Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda

t/m

Cursus Aquatisch ecologische systeemanalyse

De Europese Kaderrichtlijn Water vraagt van waterbeheerders om doelen voor de waterkwaliteit te formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is. Hiervoor is recent de Handreiking KRW-doele...

Lees meer

Afscheidssymposium Piet Verdonschot; Toekomstperspectieven voor succesvol ecologisch waterbeheer

Naar aanleiding van de pensionering van prof.dr.ir. Piet Verdonschot, onderzoeker aquatische ecologie bij Wageningen Environmental Research en hoogleraar wetland restoratie ecologie bij het Instituut ...

Lees meer

Grasdag; is het gras groener bij de buren?

Het beoordelingsinstrumentarium WBI2017 geeft voorschriften voor het beoordelen van de kwaliteit (sterkte) van de grasbekleding. De zode is gesloten, open of fragmentarisch. Je kunt dit vaststellen do...

Lees meer

Gebruikersdag Waterwijzer Natuur

Op donderdag 22 september 2022 vindt van 9.30 tot 12.30 de derde Gebruikersdag Waterwijzer Natuur plaats. Ook deze keer wordt het een digitale bijeenkomst.

Lees meer

Kennisdag Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie 2022

De derde editie van de Kennisdag Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie vindt plaats op donderdag 29 september 2022 in Fort Voordorp, Groenekan. Het thema van de kennisdag is dit jaar 'Werken aan weerbaar...

Lees meer

Symposium 'Micro’s verwijderen met natuurlijke nazuiveringsystemen'

Momenteel laten STOWA en het ministerie van I&W daarom onderzoek uitvoeren naar de verwijdering van micro verontreinigingen uit rwzi effluent door natuurlijke systemen. Hierbij wordt eveneens de meerw...

Lees meer

Netwerkbijeenkomst; Wat kun jij doen voor een leefbaar Noorderkwartier in 2122?

Wat kun jij doen voor een leefbaar Noorderkwartier in 2122? Wie heeft deze vraag niet eerder gehoord? Niet alleen in Noorderkwartier natuurlijk, ook in de rest van Nederland zijn we ons bewust van de ...

Lees meer

Kennisdag ‘Last van wateroverlast’

Op 13 oktober vindt de kennisdag over wateroverlast plaats. Tijdens deze dag wordt de opbrengst van STOWA/RIONED-projecten rondom dit onderwerp gedeeld. Zoals integrale risico-analyse, en wateroverlas...

Lees meer