Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda

Slotbijeenkomst Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën (WARES), Aquathermie special

De Unie van Waterschappen en STOWA ronden dit jaar het onderzoeksprogramma Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën (WARES) af. Welke kennis heeft dit programma opgeleverd over aquathermie? Waar st...

Lees meer

Webinar 'Twee jaar NOBV: waar staan we?'

Dit najaar wordt het tweede meetjaar van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) afgerond. STOWA is gedelegeerd opdrachtgever. Eind november worden er verschillende rapporta...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren 'Naar een samenhangend ecosysteem in het rivierengebied'

Op 9 december ben je van harte welkom op het webinar 'Naar een samenhangend ecosysteem in het rivierengebied' van de CoP Beken en Rivieren. In dit webinar bespreken we de ecologische systeemopgave en...

Lees meer

KIWK-webinarreeks 'Van kennis naar impact!' 1. Grondwater

Op 12 april 2022 wordt de Kennisimpuls Waterkwaliteit officieel afgesloten. In de aanloop daarnaartoe blikken we in een reeks webinars terug op de resultaten, en vragen we inbreng van gebruikers. Dat ...

Lees meer

Kennisdag Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie (let op: nieuwe datum)

Voor de tweede keer organiseren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en STOWA een gezamenlijke kennisdag voor de Deltaprogramma’s Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie. Deze d...

Lees meer

Slotsymposium Kennisimpuls Waterkwaliteit

Op 12 april 2022 vindt het slotsymposium plaats van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. Meer informatie volgt. Noteer deze dag alvast in je agenda.

Lees meer

Waterstaatserfgoeddag 2022

Op donderdag 14 april 2022 organiseert de Nederlandse Gemalenstichting samen met de Stichting Historische Sluizen en stuwen en STOWA de Waterstaatserfgoeddag 2022. Tijdens deze dag gaan we in op het b...

Lees meer

Relatiedag STOWA 50 jaar!

STOWA viert op 20 april 2022 met een speciale relatiedag haar 50-jarig bestaan. De dag staat in het teken van ontmoeten en inspireren, kijken en luisteren, en het gesprek aangaan. We gaan met elkaar o...

Lees meer

Kennisdag Regionale Waterkeringen

Op donderdag 2 juni 2022 is het dan eindelijk weer zover, na twee jaar afwezigheid is er gelukkig weer de jaarlijkse Kennisdag Regionale Waterkeringen . Het is dé dag waarop we kennis, ervaringen en n...

Lees meer