Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda

t/m

Cursus Neerslaginformatie voor berekenen van wateroverlast

Recent is in opdracht van de STOWA alle statistische kennis over extreme neerslag geactualiseerd, aangevuld, compleet gemaakt en verwerkt in een aantal belangrijke neerslagproducten. Deze kennis is te...

Lees meer

CoP Online Sensoring: Bezoek aan pilotproject Waterkracht

Tijdens deze bijeenkomst voor de CoP Online Sensoring bezoeken we gezamenlijk de rwzi in Almere waarbij we gaan kijken naar de eerste proeven met online sensoring. Vervolgens kijken we gezamenlijk hoe...

Lees meer

Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Op 30 mei organiseert STOWA/NOBV samen met Wageningen University & Research (WUR), TNO en het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) een nieuwe online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. In ...

Lees meer

Werken met SFT2. Workshop voor drinkwaterprofessionals en waterbeheerders

Op dinsdag 31 mei vindt een speciale workshop plaats in het Vergadercentrum van de Waterschappen in Amersfoort (Stationsplein 89), over de Sleutelfactor Toxiciteit 2.0. De workshop is bedoeld voor pro...

Lees meer

Zomerbijeenkomst Platform Ecologisch Herstel Meren ‘Verleden-Heden-Toekomst in het ecologisch waterbeheer’

Op 31 mei vindt bij Waterschap Brabantse Delta in Den Bosch de zomerbijeenkomst plaats van het Platform Ecologische Herstel Meren. Deze bijeenkomst wordt mede georganiseerd door STOWA. Het thema is ‘V...

Lees meer

Vierde gebruikersdag Waterwijzer Landbouw

Op 2 juni aanstaande ben je van harte welkom op de vierde Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw, ook dit keer online. De Waterwijzer Landbouw is een instrument voor het bepalen van het effect van verande...

Lees meer

Kennisdag Regionale Waterkeringen

Op donderdag 2 juni 2022 is het dan eindelijk weer zover, na twee jaar afwezigheid is er gelukkig weer de jaarlijkse Kennisdag Regionale Waterkeringen . Het is dé dag waarop we kennis, ervaringen en n...

Lees meer

KIWK-themabijeenkomst 'Van kennis naar impuls! Deel 2. Bodem & de KRW'

De Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) houdt in aanloop naar het slotsymposium drie online themabijeenkomsten over waterkwaliteit. Daarin slaan we een brug tussen de kennis, inzichten en instrumenten d...

Lees meer

RIONEDdag 2022

De RIONEDdag 2022 is dé jaarlijkse bijeenkomst en ontmoetingsplek voor de vakwereld stedelijk waterbeheer. Met onderwerpen als klimaatverandering, circulair en energietransitie kijkt de RIONEDdag op d...

Lees meer

Emissie Symposium Water 2022

Op 21 juni vindt het jaarlijkse Emissie Symposium Water plaats, dit keer weer live, in de Observant in Amersfoort. Het symposium geeft een overzicht van recente ontwikkelingen en projecten met betrekk...

Lees meer

'Waterstaatserfgoed: taak voor de waterschappen?'

Op dinsdag 21 juni 2022 organiseert de Nederlandse Gemalenstichting samen met de Stichting Historische Sluizen en stuwen, de Landelijke Erfgoedvereniging Heemschut en STOWA de Waterstaatserfgoeddag 20...

Lees meer

Voorkennisdag Instandhouding Waterkeringen 'Leren van actuele ontwikkelingen in het veld'

Ook dit jaar organiseren we de dag voor de Kennisdag Instandhouding Waterkeringen weer een voorkennisdag. Dit jaar is het thema 'Leren van actuele ontwikkelingen in het veld'. Je bent op 29 juni van ...

Lees meer

Kennisdag Instandhouding Waterkeringen #19 (2022) 'Beheer en onderhoud in turbulente tijden'

Na een lange tijd van digitale bijeenkomsten lijkt het er op dat we op 30 juni eindelijk weer een fysieke kennisdag kunnen houden. Dit jaar is het thema 'Beheer en onderhoud in turbulente tijden'. Doo...

Lees meer

Kennisdag Instandhouding Waterkeringen #19 (2022), Bedrijvenmarkt

Op 30 juni vindt in Burgers' Zoo voor de 19e keer de jaarlijkse Kennisdag Instandhouding Waterkeringen plaats. Dit jaar is het thema 'Beheer en onderhoud in turbulente tijden'. Het is een evenement wa...

Lees meer

KIWK-Symposium ‘Van kennis naar impuls!’

De Kennisimpuls Waterkwaliteit zit er bijna op. Wat heeft vier jaar samenwerken aan schoner water opgeleverd? En hoe passen we alle opgedane kennis en inzichten toe om de waterkwaliteit te verbeteren?...

Lees meer

Bestuurlijk congres Bouwen met Natuur

In de afgelopen 5 jaar hebben STOWA en 10 waterschappen gezamenlijk kennis (laten) ontwikkelen en gebundeld in het programma Bouwen met Natuur. Het programma komt nu ten einde. Graag delen we in deze ...

Lees meer

t/m

Curus Aquatisch ecologische systeemanalyse

De Europese Kaderrichtlijn Water vraagt van waterbeheerders om doelen voor de waterkwaliteit te formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is. Hiervoor is recent de Handreiking KRW-doele...

Lees meer