Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda

15e Nationale Sluizendag

Op 19 april organiseert de Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) voor de 15e keer de Nationale Sluizendag. Dit jaar treedt het Hoogheemraadschap Hollandse Noorderkwartier op als gas...

Lees meer

Bijeenkomst ‘Wat kan de dijkbewakingsapp App2C voor jou betekenen?’

In de afgelopen jaren heeft STOWA een dijkwachtapp ontwikkeld en getest. Deze noemen we App2C, ofwel: een 'App to see’. Deze app en een bijbehorend dashboard zijn klaar om door waterschappen gebruikt ...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Belang oeverzone voor beekinsecten’

Beekinsecten zijn afhankelijk van zowel het aquatische als het terrestrische deel van de beek voor het volbrengen van hun levenscyclus. Elmar Becker (Universiteit van Amsterdam) doet met het oog hiero...

Lees meer

Bijeenkomst ‘Wat betekent herstel - de vijfde laag van meerlaagsveiligheid - voor jouw waterschap?’

De beleidstafel Wateroverlast en hoogwater heeft eind 2022 de drie lagen van de zogenaamde meerlaagsveiligheid uitgebreid. De toegevoegde laag is onder meer herstel. Wat betekent dit voor de crisisbeh...

Lees meer

Eerste bijeenkomst Community of Practice Sleutelfactor Toxiciteit

Op 15 mei houdt STOWA de eerste bijeenkomst van de CoP Sleutelfactor Toxiciteit. In deze bijeenkomst gaan we samen met ontwikkelaars, gebruikers en voormalige gebruikers kijken hoe je de Sleutelfactor...

Lees meer

Symposium 'De noodzaak van afvalwaterprognoses, ook voor gemeenten'

Ben jij bezig met de toekomst van de infrastructuur van de riolering en/of rioolwaterzuiveringen? En wil jij meer weten over de methoden en beschikbare tools om met prognoses inzicht te krijgen in het...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren 'Beekmondingen, tussen beek en rivier'

In dit webinar vertelt Martijn Antheunisse (Rijkswaterstaat) over de inrichting van beekmondingen langs de Maas. Hij neemt ons mee in de landschappelijke en aquatisch ecologische context; daarnaast pr...

Lees meer

Webinar Graverij in west Nederland

Op dit moment zijn er in Nederland tussen de vijf en zesduizend bevers, vooral in het zuiden en oosten van ons land. Vooralsnog lag de focus bij graverij daardoor op de primaire waterkeringen. Maar wa...

Lees meer

Zomersymposium PEHM 'Habitatverbetering en ontsnippering in en langs het Water'

Een knelpunt voor een goede ecologische waterkwaliteit in stilstaande wateren is de afwezigheid van een goede en voldoende habitat in en langs water. Maar welke vorm van habitatverbetering kan het bes...

Lees meer

Webinar Compacte actiefslibsystemen

Tijdens dit webinar verdiepen we je kennis over de werking ervan, en hoe je die kunt optimaliseren. We gaan in op aanleg, beheer en onderhoud. We kijken naar de praktijkervaringen en onderzoeken de re...

Lees meer

WWL-Webinar #2 'Effect van verandering van grondwaterstanden op gewasopbrengst in Vlaanderen'

De Waterwijzer Landbouw WWL (onderdeel van het NHI) wordt volop gebruikt bij overheden, belangenorganisaties en marktpartijen. Naast gebruikersmiddagen organiseren we een serie webinars om (potentiële...

Lees meer

Kaderrichtlijn Water (KRW) in een wrap

Deze cursus - georganiseerd door PAOTM - gaat in op de voor beleidsmakers relevante facetten van waterkwaliteit en de KRW.

Lees meer

Bijeenkomst ‘Goed Modelleren in de Praktijk: 25 jaar handboek Good Modelling Practice

25 jaar geleden kwam het Handboek Good Modelling Practice uit. Maar de vraag wat goed modelleren in de praktijk betekent is nog steeds relevant. Vandaar dat organiseren STOWA en de NHV een bijeenkomst...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Zoetwatergetijdennatuur herleeft in Noordwaard’

In dit webinar nemen Jos Koopman (Staatsbosbeheer) en Ruud Beringen (FLORON) ons mee naar de ontwikkelingen in de Noordwaard, een poldergebied dat grenst aan de Brabantse Biesbosch. Jos Koopman gaat d...

Lees meer

Kennisdag Regionale Waterkeringen

STOWA, de provincie Zuid Holland en Waterschap Rivierenland nodigen je van harte uit op donderdag 13 juni voor de jaarlijkse Kennisdag Regionale Waterkeringen. Het is dé dag waarop we kennis, ervaring...

Lees meer

Maaidagen 2024 #1: Hoe stuur je op de gewenste grasmatkwaliteit?

Het beoordelingsinstrumentarium WBI2017 geeft voorschriften voor het beoordelen van de sterkte van de grasbekleding. Deze grassterkte is vaak niet het enige doel op de waterkering, biodiversiteit word...

Lees meer

Maaidagen 2024 #2: Hoe stuur je op de gewenste grasmatkwaliteit?

Het beoordelingsinstrumentarium WBI2017 geeft voorschriften voor het beoordelen van de sterkte van de grasbekleding. Deze grassterkte is vaak niet het enige doel op de waterkering, biodiversiteit word...

Lees meer

Platformdag Nieuwe Sanitatie 'Presentatie van sanitatieprojecten uit 2022-2024'

Op 26 september 2024 vindt de Platformdag Nieuwe Sanitatie plaats. Daarin brengen we je op de hoogte van de stand van zaken rond sanitatieprojecten uit de periode 2022-2024.

Lees meer