Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda

Webinarreeks 'Weersextremen in de watersector' (online)

Tussen mei en december 2021 organiseert het platform WOW samen met Stichting RIONED, STOWA, KNW Waternetwerk en KWR een reeks interactieve sessies over weersextremen. Op 15 oktober organiseren we het...

Lees meer

Webinar PFAS in influent, effluent en zuiveringsslib. Resultaten van een meetcampagne op acht rwzi’s

In dit webinar geven we een toelichting op de uitkomsten van een onderzoek naar de concentraties PFAS in influent, effluent en zuiveringsslib. Hiervoor zijn op acht rwzi's metingen verricht. De meetca...

Lees meer

t/m

Aquatech sessions: The Dutch approach to removal of micropollutants from municipal wastewater (live)

The Dutch Water Partners are implementing and researching technologies for removal of micropollutants from municipal wastewater. This research is carried out within extensive programs, which are initi...

Lees meer

Webinar Cultuurhistorie en hydrologie van sprengenbeken Veluwe

Op de flanken van de Veluwe ligt een eeuwenoud sprengenlandschap. Vanuit cultuurhistorie gezien zijn sprengenbeken uniek en zeer waardevol. Daarnaast hebben ze bijzondere ecologische waarden. De laats...

Lees meer

Community of Practice koudelozingen: rekenen aan de koudepluim (online)

Als je warmte wint uit oppervlaktewater, wordt er ook koud water geloosd. Hoe verspreidt die koudepluim zich vervolgens? Die vraag staat centraal bij het beoordelen van vergunningaanvragen bij koudelo...

Lees meer

Event Professioneel Persleidingenbeheer (live)

Stichting RIONED, Het Waterschapshuis en STOWA nodigen alle professionals in persleidingenbeheer en in datastandaarden uit voor het jaarlijkse kennis- en ontmoetingsevent voor Professioneel Persleidin...

Lees meer

Nationaal Congres Bodemdaling (live)

Op 18 november 2021 aanstaande vindt het jaarlijkse Nationaal Congres Bodemdaling van het Platform Slappe Bodem plaats. Onder leiding van Helga van Leur, klimaatdeskundige en dagvoorzitter, zal de hui...

Lees meer

Bijeenkomst over de resultaten van het Programma Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën (live)

Op donderdag 25 november organiseren de Unie van Waterschappen en STOWA een bijeenkomst over de uitkomsten van het onderzoeksprogramma Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën (WARES). Kom en laat ...

Lees meer

Kennisdag Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie (let op: nieuwe datum)

Voor de tweede keer organiseren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en STOWA een gezamenlijke kennisdag voor de Deltaprogramma’s Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie. Deze d...

Lees meer

Slotsymposium Kennisimpuls Waterkwaliteit

Op 12 april 2022 vindt het slotsymposium plaats van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. Meer informatie volgt. Noteer deze dag alvast in je agenda.

Lees meer

Waterstaatserfgoeddag

Op donderdag 14 april 2022 organiseert de Nederlandse Gemalenstichting samen met de Stichting Historische Sluizen en stuwen en STOWA een bijzonder symposium. Tijdens het symposium gaan we in op het be...

Lees meer

Relatiedag STOWA 50 jaar!

STOWA viert op 20 april 2022 met een speciale relatiedag haar 50-jarig bestaan. De dag staat in het teken van ontmoeten en inspireren, kijken en luisteren, en het gesprek aangaan. We gaan met elkaar o...

Lees meer

Kennisdag Regionale Waterkeringen

Op donderdag 2 juni 2022 is het dan eindelijk weer zover, na twee jaar afwezigheid is er gelukkig weer de jaarlijkse Kennisdag Regionale Waterkeringen . Het is dé dag waarop we kennis, ervaringen en n...

Lees meer