Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda

Webinar Klei in veen

Klei in veen is een nieuwe maatregel om bodemdaling en broeikasgasemissies uit veenweiden tegen te gaan en de draagkracht van het veen te verbeteren. Op 30 januari organiseren het Veenweiden Innovatie...

Lees meer

Gebruikersbijeenkomst Waterschadeschatter

Op donderdag 2 februari 2023 organiseert STOWA een online gebruikersbijeenkomst over de WaterSchadeSchatter. De WaterSchadeSchatter is een instrument om potentiële schade veroorzaakt door wateroverlas...

Lees meer

Symposium Platform Blauwalgen 'Blauwalgen in Nederland: onderzoek en beheer’

Op 9 februari 2023 organiseert het Platform Blauwalgen het symposium: ‘Blauwalgen in Nederland: onderzoek en beheer’. Tijdens de bijeenkomst worden er onderzoeken gepresenteerd op het gebied van monit...

Lees meer

t/m

Cursus Aquatisch ecologische systeemanalyse

De KRW vraagt van waterbeheerders om doelen voor de waterkwaliteit te formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is. Hiervoor is recent de Handreiking KRW-doelen gepubliceerd. Dit is gee...

Lees meer

Strategisch Toekomstatelier Waterbeheer 1: 'Klimaatverandering' (bijna vol)

Wat is er nodig om klimaatverandering het hoofd te bieden? Krijgen we het afvalwater in de toekomst nog wel schoon genoeg? En hoe kan regionaal waterbeheer bijdragen aan een opbloeiend natuurlijk ecos...

Lees meer

Symposium over effluentkwaliteit van de toekomst

Op 17 maart vindt er een symposium plaats waarin we dieper ingaan op de effluentkwaliteit die in de toekomst nodig, dan wel gewenst is.

Lees meer

t/m

Cursus Neerslaginformatie voor berekenen wateroverlast

Recent is in opdracht van de STOWA alle statistische kennis over extreme neerslag geactualiseerd, aangevuld, compleet gemaakt en verwerkt in een aantal belangrijke neerslagproducten. Deze kennis die o...

Lees meer

Strategisch Toekomstatelier Waterbeheer 2: 'Mens & maatschappij'

Wat is er nodig om klimaatverandering het hoofd te bieden? Krijgen we het afvalwater in de toekomst nog wel schoon genoeg? En hoe kan regionaal waterbeheer bijdragen aan een opbloeiend natuurlijk ecos...

Lees meer

Strategisch Toekomstatelier Waterbeheer 3: 'Ecosysteem'

Wat is er nodig om klimaatverandering het hoofd te bieden? Krijgen we het afvalwater in de toekomst nog wel schoon genoeg? En hoe kan regionaal waterbeheer bijdragen aan een opbloeiend natuurlijk ecos...

Lees meer

Young Talent Day

Op 10 mei 2023 kun je weer volop ervaringen, inspiratie en kennis uitwisselen met andere jonge mensen uit de watersector tijdens de tweede editie van de Young Talent Day. JONG Waterbeheer belooft ...

Lees meer

Kennisdag Regionale Keringen

Op donderdag 11 mei 2023 vindt de jaarlijkse Kennisdag Regionale Waterkeringen plaats. Het is dé dag waarop we kennis, ervaringen en nieuwe inzichten met u willen delen rondom de veiligheid en het ins...

Lees meer

t/m

Cursus Aquathermie

Aquathermie is een kansrijk alternatief voor aardgas in de energietransitie. Veel initiatieven om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken werken met aquathermie. In een mix van theorie en praktijk b...

Lees meer