Agenda

t/m

Tweedaagse workshop Dynamisch Kustbeheer

Op woensdag 4 en donderdag 5 september 2019 organiseren STOWA en Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving de jaarlijkse workshop Dynamisch Kustbeheer.

Lees meer

Werkdag soortenrijke, bloemrijke dijken

Als dijkbeheerder wil je in je beheergebied een traditionele dijk omvormen in een soortenrijke, bloemrijke dijk. Bijvoorbeeld omdat meer soorten klimaatbestendiger zijn, of omdat jouw bestuur wil werk...

Lees meer

Werkbijeenkomst CoP Bewustzijn Waterkwaliteit 'Hoe verleiden we burgers om bij te dragen aan een betere waterkwaliteit?’’

Op 17 september 2019 vindt in Amersfoort de tweede bijeenkomst van de Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit plaats. Het wordt een echte werkbijeenkomst waarin we ingaan op hoe we burgers ku...

Lees meer

Projectentournee NKWK Klimaatbestendige Stad: projectbezoek Kampen

Een belangrijk onderdeel van de NKWK onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad is de projectentournee. Dit is een gezamenlijke rondgang langs gerealiseerde projecten, om van elkaar te leren, kennis over t...

Lees meer

Community of Practice ‘Rwzi-effluent en effectgerichte beoordeling’

Op 18 september vindt de tweede themamiddag plaats van de CoP ‘Rwzi-effluent en effectgerichte beoordeling’. Effectgerichte beoordelingsmethoden geven veel inzicht in de ecotoxicologische risico’s van...

Lees meer

Workshop 'Waarschuwingssystemen voor extreme neerslag'

Op vrijdag 20 september organiseren het KNMI en Weather Impact de workshop 'Waarschuwingssystemen voor extreme neerslag'. De workshop vindt plaats in het kader van het project 'Verbeteren van verwacht...

Lees meer

t/m

Reuring in het Riet

Het tweedaagse symposium ‘Reuring in het riet’ draait om ontwikkeling van waterriet en onderwatervegetaties. Beide zijn belangrijk voor het behoud van de karakteristieke flora en fauna van het laagvee...

Lees meer

WiCE Roadshow – Zuinig met Zoet

Op donderdagmiddag 10 oktober organiseren Drinkwaterbedrijf Brabant Water, Waterschap Brabantse Delta, STOWA en Wateronderzoeksinstituut KWR de WiCE Roadshow – Zuinig met Zoet. Stakeholders uit versch...

Lees meer

Beekdallandschap en Erfgoed

Op 10 oktober 2019 organiseert de Erfgoedacademie in samenwerking met STOWA een bijeenkomst over beekdallandschappen en erfgoed. De dag vormt een tweeluik met het congres 'Waterbeheer en Landschapshis...

Lees meer

Dag 'Over last van wateroverlast'

Wateroverlast en het realiseren van een wolkbreukbestendige (woon)omgeving staan hoog op de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke agenda. Het zijn thema's die steeds nijpender worden en veel overh...

Lees meer

Congres 'Waterbeheer en Landschapshistorie'

Op 15 oktober 2019 organiseert STOWA in samenwerking met het de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het landelijk congres Waterbeheer en Landschapshistorie. Met u spreken we over hoe landschapshist...

Lees meer

Bijeenkomst Netwerk Weer & Waterbeheer

Op donderdag 31 oktober vindt de tweede bijeenkomst plaats van het netwerk Weer & Waterbeheer, een initiatief van STOWA en het WIBW (Waterschapshuis). Tijdens deze dag informeren wij u over nieuwe ont...

Lees meer

Bijeenkomst Netwerk Dijkmonitoring over Zorgplicht

Op 14 november bent u van harte welkom bij een bijeenkomst van het Netwerk Dijkmonitoring getiteld 'Zorgplicht: rationeel investeren in meten en monitoren vanuit management-, directie- en bestuurdersp...

Lees meer

Bijeenkomst Netwerk Dijkmonitoring 'Dijkmonitoring en (data-driven) beoordeling: hoe dan!?'

Op 4 december vindt er een bijeenkomst plaats van het Netwerk Dijkmonitoring, getiteld 'Dijkmonitoring en (data-driven) beoordeling: hoe dan!?'. Het Netwerk Dijkmonitoring wordt mede mogelijk gemaakt ...

Lees meer