Agenda

Kennis- en Kundeplatform: werkdag Monitoring

Op 10 maart aanstaande houdt het Kennis- en Kundeplatform KKP een werkdag Monitoring. U bent van harte welkom in het waterschapshuis in Amersfoort.

Lees meer

Voorkennisdag Meten en Monitoren

Meten en monitoren wordt steeds belangrijker. Daarom organiseren wij de dag voor de Kennisdag Inspectie Waterkeringen een 'Voorkennisdag Meten en Monitoren'. U bent van harte welkom op woensdag 18 maa...

Lees meer

Kennisdag Inspectie Waterkeringen #17

Een goede dijk eist kwaliteit. Dat is het motto van de 17e Kennisdag Inspectie Waterkeringen. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van hoogwaterveiligheid en laat je inspirer...

Lees meer

Bedrijvenmarkt Kennisdag Inspectie Waterkeringen #17

Een goede dijk eist kwaliteit. Dat is het motto van de 17e Kennisdag Inspectie Waterkeringen. STOWA en Rijkswaterstaat brengen tijdens deze dag waterkeringprofessionals uit het hele land op de hoogte ...

Lees meer

Kennis- en Kundeplatform: werkdag niet-waterkerende objecten (NWO's)

Op 24 maart houdt het Kennis- en Kundeplatform KKP een werkdag over niet-waterkerende objecten. U bent van harte welkom bij Seats2Meet in Amersfoort.

Lees meer

Kennis- en Kundeplatform: werkdag HR & bekledingen

Op 26 maart a.s. houdt het Kennis- en Kundeplatform KKP een werkdag over HR en dijkbekledingen. U bent deze dag van harte welkom bij Seats2Meet in Amersfoort.

Lees meer

Leermodule Klimaatadaptatie

Op donderdag 26 maart organiseert Samen Klimaatbestendig een leermodule voor waterschappers, rondom het thema ‘samenwerking met gemeenten’. Je bent van harte welkom om deel te nemen aan deze module.

Lees meer

Kennis- en Kundeplatform: werkdag kunstwerken en langsconstructies

Op 31 maart a.s. houdt het Kennis- en Kundeplatform een werkdag over kunstwerken en langsconstructies. U bent deze dag van harte welkom bij Seats2Meet in Utrecht.

Lees meer

Kennis- en Kundeplatform: werkdag geotechniek

Op 2 april as. houdt het Kennis- en Kundeplatform KKP een werkdag over geotechniek. U bent deze dag van harte welkom bij Seats2Meet in Utrecht.

Lees meer

Emissie Symposium Water 2020

Op 9 april 2020 vindt het jaarlijkse Emissie Symposium Water plaats, georganiseerd door Rijkswaterstaat WVL, Ministerie van IenM en Deltares. Het symposium geeft een overzicht van recente ontwikkeling...

Lees meer

Seminar 'Nederland weer vol met vis'

Op 16 april aanstaande vindt in Leiden het nationale seminar ‘Nederland weer vol met vis' plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de kennis, ervaringen en inzichten die de afgelopen 20 jaar...

Lees meer

Beekdallandschap en Erfgoed

Op 16 april 2020 organiseert de ErfgoedAcademie in samenwerking met STOWA en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een bijeenkomst over de ontwikkeling van beekdallandschappen. Centraal staat de ...

Lees meer

Afvalwaterketensymposium 2020: Thema "gestapelde opgaven"

Op 26 mei organiseren de Stichting RIONED en STOWA het jaarlijks afvalwaterketensymposium. Dit jaar is gekozen voor het thema gestapelde opgaven, inzicht, oplossingen en transitie in de afvalwaterkete...

Lees meer

Kennisdag Regionale Keringen

Op donderdag 4 juni 2020 vindt de jaarlijkse Kennisdag Regionale Waterkeringen plaats. Het is dé dag waarop we kennis, ervaringen en nieuwe inzichten met u willen delen rondom het instandhouden van re...

Lees meer

t/m

World Recreational Fishing Conference 9 (2020)

Van 28 juni t/m 2 juli 2020 vindt in Rotterdam het World Recreational Fishing Conference (WRFC9) plaats. Dit congres staat volledig in het teken van sportvissen, waterbeheer en visstandbeheer. Het vin...

Lees meer

Waterstaatserfgoeddag

Op donderdag 26 november organiseert de Nederlandse Gemalenstichting samen met de Stichting Historische Sluizen en stuwen en de STOWA een bijzonder symposium. Dit symposium zal in gaan op het belang v...

Lees meer