Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda

Lunchwebinar 'STOWA NPLG toolbox: What's in it for me?'

Eind 2023 heeft STOWA de NPLG toolbox gelanceerd. Deze toolbox helpt waterbeheerders bij de transitie naar een toekomstbestendig en vitaal landelijk gebied. In juni organiseren we een informatieve, on...

Lees meer

Gras/Maaidagen 2024 #1: Hoe stuur je op de gewenste grasmatkwaliteit?

Het beoordelingsinstrumentarium WBI2017 geeft voorschriften voor het beoordelen van de sterkte van de grasbekleding. Deze grassterkte is vaak niet het enige doel op de waterkering, biodiversiteit word...

Lees meer

CoP Ecologische data-analyse

Op donderdag 20 juni houdt CoP Ecologische data-analyse een bijeenkomst waarin we dieper ingaan op Artificial Intelligence en innovatieve datatechnieken. Wat is Artificial Intelligence eigenlijk, wat ...

Lees meer

Webinar 'Neerslagstatistiek 2024'

Op 25 juni geven we een toelichting op de resultaten van het door STOWA geëntameerde Meteo-onderzoek 2021-2024 en besteden we aandacht aan het gebruik van de nieuwe statistiek en neerslagreeksen. Er z...

Lees meer

Webinar 'Dijkbeheer en neerslagextremen: je nat achter de oren voelen over te natte dijken'

Na het hoogwater van deze winter bleef het dit voorjaar langdurig nat. De grote hoeveelheid neerslag brengt zorgen met zich mee over de mogelijkheden om goed onderhoud van grasbekleding uit te voeren....

Lees meer

Bijeenkomst ‘Inzicht in het onzichtbare in het riool. Kennis- en netwerkbijeenkomst indirecte lozingen voor waterschappen’

Tijdens deze middag delen we kennis en inzichten over de manier waarop waterschappen moeten omgaan met lozingen van bedrijven. We gaan we met elkaar in gesprek om samen tot een beter inzicht te komen ...

Lees meer

Gras/Maaidagen 2024 #2: Hoe stuur je op de gewenste grasmatkwaliteit?

Het beoordelingsinstrumentarium WBI2017 geeft voorschriften voor het beoordelen van de sterkte van de grasbekleding. Deze grassterkte is vaak niet het enige doel op de waterkering, biodiversiteit word...

Lees meer

Platformdag Nieuwe Sanitatie 'Presentatie van sanitatieprojecten uit 2022-2024'

Op 26 september 2024 vindt de Platformdag Nieuwe Sanitatie plaats. Daarin brengen we je op de hoogte van de stand van zaken rond sanitatieprojecten uit de periode 2022-2024.

Lees meer

Kennisdag Zoetwater 2024

De Kennisdag Zoetwater vindt dit jaar plaats op maandag 7 oktober. De dag draait om het delen van kennis over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat er genoeg water is in Nederland, nu en in de toekomst?

Lees meer

Symposium Kenniscentrum Bever

Op donderdag 17 oktober 2024 vindt het jaarlijkse symposium van het Kenniscentrum Bever plaats. De bijeenkomst vindt plaats in het provinciehuis in Zwolle. Op deze dag nodigen we u, als beheerder van ...

Lees meer