Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda

KNMI Relatiedag 'Weer & Waterbeheer'

Op donderdag 1 december organiseert het KNMI de relatiedag ‘Weer en waterbeheer’. Samen met sprekers uit het werkveld deelt KNMI op deze dag meteorologische- en hydrologische kennis aan de hand van (p...

Lees meer

Webinar CoP Afvalwaterprognoses

Op woensdag 7 december ben je van harte welkom bij een online webinar van de CoP Afvalwaterprognoses. Tijdens deze ochtend gaan we in drie presentaties in op achtereenvolgens het gebruik van meetdata ...

Lees meer

Bijeenkomst CoP Online Sensoring

Op 7 december vindt er een bijeenkomst plaats van de Community of Practice Online Sensoring. Tijdens deze bijeenkomt besteden we onder meer aandacht aan de organisatorische en juridische implicaties v...

Lees meer

Workshop ‘Integrale gebiedsgerichte besluitvorming in delta’s: bodemdaling als voorbeeld’

In deze workshop gaan we samen met de deelnemers actief op zoek naar de juridisch-bestuurlijke knelpunten van een integrale en gebiedsgerichte aanpak van de bodemdalingsopgave, de mogelijke oplossinge...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Peilen en Vegetatie in stromende wateren’

In dit webinar van de CoP Beken en Rivieren gaat Ellis Penning van Deltares in op recente inzichten rondom peilen en vegetatie. Ze vertelt over uitgevoerd onderzoek, en we kijken hoe je de uitkomsten ...

Lees meer

NHI-dag: Het Nederlands Hydrologisch instrumentarium: klaar voor gebruik?!

De realisatie van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) nadert zijn voltooiing! Op de derde donderdag van het nieuwe jaar, 19 januari, nemen wij je graag mee in de laatste stand van zaken. ...

Lees meer

Gebruikersbijeenkomst Waterschadeschatter

Op donderdag 2 februari 2023 organiseert STOWA een online gebruikersbijeenkomst over de WaterSchadeSchatter. De WaterSchadeSchatter is een instrument om potentiële schade veroorzaakt door wateroverlas...

Lees meer

t/m

Cursus Aquatisch ecologische systeemanalyse

De KRW vraagt van waterbeheerders om doelen voor de waterkwaliteit te formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is. Hiervoor is recent de Handreiking KRW-doelen gepubliceerd. Dit is gee...

Lees meer

t/m

Cursus Neerslaginformatie voor berekenen wateroverlast


Recent is in opdracht van de STOWA alle statistische kennis over extreme neerslag geactualiseerd, aangevuld, compleet gemaakt en verwerkt in een aantal belangrijke neerslagproducten. Deze kennis die o...

Lees meer

Kennisdag Regionale Keringen

Op donderdag 11 mei 2023 vindt de jaarlijkse Kennisdag Regionale Waterkeringen plaats. Het is dé dag waarop we kennis, ervaringen en nieuwe inzichten met u willen delen rondom de veiligheid en het ins...

Lees meer

t/m

Cursus Aquathermie

Aquathermie is een kansrijk alternatief voor aardgas in de energietransitie. Veel initiatieven om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken werken met aquathermie. In een mix van theorie en praktijk b...

Lees meer