Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda

t/m

Cursus Aquatisch ecologische systeemanalyse

De KRW vraagt van waterbeheerders om doelen voor de waterkwaliteit te formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is. Hiervoor is recent de Handreiking KRW-doelen gepubliceerd. Dit is gee...

Lees meer

IPMV-webinarreeks, deel 1: Adsorptie poedervormig actief kool (PAK)

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) wordt eind 2023 afgerond. In dit programma zijn 15 technologieën op pilotschaal onderzocht die op het punt van doorbreken staan...

Lees meer

t/m

Cursus 'Klimaat, beheer en onderhoud'

De rol van de watersysteembeheerder verandert door de effecten van klimaatverandering. Er is meer aandacht voor biodiversiteit, saliniteit, waterkwaliteit, wateroverlast, energie en circulaire economi...

Lees meer

Symposium 'TEA: Aquathermie in een stroomversnelling'

Op 28 september organiseren de Unie van Waterschappen, Energie- en Grondstoffenfabriek, Netwerk Aquathermie en STOWA het Symposium 'TEA: Aquathermie in een stroomversnelling'.

Lees meer

Kennisdag zoetwater en ruimtelijke adaptatie

Vraag jij je af hoe we Nederland klimaatbestendig kunnen inrichten? En hoe je acties op de korte termijn kunt verbinden aan ontwikkelingen op de lange termijn? Kom dan naar de kennisdag van de Deltapr...

Lees meer

Gebruikersbijeenkomst Waterschadeschatter: de schadeberekening tegen het licht

Op dinsdag 3 oktober 2023 organiseert STOWA de WSS Gebruikersbijeenkomst. Daarin gaan we in op de werking van de Waterschadeschatter, met bijzondere aandacht voor de herkomst van de schadefuncties. Oo...

Lees meer

Feestelijke oplevering Nederlands Hydrologisch Instrumentarium! (NHI)

Op 5 oktober organiseren de deelnemende partners binnen het NHI een feestelijke (live) bijeenkomst rond de oplevering van het NHI, met ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Peter Glas onze De...

Lees meer

Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad Noord-Nederland

Hoe maak je slim gebruik van beschikbare kennis, hulpmiddelen en tools op het gebied van klimaatadaptatie? Hoe leer je van elkaars ervaringen en wie heb je nodig om aan de slag te gaan? Kom op 10 okto...

Lees meer

Hoe verbinden we waterkwaliteit, ecologie en hydrologie om de doelen uit de Kaderrichtlijn Water en Grondwaterrichtlijn te halen?

Op 10 oktober gaan hydrologen en ecologen met elkaar in gesprek. Hoe kunnen beide groepen beter samenwerken en wat hebben we van elkaar nodig? Deze bijeenkomst wordt gezamenlijk georganiseerd door het...

Lees meer

IPMV-webinarreeks, deel 2: Combinaties met ozon

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) wordt eind 2023 afgerond. In dit programma zijn 15 technologieën op pilotschaal onderzocht die op het punt van doorbreken staan...

Lees meer

SAMENWERKEN AAN WATER | Lerend kijken naar de toekomst

De effecten van klimaatverandering, maar bijvoorbeeld ook de herziening van de richtlijn Stedelijk Afvalwater stellen de bestaande waterketen-infrastructuur en rioolwaterzuiveringen flink op de proef....

Lees meer

Symposium 'Impact van AquaConnect voor de waterschappen'

Op 12 oktober organiseert STOWA samen met het project Aquaconnect het symposium 'De impact van Aquaconnect voor de waterschappen'. Tijdens dit symposium schetsen wij een beeld van het wetenschappelijk...

Lees meer

Symposium ‘Toepassen van Sleutelfactor Toxiciteit in oppervlaktewater- en effluentmonitoring’

Wil je uit de eerste hand horen hoe de Sleutelfactor Toxiciteit toegepast kan worden, als waterbeheerder, laboratoriummedewerker of adviseur? Kom dan naar dit symposium. STOWA en ILOW nemen je mee in ...

Lees meer

💧 Bijeenkomst 'Na regen komt zonneschijn… Maar blijft vervuiling achter?'

VPdelta en STOWA organiseren op 26 oktober een speciale dag, getiteld: “Na regen komt zonneschijn… Maar blijft vervuiling achter?” Ben jij een stedelijk-waterprofessional en ben jij benieuwd naar de i...

Lees meer

Kennismiddag 'Slim Malen in de praktijk'

Tijdens deze kennismiddag laten we zien welke mogelijkheden er zijn met 'slim malen'. We gaan met elkaar in gesprek over wat slim malen precies inhoudt en waterbeheerders delen praktijkverhalen over d...

Lees meer

Bijeenkomst 'Mijn hemel!... waterstelsel'

Op donderdag 2 november organiseren STOWA en Stichting RIONED in Amersfoort een bijeenkomst over de toekomst van het beheer van onze hemelwaterstelsels.

Lees meer

Gezamenlijke Gebruikersdag Waterwijzer Natuur en Waterwijzer Landbouw

Al enkele jaren hebben we aparte gebruikersdagen voor de waterwijzer landbouw en Natuur. Dit jaar houden we een gezamenlijke gebruikersdag. Beide instrumenten geven de effecten van ingrepen in de wate...

Lees meer

t/m

Symposium Dynamisch Kustbeheer

Na het succesvolle symposium op Texel, vindt dit jaar het tweedaagse symposium Dynamisch Kustbeheer plaats bij de Noord-Hollandse kust (IJmuiden). Het wordt een mooi programma met inspirerende spreker...

Lees meer

Regenwater. Geen druppel de straat uit!

Hoe minimaliseren we (stedelijke) wateroverlast door hevige regenval? Welke oplossingen zijn er, hoe effectief zijn die, welke voor- en nadelen hebben ze en welke ervaringen zijn ermee opgedaan in de ...

Lees meer

t/m

STOWA-Aquatech Removal of Micropollutants from wastewater

At the Aquatech Expo, the Dutch Approach on reducing the discharge of micropollutants into surface water is presented including technological challenges of implementation. In this three-day event we p...

Lees meer

Bijeenkomst ‘Hergebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatie in land- en tuinbouw. Regels en uitvoering’

Op dinsdagmiddag 28 november ben je van harte welkom op een informatiemiddag over de Europese verordening (2020/741) 'Minimum eisen voor hergebruik van water’ en hoe we deze verordening hebben geïmple...

Lees meer

Sturing in de Afvalwaterketen; optimalisatie

Naar aanleiding van het STOWA symposium over 'Sturing in de Afvalwaterketen' op 20 april jl. wordt er wederom een CoP georganiseerd over dit onderwerp. Voortzetting van de kennisuitwisseling, gezamen...

Lees meer

IPMV-webinarreeks, deel 3: Adsorptie, oxidatie, filtratie en biologische afbraak

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) wordt eind 2023 afgerond. In dit programma zijn 15 technologieën op pilotschaal onderzocht die op het punt van doorbreken staan...

Lees meer

IPMV-webinarreeks, deel 4: Fossielarme oxidatie en adsorptie

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) wordt eind 2023 afgerond. In dit programma zijn 15 technologieën op pilotschaal onderzocht die op het punt van doorbreken staan...

Lees meer

IPMV-webinarreeks, deel 5: Bio-GAK en overall evaluatie

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) wordt eind 2023 afgerond. In dit programma zijn 15 technologieën op pilotschaal onderzocht die op het punt van doorbreken staan...

Lees meer