Agenda

Webinar Coronavirus en rioolwater, voor waterschappers

Op dinsdag 9 juni organiseert STOWA een webinar voor waterschappen over coronavirus en rioolwater.

Lees meer

Webinar 'Bodemdaling in beeld'

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling gaat live! Op 9 juni organiseert het programma een webinar over stedelijk gebied: Bodemdaling in beeld.

Lees meer

Debat over het realiseren van een klimaatrobuust beekdallandschap

Het klimaatbestendig maken van ons land staat overal op de agenda. Maar hebben we hetzelfde beeld van de inspanning die geleverd moet worden? Samen met de Community of Practice Beken en Rivieren heeft...

Lees meer

Webinar 'Technologie-impuls voor decentrale sanitaire systemen'

Waterschap Vallei en Veluwe en STOWA hebben een literatuuronderzoek uitgevoerd naar innovatieve nieuwe concepten en technologieën die aan de verdere verduurzaming van nieuwe sanitatie kunnen bijdragen...

Lees meer

#AFGELAST - Symposium 'Regelbare drainage: panacee of doos van Pandora?

Het gebruik van buisdrainage in de landbouw heeft met de introductie van regelbare drainage, klimaatadaptieve drainage en sub-infiltratiesystemen de laatste 10 jaar een nieuwe impuls gekregen. Op 18 ...

Lees meer
Regelput regelbare drainage

t/m

Webinar reeks Water in de circulaire economie'

Tussen 14 mei en 17 december 2020 organiseert het platform WOW samen met KNW Waternetwerk, Aqua Minerals, Energie- en Grondstoffenfabriek, KWR en STOWA een interactieve webinarreeks over Water in de c...

Lees meer

Online deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

In 2019 is er een grootschalig onderzoek gestart naar de uitstoot van broeikasgassen uit veen: het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Doel is om te onderzoeken wat de uits...

Lees meer

Kennisdag Inspectie Waterkeringen #17

Een goede dijk eist kwaliteit. Dat is het motto van de 17e Kennisdag Inspectie Waterkeringen. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van hoogwaterveiligheid en laat je inspirer...

Lees meer

Bedrijvenmarkt Kennisdag Inspectie Waterkeringen #17

Een goede dijk eist kwaliteit. Dat is het motto van de 17e Kennisdag Inspectie Waterkeringen. STOWA en Rijkswaterstaat brengen tijdens deze dag waterkeringprofessionals uit het hele land op de hoogte ...

Lees meer

Voorkennisdag Meten en Monitoren

Meten en monitoren wordt steeds belangrijker. Daarom organiseren wij een speciale 'Voorkennisdag Meten en Monitoren'. U bent van harte welkom op donderdag 10 september 2020 in Burgers’ Zoo in Arnhem.

Lees meer

Emissie Symposium Water 2020

In verband met de maatregelen omtrent het Corona virus is het Emissie Symposium Water, georganiseerd door Rijkswaterstaat WVL, Ministerie van IenM en Deltares verplaatst naar 6 oktober. Het symposiu...

Lees meer

t/m

Cursus Aquathermie

Aquathermie is een verzamelbegrip voor warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. In de cursus worden deze technieken en de potentieel winbare hoeveelheden energie behandeld. Ook ...

Lees meer

Seminar 'Nederland weer vol met vis'

Op 25 november vindt in Leiden het nationale seminar ‘Nederland weer vol met vis' plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de kennis, ervaringen en inzichten die de afgelopen 20 jaar zijn op...

Lees meer

Waterstaatserfgoeddag

Op donderdag 26 november organiseert de Nederlandse Gemalenstichting samen met de Stichting Historische Sluizen en stuwen en de STOWA een bijzonder symposium. Dit symposium zal in gaan op het belang v...

Lees meer

t/m

Rioleringsvakdagen, sessie 'Omgaan met extreem weer'

Op 23, 24 & 25 maart2021 vindt in Gorinchem de 11e editie plaats van de RioleringsVakdagen. Deze vakbeurs richt zich op rioolbeheer en stedelijk watermanagement. STOWA en Stichting RIONED verzorgen op...

Lees meer

Afvalwaterketensymposium 2021: Thema 'Gestapelde opgaven'

Op 18 mei organiseren de Stichting RIONED en STOWA het jaarlijks afvalwaterketensymposium. Dit jaar is gekozen voor het thema gestapelde opgaven, inzicht, oplossingen en transitie in de afvalwaterkete...

Lees meer