Agenda

Bijeenkomst over de Afnameverplichting (ook: afnameovereenkomst)

Op 21 november bent u van harte welkom op een bijeenkomst over de afnameverplichting, ook wel: afnameovereenkomst. De afnameverplichting is een steeds vaker terugkerend onderwerp van discussie. Het be...

Lees meer

Nationaal congres bodemdaling

Op 21 november 2019 houdt het Platform Slappe Bodem weer een complete dag over de aanpak van bodemdaling in Nederland. Op dit jaarlijkse congres presenteren we de laatste stand van zaken rondom beleid...

Lees meer

Studiedag Professioneel Persleidingenbeheer

Stichting RIONED, STOWA en Waternet organiseren een speciale studiedag over het beheer van Afvalwatertransportleidingen.

Lees meer

Kennisevent Nieuwe Sanitatie: samenwerking over de grenzen heen…

Op 28 november vindt een bijzonder grensoverschreidend kennisevent plaats over nieuwe sanitatie, georganiseerd door Vlakwa/Vito, stichting RIONED en STOWA. Tijdens dit grensoverschrijdend event brenge...

Lees meer

Bijeenkomst Netwerk Dijkmonitoring 'Dijkmonitoring en (data-driven) beoordeling: hoe dan!?'

Op woensdag 4 december houdt het Netwerk Dijkmonitoring de workshop ‘Dijkmonitoring en (data-driven) beoordeling: hoe dan?!’. Sprekers tijdens de workshop zijn André Koelewijn (Deltares), Marco Veendo...

Lees meer

Workshop kader vergunningverlening Aquathermie

Op 12 december houden STOWA en Rijkswaterstaat in Utrecht een workshop over het kader voor de vergunningverlening van Aquathermie. De belangstelling voor het terugwinnen van warmte uit oppervlaktewate...

Lees meer

Kennissessie 'Dijkbeheer en biodiversiteit'

Wereldwijd staat biodiversiteit hoog op de maatschappelijke agenda. Ook in de bestuursakkoorden bij waterschappen neemt het onderwerp een prominente plaats in. Maar hoe geef je daar invulling aan bij ...

Lees meer

NHI-dag

Op 30 januari 2020 vindt de jaarlijkse dag plaats over het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Daarin praten we u graag bij over de ontwikkelingen rond dit instrument.

Lees meer

Bijeenkomst Netwerk Dijkmonitoring over Zorgplicht

Op 12 februari 2020 bent u van harte welkom bij een bijeenkomst van het Netwerk Dijkmonitoring getiteld 'Zorgplicht: rationeel investeren in meten en monitoren vanuit management-, directie- en bestuur...

Lees meer

Beekdallandschap en Erfgoed

Op 16 april 2020 organiseert de Erfgoedacademie in samenwerking met STOWA een bijeenkomst over beekdallandschappen en erfgoed. Centraal staat de vraag hoe landschapshistorie en waterbeheer elkaar kunn...

Lees meer