Agenda

t/m

Cursus Beekherstel en Erfgoed

Op 10 en 25 september organiseert de Erfgoedacademie met STOWA en de RCE een tweedaagse cursus over het meenemen van historisch erfgoed bij beekherstel.

Lees meer

Sloten ABC: Aan- en afvoer, Broeikasgasemissies en Complexe sediment C-, N- en P-processen

Wilt u ook dat uw beheer bijdraagt aan een reductie in baggervorming en broeikasgasemissies? Kom dan naar de bijeenkomst 'Sloten ABC (...)', op 2 oktober 2018. STOWA organiseert deze bijeenkomst samen...

Lees meer

NKWK-KBS projectentournee: Heerlen

Op 4 oktober 2018 bezoekt de NKWK-KBS projectentournee De Caumerbeek, een inspirerend project in Heerlen.

Lees meer

Bijeenkomst CoP B&O 'Innovaties in het beheer en onderhoud van watersystemen'

Op donderdag 4 oktober organiseert de Community of Pratice Beheer en Onderhoud een dag over innovaties in het beheer en onderhoud van watersystemen. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met Wa...

Lees meer

Toolsdag Ecologische Sleutelfactoren

Op dinsdag 9 oktober organiseert STOWA een toolsdag voor de ESF stilstaande en stromende wateren. Doel van de dag is om ervaringen te delen met elkaar en om aan de slag te gaan met deze instrumenten. ...

Lees meer

Biomassadag Waterschappen

Op 10 oktober as. presenteren STOWA en de EFGF (werkgroep Biomassa) u de laatste stand van zaken op het gebied van het terugwinnen, verwaarden en vermarkten van biomassa die vrijkomt bij het waterbehe...

Lees meer

Vervolgbijeenkomst over afleiden KRW-doelen

Op woensdagmiddag 10 oktober organiseren het ministerie van I&W, STOWA, IPO en UvW een sessie over het actualiseren van KRW-doelen, aan de hand van de Handreiking KRW-doelen. Bij aanmelden graag in he...

Lees meer

Community of Practice ‘Beken en Rivieren’

Op donderdag 11 oktober organiseert de Community of Practice ‘Beken en Rivieren’ haar eerste bijeenkomst. Het thema is ‘beekherstel en klimaat’. De belangrijkste vraag: welke kennis is er nodig om een...

Lees meer

t/m

Cursus Aquatisch ecologische systeemanalyse

In deze cursus leert u zelf een systeemanalyse te doen door toepassing van de ecologische sleutelfactoren, een nieuwe methodiek van STOWA, die is ontwikkeld door onder meer de docenten van deze cursu...

Lees meer

Workshop 'Dynamisch kustbeheer'

Op donderdag 11 oktober 2018 organiseren STOWA en Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving de jaarlijkse workshop Dynamisch Kustbeheer. De bijeenkomst is primair bedoeld voor beheerders van de z...

Lees meer

Kennisdag Ervaringskennis

Is het mogelijk als bestuurder miljoenen te besparen door te vertrouwen op de ervaring en inzichten van je eigen mensen? Ook als het gaat om de veiligheid van miljoenen mensen? Is het mogelijk een ant...

Lees meer

STOWA Grasdag (1)

De grasdagen van STOWA beginnen een begrip te worden. Een praktijktraining die je niet mag missen als beoordelaar, dijkbeheerder of inspecteur. Deze dag is vol, op 8 november staat de volgende dag gep...

Lees meer

Themadag 'Weer en Waterbeheer'

Op woensdag 7 november organiseren STOWA en de kerngroep WIWB een themadag over weer en waterbeheer. Op deze dag komen alle aspecten van het meten, analyseren en voorspellen van neerslag aan de orde d...

Lees meer

STOWA Grasdag (2)

De grasdagen van STOWA beginnen een begrip te worden. Een praktijktraining die je niet mag missen als beoordelaar, dijkbeheerder of inspecteur.

Lees meer

t/m

Cursus nieuwe technieken dijkversterkingen

In deze cursus leert u de ins en outs van nieuwe technieken voor dijkversterkingen. Deze nieuwe technieken zijn vaak beter in te passen dan traditionele dijkversterkingen.

Lees meer

Regiobijeenkomst nieuwe sanitatie Zuid-Nederland en België

Zuid-Nederland loopt voorop als het gaat om nieuwe sanitatie. Lang niet ieder perceel wordt meer aangesloten op de riolering. Soms (bijv. bij recreatieterreinen) omdat het niet anders kan. Soms omdat ...

Lees meer

Veldcursus toepassing Handboek ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen

Op 23 november vindt de vierde veldcursus plaats over het toepassen van het Handboek ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen. Dit gebeurt aan de hand van een concrete casus (de Rheezerm...

Lees meer

Dier- en dijkendag

Over kreeften in waterkeringen kun je smakelijke grappen maken, maar hoe nijpend is het probleem? En welke ratten kun je in de oever aantreffen? Hoe leven die kleine gravers, wat is het risico voor de...

Lees meer