Agenda

t/m

Regionale trainingsdagen toolbox Klimaatbestendige Stad voor gemeenten, waterschappen, provincie en Rijksoverheid

Op 16 en 20 januari, en op 11 en 18 februari 2020 vinden er voor medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk in het hele land trainingen plaats met de de toolbox Klimaatbestendige Sta...

Lees meer

t/m

Cursus Aquatisch ecologische systeemanalyse

In deze vijfdaagse cursus leer je zelf een systeemanalyse te doen door toepassing van Ecologische Sleutelfactoren, een nieuwe methodiek ontwikkeld bij STOWA door onder meer de docenten van deze cursus...

Lees meer

Kennissessie 'Dijkbeheer en biodiversiteit'

Wereldwijd staat biodiversiteit hoog op de maatschappelijke agenda. Ook in de bestuursakkoorden bij waterschappen neemt het onderwerp een prominente plaats in. Maar hoe geef je daar invulling aan bij ...

Lees meer

NHI-dag: 'NHI de verbindende factor'

Op 30 januari 2020 vindt de jaarlijkse dag plaats over het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Daarin praten we u graag bij over de ontwikkelingen rond dit instrument. Het gaat deze dag vooral om...

Lees meer

t/m

Cursus Aquathermie

Aquathermie is een verzamelbegrip voor het winnen van warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. In deze tweedaagse cursus worden de hiervoor toegepaste technieken en de potentiee...

Lees meer

Community of Practice Aquathermie

Op donderdag 6 februari vindt in Goes een bijeenkomst plaats van de Community of Practice Aquathermie.

Lees meer

Bijeenkomst Netwerk Dijkmonitoring over Zorgplicht

Op 12 februari 2020 bent u van harte welkom bij een bijeenkomst van het Netwerk Dijkmonitoring getiteld 'Zorgplicht: rationeel investeren in meten en monitoren vanuit management-, directie- en bestuur...

Lees meer

Tweede Gebruikersmiddag Waterwijzer Landbouw

Op 13 februari zetten we een nieuwe stap in de verdere ontwikkeling van de Waterwijzer Landbouw. Gebruikt u het instrument, of overweegt u het instrument te gaan gebruiken? Kom dan naar de tweede gebr...

Lees meer

Regionale en lokale potentie aquathermie in beeld

Op 18 februari organiseert STOWA een presentatie over de TEO- en TEA-viewer. Met deze viewers worden de regionale en lokale potenties van thermische energie uit oppervlaktewater en afvalwater in beeld...

Lees meer

Voorkennisdag Meten en Monitoren

Meten en monitoren wordt steeds belangrijker. Daarom organiseren wij de dag voor de Kennisdag Inspectie Waterkeringen een 'Voorkennisdag Meten en Monitoren'. U bent van harte welkom op woensdag 18 maa...

Lees meer

Kennisdag Inspectie Waterkeringen #17

Een goede dijk eist kwaliteit. Dat is het motto van de 17e Kennisdag Inspectie Waterkeringen. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van hoogwaterveiligheid en laat je inspirer...

Lees meer

Bedrijvenmarkt Kennisdag Inspectie Waterkeringen #17

Een goede dijk eist kwaliteit. Dat is het motto van de 17e Kennisdag Inspectie Waterkeringen. STOWA en Rijkswaterstaat brengen tijdens deze dag waterkeringprofessionals uit het hele land op de hoogte ...

Lees meer

Beekdallandschap en Erfgoed

Op 16 april 2020 organiseert de ErfgoedAcademie in samenwerking met STOWA en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een bijeenkomst over de ontwikkeling van beekdallandschappen.. Centraal staat de...

Lees meer

t/m

World Recreational Fishing Conference 9 (2020)

Van 28 juni t/m 2 juli 2020 vindt in Rotterdam het World Recreational Fishing Conference (WRFC9) plaats. Dit congres staat volledig in het teken van sportvissen, waterbeheer en visstandbeheer. Het vin...

Lees meer