Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda

All-Risk; Dubbele dijken: dubbel beschermd en dubbel verantwoordelijk?

Het Dubbele-Dijk systeem in Groningen is een concept waarbij twee parallelle dijken tijdens stormen samen de vereiste veiligheid bieden aan het achterland. In het gebied ertussen kan water in- en uits...

Lees meer
Visualisatie van de Dubbele dijken. Bron foto: https://eemsdollard2050.nl/

Webinar over de aanleg van waterinfiltratiesystemen

Op 17 mei organiseert het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (waar STOWA in participeert) samen met KIWA en de provincie Utrecht een webinar over de nieuwe richtlijn voor de aanleg van waterinfiltr...

Lees meer

Webinar 'Update aquathermieviewer: inzicht in de potentie van aquathermie'

De aquathermieviewer die de potentie van aquathermie in Nederland op inzichtelijk maakt, heeft een update gekregen. Naast een quickscan van de potentie van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO...

Lees meer

Afvalwaterketensymposium 2021: Thema 'Gestapelde opgaven'

Op 18 mei organiseren de Stichting RIONED en STOWA het jaarlijks afvalwaterketensymposium. Dit jaar is gekozen voor het thema gestapelde opgaven, inzicht, oplossingen en transitie in de afvalwaterkete...

Lees meer

Startbijeenkomst Community of Practice Ecologische data-analyse

Ecologische data-analyse is voor waterschappen een belangrijk hulpmiddel. De laatste jaren zien we daarin wel veel veranderingen: er steeds meer mogelijk qua analyse en daarvoor beschikbare tools (zow...

Lees meer

NOBV-webinar Haalbaarheidstudies deel 1. 'Bedrijfsvoering en Betaalbaarheid'

In dit webinar gaat Pui Mee Chan (STOWA/Nationaal Onderzoeksprogramma Bodemdaling Veenweiden) in gesprek met Floor Speet (Projectleider Water, Klimaat en Landschap bij Arcadis) en Floris Verhagen (Adv...

Lees meer

NOBV-webinar Haalbaarheidsstudies 2. 'Waterkwantiteit en waterbeheer'

In dit webinar gaat Pui Mee Chan (STOWA/Nationaal Onderzoeksprogramma Bodemdaling Veenweiden) in gesprek met Frouke Hoogland (Adviseur bij Acacia Water) over de factoren die de haalbaarheid van maatre...

Lees meer

Boekpresentatie 'De Stadsgenese'

Op 25 mei overhandigen Arjan de Zeeuw (directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en Joost Buntsma (directeur STOWA) het eerste exemplaar van de publicatie 'De Stadgenese' aan Deltacommissaris ...

Lees meer

STOWA slibwebinars deel 4 ‘Slibeindverwerking: hoe ziet de toekomst eruit?’

De verwerking van zuiveringsslib is een grote kostenpost voor de waterschappen. Mede om die reden lopen er tal van initiatieven om de kosten van slibverwerking te verlagen, maar ook om de duurzaamheid...

Lees meer

All-Risk; Grootste risico rivieren: splitsingspunt of piping?

Risico’s van overstromingen langs de grote rivieren vragen continu onze aandacht. Daarbij spelen vele oorzaken een rol, en in dit webinar vragen we aandacht voor nieuw onderzoek naar de rol van de twe...

Lees meer

NOBV-webinar Haalbaarheidsstudies deel 3. ‘Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit’

In dit webinar gaat Pui Mee Chan (STOWA/Nationaal Onderzoeksprogramma Bodemdaling Veenweiden) in gesprek met Jeroen Pijlman (Onderzoeker duurzame veehouderij bij het Louis Bolk Instituut) en Nick van ...

Lees meer

Webinar Opkomende stoffen: 'Wat weten we over biociden, consumentenproducten en microplastics?'

Op donderdag 3 juni organiseren Deltares, RIVM, KWR en WENR, in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK), een webinar over de stand van zaken rondom biociden, consumentenproducten en microp...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren 'Moerasbeken'

De CoP Beken & Rivieren organiseert een reeks webinars over waterinfiltratie en waterconservering in beken en rivieren. Op 3 juni vertelt Ralf Verdonschot meer over moerasbeken.

Lees meer

Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Op 7 juni van 10.00-11.30 uur organiseren STOWA, NOBV en NKB een nieuwe Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. Doel van de Deelexpeditie is het uitwisselen van kennis over broeikasgasemissies uit ve...

Lees meer

NOBV-webinar Haalbaarheidsstudies deel 4. ‘Governance en Peilbesluit/peilbeheer’

In dit webinar gaat Pui Mee Chan (STOWA/Nationaal Onderzoeksprogramma Bodemdaling Veenweiden) in gesprek met Simon Troost (Adviseur en eigenaar bij ‘t Salland Coaching & Advies) over welke ‘governance...

Lees meer

t/m

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2021

Ook dit jaar zal de Kennisdag Inspectie Waterkeringen online én op verschillende data plaatsvinden. We starten de kennisdag met een aantal digitale, interactieve workshops. Als de omstandigheden het t...

Lees meer

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2021. Online workshop 'Grasbekleding: robuuste vegetatie'

Ook dit jaar zal de Kennisdag Inspectie Waterkeringen online én op verschillende data plaatsvinden. We starten de kennisdag met een aantal digitale, interactieve workshops. Als de omstandigheden het t...

Lees meer

IMPV-webinar 'Ozonisatie van rwzi-effluent: de do's and don'ts'

Dit webinar, onderdeel van het innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV, staat in het teken van de do’s and dont’s van ozonisatie van rwzi-effluent. Er wordt onder andere aan...

Lees meer

t/m

World Recreational Fishing Conference Online

Normally the World Recreational Fishing Conference is hosted every three years somewhere in the world. It was suppost to be in the Netherlands in 2020. Due to the Covid pandemic it is still not possib...

Lees meer

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2021. Online workshop 'Grasbekleding – herstel of meettechnieken'

Ook dit jaar zal de Kennisdag Inspectie Waterkeringen online én op verschillende data plaatsvinden. We starten de kennisdag met een aantal digitale, interactieve workshops. Als de omstandigheden het t...

Lees meer

Gebruikersdag Waterwijzer Natuur

Eind 2018 werd de eerste versie van de Waterwijzer Natuur (WWN) opgeleverd. Sindsdien is gewerkt aan de doorontwikkeling van het instrument. Nieuwe kennis en inzichten zijn verwerkt in een nieuwe vers...

Lees meer

t/m

Cursus Aquatisch ecologische systeemanalyse

In deze cursus leer je zelf een systeemanalyse te doen door toepassing van Ecologische Sleutelfactoren, een nieuwe methodiek ontwikkeld in opdracht van STOWA, door onder meer de docenten van deze curs...

Lees meer

t/m

STOWA 50 jaar!

Dit jaar bestaat STOWA 50 jaar!  Wij vieren dit graag met iedereen in ons netwerk, vanaf 21 juni 2021. We staan stil bij ons jubileum door vooral te kijken naar de toekomst: hoe ziet STOWA er komend...

Lees meer

Waterstaatserfgoeddag

Op donderdag 25 november 2021 organiseert de Nederlandse Gemalenstichting samen met de Stichting Historische Sluizen en stuwen en STOWA een bijzonder symposium. Tijdens het symposium gaan we in op het...

Lees meer