van het Netwerk Dijkmonitoring getiteld 'Zorgplicht: rationeel investeren in meten en monitoren vanuit management-, directie- en bestuurdersp...

Lees meer

Bijeenkomst Netwerk Dijkmonitoring 'Dijkmonitoring en (data-driven) beoordeling: hoe dan!?'

Op 4 december vindt er een bijeenkomst plaats van het Netwerk Dijkmonitoring, getiteld 'Dijkmonitoring en (data-driven) beoordeling: hoe dan!?'. Het Netwerk Dijkmonitoring wordt mede mogelijk gemaakt ...

Lees meer