Agenda

Workshop kader vergunningverlening TEO/Aquathermie (vervolg) #AFGELAST

Op 7 april houden STOWA en Rijkswaterstaat een vervolgworkshop over het kader voor de vergunningverlening van Aquathermie. Het kader richt zich daarbij specifiek op TEO-systemen, waarbij warmte aan op...

Lees meer

Beekdallandschap en Erfgoed#AFGELAST

Op 16 april 2020 organiseert de ErfgoedAcademie in samenwerking met STOWA en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een bijeenkomst over de ontwikkeling van beekdallandschappen. Centraal staat de ...

Lees meer

SAT-WATER/STOWA Bodemvochtdag 2020: 'Doet bodemvocht ertoe?' #AFGELAST

Op 23 april bent u van harte welkom op de speciale bodemvochtdag van SAT-WATER & STOWA, waarin we dieper ingaan op de mogelijkheden van het gebruik van op satellietdata gebaseerde schattingen van het ...

Lees meer

Eerste bijeenkomst Deelexpeditie broeikasgassen veenweiden #Afgelast

Op 28 mei vindt bij de VU in Amsterdam de eerste bijeenkomst plaats van de deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden die het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) organiseert, i...

Lees meer

Kennisdag Regionale Keringen (onder voorbehoud)

Op donderdag 4 juni 2020 vindt de jaarlijkse Kennisdag Regionale Waterkeringen plaats. Het is dé dag waarop we kennis, ervaringen en nieuwe inzichten met u willen delen rondom het instandhouden van re...

Lees meer

Bestuurlijk symposium klimaatbestendige beekdallandschappen: van denken naar doen! (onder voorbehoud)

Overal wordt druk nagedacht over het klimaatbestendig maken van ons land. Maar hoe ziet dat eruit voor beekdalen? Waar liggen de kansen en uitdagingen bij (her)inrichting? Voor het waterbeheer, voor l...

Lees meer

t/m

Rioleringsvakdagen, sessie 'Omgaan met extreem weer'

Op 16, 17 & 18 juni 2020 vindt in Gorinchem de 11e editie plaats van de RioleringsVakdagen. Deze vakbeurs richt zich op rioolbeheer en stedelijk watermanagement. STOWA en Stichting RIONED verzorgen op...

Lees meer

Symposium 'Regelbare drainage: panacee of doos van Pandora?

Het gebruik van buisdrainage in de landbouw heeft met de introductie van regelbare drainage, klimaatadaptieve drainage en sub-infiltratiesystemen de laatste 10 jaar een nieuwe impuls gekregen. Op 18 ...

Lees meer
Regelput regelbare drainage

Kennisdag Inspectie Waterkeringen #17

Een goede dijk eist kwaliteit. Dat is het motto van de 17e Kennisdag Inspectie Waterkeringen. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van hoogwaterveiligheid en laat je inspirer...

Lees meer

Bedrijvenmarkt Kennisdag Inspectie Waterkeringen #17

Een goede dijk eist kwaliteit. Dat is het motto van de 17e Kennisdag Inspectie Waterkeringen. STOWA en Rijkswaterstaat brengen tijdens deze dag waterkeringprofessionals uit het hele land op de hoogte ...

Lees meer

Voorkennisdag Meten en Monitoren

Meten en monitoren wordt steeds belangrijker. Daarom organiseren wij een speciale 'Voorkennisdag Meten en Monitoren'. U bent van harte welkom op donderdag 10 september 2020 in Burgers’ Zoo in Arnhem.

Lees meer

Emissie Symposium Water 2020

In verband met de maatregelen omtrent het Corona virus is het Emissie Symposium Water, georganiseerd door Rijkswaterstaat WVL, Ministerie van IenM en Deltares verplaatst naar 6 oktober. Het symposiu...

Lees meer

Seminar 'Nederland weer vol met vis'

Op 5 november aanstaande vindt in Leiden het nationale seminar ‘Nederland weer vol met vis' plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de kennis, ervaringen en inzichten die de afgelopen 20 ja...

Lees meer

Waterstaatserfgoeddag

Op donderdag 26 november organiseert de Nederlandse Gemalenstichting samen met de Stichting Historische Sluizen en stuwen en de STOWA een bijzonder symposium. Dit symposium zal in gaan op het belang v...

Lees meer

Afvalwaterketensymposium 2021: Thema 'Gestapelde opgaven'

Op 18 mei organiseren de Stichting RIONED en STOWA het jaarlijks afvalwaterketensymposium. Dit jaar is gekozen voor het thema gestapelde opgaven, inzicht, oplossingen en transitie in de afvalwaterkete...

Lees meer