Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda

Community of Practice Waterinfiltrerende verharding en voorzieningen

De Community of Practice Waterinfiltrerende verharding en voorzieningen nodigt u uit bij het jaarlijkse symposium om opgedane kennis te delen op het gebied van infiltratievoorzieningen. Het symposium ...

Lees meer

NHI-dag: Blik op de toekomst

Afgelopen oktober was de feestelijke oplevering van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) in Arnhem, echter dit betekent niet dat wij nu klaar zijn. We blijven aan de slag met nieuwe ontwi...

Lees meer

Jong Waterbeheer eindsymposium

Ruim 2,5 jaar geleden startte STOWA het project JONG Waterbeheer. We brachten in dit project de behoeften en knelpunten in kaart van jonge en ervaren watermensen in de samenwerking. En sindsdien stimu...

Lees meer

Veldbezoek graverij 1: Waterkering en watersysteem

Om een goed beeld te krijgen hoe we met gravers in dijken om moeten gaan, organiseert de STOWA een aantal veldbezoeken, met uiteenlopende thema’s. Dit doen we samen met de Zoogdiervereniging. Op 25 ja...

Lees meer

Eerste bijeenkomst Community of Practice (CoP) Waterkwaliteit en Klimaat

Om kennis en ervaringen uit te wisselen rond de effecten van klimaatverandering op de waterkwaliteit start in januari 2024 de CoP Waterkwaliteit en Klimaat. In deze CoP kijken we onder meer naar de st...

Lees meer

IPMV-webinarreeks, deel 4: Fossielarme oxidatie en adsorptie

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) wordt eind 2023 afgerond. In dit programma zijn 15 technologieën op pilotschaal onderzocht die op het punt van doorbreken staan...

Lees meer

Veldbezoek graverij 2: Herstel graverij in keringen

Om een goed beeld te krijgen hoe we met gravers in dijken om moeten gaan, organiseert de STOWA een aantal veldbezoeken, met uiteenlopende thema’s. Dit doen we samen met de Zoogdiervereniging. Op 19 fe...

Lees meer

IPMV-webinarreeks, deel 5: Bio-GAK en overall evaluatie

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) wordt eind 2023 afgerond. In dit programma zijn 15 technologieën op pilotschaal onderzocht die op het punt van doorbreken staan...

Lees meer

Veldbezoek graverij 3: Preventieve maatregelen in dijkversterkingen

Om een goed beeld te krijgen hoe we met gravers in dijken om moeten gaan, organiseert de STOWA een aantal veldbezoeken, met uiteenlopende thema’s. Dit doen we samen met de Zoogdiervereniging. Op 4 maa...

Lees meer

Veldbezoek graverij 4: hoogwater

Om een goed beeld te krijgen hoe we met gravers in dijken om moeten gaan, organiseert de STOWA een aantal veldbezoeken, met uiteenlopende thema’s. Dit doen we samen met de Zoogdiervereniging. Op 18 ma...

Lees meer

Kennisdag Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen #21 'Dijkbeheer onder veranderende omstandigheden'

Op donderdag 11 april 2024 vindt in Burgers’ Zoo weer 21ste PIW-kennisdag plaats. Het thema van dit jaar is ‘Dijkbeheer onder veranderende omstandigheden’. We kijken dan hoe het klimaat, landschap en ...

Lees meer

Platformdag Nieuwe Sanitatie 'Presentatie van sanitatieprojecten uit 2022-2024'

Op 26 september 2024 vindt de Platformdag Nieuwe Sanitatie plaats. Daarin brengen we je op de hoogte van de stand van zaken rond sanitatieprojecten uit de periode 2022-2024.

Lees meer