Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda

t/m

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2021

Ook dit jaar zal de Kennisdag Inspectie Waterkeringen online én op verschillende data plaatsvinden. We starten de kennisdag met een aantal digitale, interactieve workshops. Als de omstandigheden het t...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren, 'Naar een robuust, veerkrachtig en stuurbaar watersysteem: het verhaal van de Aa'

Dit webinar over een robuust en veerkrachtig, stuurbaar watersysteem en het Verhaal van de Aa is de vierde in een reeks webinars over infiltratie, waterconservering en waterbuffering in beekdallandsch...

Lees meer

Online informatiebijeenkomst NL Veranderdetectie

Op donderdagmiddag 15 april vindt een online informatiebijeenkomst plaats over het project NL Veranderdetectie. Na een algemene presentatie over dit project presenteren de vier geselecteerde consortia...

Lees meer

WEW-themabijeenkomst over 'rewilding' in het waterbeheer

De Werkgroep Ecologisch Waterbeheer (WEW) organiseert op 15 april een themamiddag over rewilding in het waterbeheer. 'Rewilding' is een relatief nieuwe vorm van natuurherstel waarbij de nadruk ligt op...

Lees meer
Europese zeearend

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2021. Online workshop 'Sterkte grasbekleding'

Ook dit jaar zal de Kennisdag Inspectie Waterkeringen online én op verschillende data plaatsvinden. We starten de kennisdag met een aantal digitale, interactieve workshops. Als de omstandigheden het t...

Lees meer

Webinar Zon op Water

Op 20 april organiseert TKI Urban Energy een interactief webinar namens het Zon op Water consortium. Zon op Water is een samenwerkingsverband van meer dan 35 partijen (w.o. STOWA) met als doel via ond...

Lees meer

Webinar 'Effecten thermische energie uit afvalwater op de rwzi'

Thermische Energie uit Afvalwater (TEA) kan een betrouwbare, duurzame warmtebron zijn. Onttrek je de warmte echter aan het afvalwater voordat dit gezuiverd wordt, dan kan de afkoeling van het rioolwat...

Lees meer

Derde Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw

Op 22 april aanstaande bent u van harte welkom op de derde Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw, dit keer online. De Waterwijzer Landbouw brengt de effecten van ingrepen in de waterhuishouding in kaart ...

Lees meer

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2021. Online workshop 'Aan de slag met de NEN 2767 dijkinspecties'

Ook dit jaar zal de Kennisdag Inspectie Waterkeringen online én op verschillende data plaatsvinden. We starten de kennisdag met een aantal digitale, interactieve workshops. Als de omstandigheden het t...

Lees meer

Afvalwaterketensymposium 2021: Thema 'Gestapelde opgaven'

Op 18 mei organiseren de Stichting RIONED en STOWA het jaarlijkse afvalwaterketensymposium. Dit jaar is gekozen voor het thema gestapelde opgaven, inzicht, oplossingen en transitie in de afvalwaterket...

Lees meer

STOWA slibwebinars deel 4 ‘Slibeindverwerking: hoe ziet de toekomst eruit?’

De verwerking van zuiveringsslib is een grote kostenpost voor de waterschappen. Mede om die reden lopen er tal van initiatieven om de kosten van slibverwerking te verlagen, maar ook om de duurzaamheid...

Lees meer

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2021. Online workshop 'Grasbekleding: robuuste vegetatie'

Ook dit jaar zal de Kennisdag Inspectie Waterkeringen online én op verschillende data plaatsvinden. We starten de kennisdag met een aantal digitale, interactieve workshops. Als de omstandigheden het t...

Lees meer

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2021. Online workshop 'Grasbekleding – herstel of meettechnieken'

Ook dit jaar zal de Kennisdag Inspectie Waterkeringen online én op verschillende data plaatsvinden. We starten de kennisdag met een aantal digitale, interactieve workshops. Als de omstandigheden het t...

Lees meer

t/m

Cursus Aquatisch ecologische systeemanalyse

In deze cursus leer je zelf een systeemanalyse te doen door toepassing van Ecologische Sleutelfactoren, een nieuwe methodiek ontwikkeld in opdracht van STOWA, door onder meer de docenten van deze curs...

Lees meer

Waterstaatserfgoeddag

Op donderdag 25 november 2021 organiseert de Nederlandse Gemalenstichting samen met de Stichting Historische Sluizen en stuwen en STOWA een bijzonder symposium. Tijdens het symposium gaan we in op het...

Lees meer