Agenda

Studiedag Professioneel Persleidingenbeheer

Hebt u de prestaties, risico's en kosten van persleidingen voldoende in beeld? Kom voor de antwoorden naar de studiedag Professioneel Persleidingenbeheer, op dinsdag 19 maart 2019. De organisatie van ...

Lees meer

Inspiratieochtend 'Continu inzicht'

In het NKWK-onderzoeksproject ‘Continu Inzicht’ ontwikkelen RWS, vijf waterschappen en STOWA praktisch toepasbare kennis en methoden om op ieder moment een actueel beeld te hebben van de sterkte van w...

Lees meer

Inspiratiemiddag Living Lab Hedwige-Prosperpolder

Klimaatadaptatie roept veel nieuwe kennisvragen op. Hoe zit het met overstromingsbestendigheid van dijken? Wat is de werkelijke sterkte van een dijk en hoe kunnen wij dat bepalen en verklaren? Het Wa...

Lees meer

Kennisdag Inspectie Waterkeringen #16 'Een natje en een droogje'

Het afgelopen jaar wisselden (extreme) droogte en nattigheid elkaar af. Dergelijke extremen komen door klimaatverandering steeds vaker voor. Drooghouden, daar was Nederland goed in. Nu moeten we ook z...

Lees meer

Bedrijvenmarkt Kennisdag Inspectie Waterkeringen #16

Het afgelopen jaar wisselden (extreme) droogte en nattigheid elkaar af. Dergelijke extremen komen door klimaatverandering steeds vaker voor. Drooghouden, daar was Nederland goed in. Nu moeten we ook z...

Lees meer

STOWA Grasdag (4)

De grasdagen van STOWA beginnen een begrip te worden. Deze praktijktraining voor het beoordelen van grasbekleding van dijken mag je niet de missen als beoordelaar, dijkbeheerder of inspecteur! Op 26 m...

Lees meer

Tweedaagse cursus 'Water, beekherstel en erfgoed'

STOWA en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hebben in 2018 het Handboek Beken en Erfgoed uitgebracht. In deze tweedaagse cursus - op 13 en 27 maart - leert u met behulp van diverse instrumenten en ...

Lees meer

Waterinfodag 2019

Op 28 maart vindt voor de negende keer de Waterinfodag plaats. De Waterinfodag is een congres, beurs én netwerkdag over de informatievoorziening in de watersector. Aanwezig zijn medewerkers van waters...

Lees meer

Remote-sensing toepassingen in het Waterbeheer (NCR dag, m.m.v. STOWA)

De toenemende beschikbaarheid van remote sensing data biedt mogelijkheden voor de dagelijkse praktijk. Op deze NCR-themadag worden recente wetenschappelijke inzichten en huidige concrete toepassingen ...

Lees meer

Netwerk Dijkmonitoring: Dijken en geofysische metingen

Op dinsdag 2 april 2019, van 13:00 tot 17:00 uur, wordt een workshop georganiseerd met betrekking tot het toepassen van geofysische metingen op dijken. Tijdens deze workshop zal onder andere aan bod k...

Lees meer

Bijeenkomst over Kennisimpuls Waterkwaliteit voor adviesbureaus

Op 2 april a.s. vindt er een bijeenkomst plaats voor bedrijven en adviesbureaus over de Kennisimpuls Waterkwaliteit. Wij willen tijdens deze middag verkennen welke bijdrage zij in aanvulling op de ken...

Lees meer

Community of Practice 'Rwzi-effluent en effectgerichte beoordeling'

Effectgerichte methoden geven veel inzicht in de ecotoxicologische risico’s van stoffen als medicijnresten in afvalwater van rwzi’s. Het onderzoek met deze methoden is echter nog in een opstartfase. I...

Lees meer

Bijeenkomst Nieuwe Sanitatie 'Kennis- en informatievoorziening'

Tijdens deze platformbijeenkomst Nieuwe Sanitatie horen STOWA en RIONED graag van u aan welke kennis en informatie u behoefte hebt bij de verdere ontwikkeling en implementatie van de santitatieystemen...

Lees meer

Emissie Symposium Water 2019

Op 11 april 2019 vindt het jaarlijkse Emissie Symposium Water plaats, georganiseerd door Rijkswaterstaat WVL, Ministerie van IenM en Deltares. Het symposium geeft een overzicht van recente ontwikkelin...

Lees meer

Beregening, telt elke druppel?

Als het (te) droog is, willen boeren en tuinders heel graag beregenen. Want ‘elke druppel telt’. Maar is dat ook zo: telt elke druppel, altijd? Op donderdag 9 mei bent u van harte welkom op een bijeen...

Lees meer

Workshop ‘Vergunnen van zonneparken op water'

Waar en onder welke voorwaarden is het toegestaan om zonnepanelen op water te plaatsen en wat zijn de mogelijke effecten op het watersysteem? De ‘Handreiking voor vergunningverlening drijvende zonnepa...

Lees meer

Veldcursus toepassing Handboek Ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen in de Rheezermaten

Op 4 juni vindt er een nieuwe veldcursus plaats over het toepassen van het Handboek ecohydrologische systeemanalyse beekdallandschappen. Dit gebeurt aan de hand van een concrete casus (de Rheezermaten...

Lees meer

Dier- en dijkendag

De dier- en dijkendag 2019 richt zich op de kleine gravers in regionale waterkeringen. Een aantal deskundige sprekers gaat in het ochtendprogramma in op leefwijzen en risico’s. Aansluitend bieden ‘spe...

Lees meer

Landelijke Kennisdag Regionale Keringen

Op donderdag 13 juni 2019 vindt de jaarlijkse Kennisdag Regionale Keringen plaats. Het is dé dag waarop we kennis, ervaringen en nieuwe inzichten met u willen delen rondom het instandhouden van region...

Lees meer