Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda

t/m

Cursus Aquatisch ecologische systeemanalyse

In deze cursus leer je zelf een systeemanalyse te doen door toepassing van Ecologische Sleutelfactoren, een nieuwe methodiek ontwikkeld in opdracht van STOWA, door onder meer de docenten van deze curs...

Lees meer

t/m

Webinarreeks 'Weersextremen in de watersector'

Tussen mei en december 2021 organiseert het platform WOW samen met Stichting RIONED, STOWA, KNW Waternetwerk en KWR een reeks interactieve sessies over weersextremen.

Lees meer

Meedenksessie ontwikkelingen in het programma 'Prognoses in de Afvalwaterketen’.

De Community of Practice Afvalwaterprognoses is een netwerk voor het uitwisselen van kennis en ervaringen over afvalwaterprognoses. We werken aan het verbeteren van de beschikbaarheid en kwaliteit van...

Lees meer

Emissie Symposium Water 2021

Dit online symposium geeft een overzicht van recente ontwikkelingen en projecten op het gebied van emissies naar het oppervlaktewater. Aan de orde komen onder meer de ontwikkelingen in de EmissieRegis...

Lees meer

Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Op 27 september organiseert STOWA/NOBV samen met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) en Wageningen Environmental Research (WENR) een nieuwe online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden.

Lees meer

Webinar 'Lisdoddeteelt in het Nederlandse veenweidegebied: waar staan we?'

De afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken gedaan naar de teelt van lisdodde als maatregel tegen bodemdaling en broeikasgasemissie uit veenweiden. Ook staan er nieuwe pilots in de steigers op dit ...

Lees meer

Themamiddag ‘De bodem onder besluitvorming in het waterbeheer’ (Uitgesteld)

STOWA en Wageningen Environmental Research houden op dinsdag 5 oktober een themamiddag over de rol en de waarde van bodemdata voor besluitvorming in het waterbeheer. Let op: deze dag wordt verplaatst ...

Lees meer

Hybride bijeenkomst 'Circulair baggeren'

Op 6 oktober 2021 ben je van harte welkom bij een hybride bijeenkomst over circulair baggeren. Een deel van de bijeenkomst is zowel digitaal als live te volgen. Daarna gaan we (hopelijk) live ervarin...

Lees meer

Symposium Kenniscentrum Bever-Fysieke bijeenkomst is vol-uitsluitend nog online deelname mogelijk

Op woensdag 6 oktober nemen we je mee in de wereld van de bevers. Voor welke uitdagingen stellen deze dieren het water(keringen)beheer? Op deze bijeenkomst wordt ook de nieuwe website van het Kennisce...

Lees meer

CoP Beken en Rivieren 'Wateroverlast, de andere kant van de droogtemedaille?'

In het voorjaar heeft de CoP in een aantal webinars aandacht besteed aan de droogte en aan maatregelen om de droogte tegen te gaan. In de najaarsbijeenkomst van 7 oktober gaan we in op de gevolgen die...

Lees meer

Online presentatie 'Handleiding Tijdreeksanalyse'

Hoe bepaal je het effect van een drinkwaterwinning op de grondwaterstand? Wat voor effect heeft een peilaanpassing op de omgeving? Om daar achter te komen wordt vaak gebruik gemaakt van meetgegevens i...

Lees meer

Workshop Dynamisch Kustbeheer 2021

Graag nodigen STOWA en Rijkswaterstaat jullie uit voor de jaarlijkse workshop Dynamisch Kustbeheer 2021. Dit jaar reizen we af naar de Hedwige-Prosperpolder en de kust van Oostende. Daar staan diverse...

Lees meer

STOWA Young Talent Day!

Klimaatadaptatie, energietransitie en digitale transformatie; het Nederlandse waterbeheer staat voor enorme uitdagingen. Als jonge waterbeheerder sta jij te trappelen om deze aan te gaan. Hoe slagen a...

Lees meer

Het landschap als sleutel voor beekherstel. Praktijkdag

Samen met de STOWA en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed RCE organiseert de Erfgoedacademie een praktijkdag 'Het Landschap als sleutel voor Beekherstel'. We trekken op deze dag het Renkums beek...

Lees meer

Webinar Cultuurhistorie en hydrologie van sprengenbeken Veluwe

Op de flanken van de Veluwe ligt een eeuwenoud sprengenlandschap. Vanuit cultuurhistorie gezien zijn sprengenbeken uniek en zeer waardevol. Daarnaast hebben ze bijzondere ecologische waarden. De laats...

Lees meer

Bijeenkomst over de resultaten van het Programma Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën

Op donderdag 25 november 2021 organiseren de Unie van Waterschappen en STOWA een bijeenkomst over de uitkomsten van het WARES-programma (Programma Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën). Wij nod...

Lees meer

Kennisdag Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie (let op: nieuwe datum)

Voor de tweede keer organiseren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en STOWA een gezamenlijke kennisdag voor de Deltaprogramma’s Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie. Deze d...

Lees meer

Slotsymposium Kennisimpuls Waterkwaliteit

Op 12 april 2022 vindt het slotsymposium plaats van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. Meer informatie volgt. Noteer deze dag alvast in je agenda.

Lees meer

Waterstaatserfgoeddag

Op donderdag 14 april 2022 organiseert de Nederlandse Gemalenstichting samen met de Stichting Historische Sluizen en stuwen en STOWA een bijzonder symposium. Tijdens het symposium gaan we in op het be...

Lees meer

Relatiedag STOWA 50 jaar!

STOWA viert op 20 april 2022 met een speciale relatiedag haar 50-jarig bestaan. De dag staat in het teken van ontmoeten en inspireren, kijken en luisteren, en het gesprek aangaan. We gaan met elkaar o...

Lees meer

Kennisdag Regionale Waterkeringen

Op donderdag 2 juni 2022 is het dan eindelijk weer zover, na twee jaar afwezigheid is er gelukkig weer de jaarlijkse Kennisdag Regionale Waterkeringen . Het is dé dag waarop we kennis, ervaringen en n...

Lees meer