Agenda

Workshop Opslag van energie

De Unie van Waterschappen wil STOWA onderzoek laten uitvoeren naar energieopslag. Het onderzoek moet waterbeheerders de mogelijkheid bieden om af te kunnen wegen of in een bepaalde situatie een invest...

Lees meer

Symposium Waterfabriek: de nieuwe bron

Schoon water wordt steeds vaker gezien als de zesde grondstof die waterschappen kunnen winnen uit afvalwater. Daarmee wordt een rwzi behalve grondstoffenfabriek een echte waterfabriek. Op donderdag 31...

Lees meer

Bijeenkomst Netwerk Weer & Waterbeheer

Op donderdag 31 oktober vindt de tweede bijeenkomst plaats van het netwerk Weer & Waterbeheer, een initiatief van STOWA en het WIBW (Waterschapshuis). Tijdens deze dag informeren wij u over nieuwe ont...

Lees meer

STOWA Workshop 'Beating Micropollutants!'

During this STOWA-Workshop 'Beating Micropollutants!' at the Aquatech expo representatives of six countries - Switzerland, Germany, Belgium, The Netherlands, Australia and Singapore - present the high...

Lees meer

STOWA-Aquatech Workshop 'Dutch Innovation on Micropollutants Removal from Municipal Wastewater'

Since 2018 the Dutch Water Partners are researching innovative technologies for removal of micropollutants from municipal wastewater. This research is carried out within an extensive programme, which ...

Lees meer

Community of Practice Afvalwaterprognoses

Tijdens de Community of Practice afvalwaterprognoses op 12 november delen we met elkaar actuele inzichten rond het maken van afvalwaterprognoses. Op de agenda staan onder meer het COP-werkplan, werkpr...

Lees meer

Symposium 'Natuurlijke Zuiveringstechnieken'

Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen als het gaat om het zuiveren van afvalwater. Dat is hard nodig. In 2027 moeten de doelen van de Kaderrichtlijn Water zijn gerealiseerd. Bovendien hebben we te maken ...

Lees meer

Bijeenkomst over de Afnameverplichting (ook: afnameovereenkomst)

Op 21 november bent u van harte welkom op een bijeenkomst over de afnameverplichting, ook wel: afnameovereenkomst. De afnameverplichting is een steeds vaker terugkerend onderwerp van discussie. Het be...

Lees meer

Nationaal congres bodemdaling

Op 21 november 2019 houdt het Platform Slappe Bodem weer een complete dag over de aanpak van bodemdaling in Nederland. Op dit jaarlijkse congres presenteren we de laatste stand van zaken rondom beleid...

Lees meer

Studiedag Professioneel Persleidingenbeheer

Stichting RIONED, STOWA en Waternet organiseren een speciale studiedag over het beheer van Afvalwatertransportleidingen.

Lees meer

Kennisevent Nieuwe Sanitatie: samenwerking over de grenzen heen…

Op 28 november vindt een bijzonder grensoverschreidend kennisevent plaats over nieuwe sanitatie, georganiseerd door Vlakwa/Vito, stichting RIONED en STOWA. Tijdens dit grensoverschrijdend event brenge...

Lees meer

Bijeenkomst Netwerk Dijkmonitoring 'Dijkmonitoring en (data-driven) beoordeling: hoe dan!?'

Op woensdag 4 december houdt het Netwerk Dijkmonitoring de workshop ‘Dijkmonitoring en (data-driven) beoordeling: hoe dan?!’. Sprekers tijdens de workshop zijn André Koelewijn (Deltares), Marco Veendo...

Lees meer

Kennissessie 'Dijkbeheer en biodiversiteit'

Wereldwijd staat biodiversiteit hoog op de maatschappelijke agenda. Ook in de bestuursakkoorden bij waterschappen neemt het onderwerp een prominente plaats in. Maar hoe geef je daar invulling aan bij ...

Lees meer

Bijeenkomst Netwerk Dijkmonitoring over Zorgplicht

Op 12 februari 2020 bent u van harte welkom bij een bijeenkomst van het Netwerk Dijkmonitoring getiteld 'Zorgplicht: rationeel investeren in meten en monitoren vanuit management-, directie- en bestuur...

Lees meer

Beekdallandschap en Erfgoed

Op 16 april 2020 organiseert de Erfgoedacademie in samenwerking met STOWA een bijeenkomst over beekdallandschappen en erfgoed. Centraal staat de vraag hoe landschapshistorie en waterbeheer elkaar kunn...

Lees meer