Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda

t/m

Webinarreeks 'Weersextremen in de watersector'

Tussen 21 mei en 10 december 2021 organiseert het platform WOW samen met Stichting RIONED, STOWA, KNW Waternetwerk en KWR een reeks interactieve sessies over weersextremen.

Lees meer

Bijeenkomst Retourstroom NHI 'Onthouden wat je geleerd hebt!'

Tijdens deze online bijeenkomst verkennen we de mogelijkheden om vast te leggen wat we leren van het werken met (NHI-)watermodellen en hoe we dat terugsluizen naar de basisdata.

Lees meer

CoP Beken en Rivieren ‘Geulpatronen van beken en de implicaties voor beekherstel’

Op 2 september ben je van harte welkom bij het webinar ‘Geulpatronen van beken en de implicaties voor beekherstel’. Hierin gaat Jasper Candel in op de morfologische verschillen tussen meanderende en l...

Lees meer

Kennisdag Instandhouding Waterkeringen 2021. Online workshop 'Droogte'

Ook dit jaar zal de Kennisdag Instandhouding Waterkeringen online én op verschillende data plaatsvinden. We starten de kennisdag met een aantal digitale, interactieve workshops. Als de omstandigheden ...

Lees meer

Gebruikersdag Waterwijzer Natuur

Op 9 september aanstaande bent u van harte welkom op de tweede Gebruikersdag Waterwijzer Natuur, dit keer online. De Waterwijzer Natuur (WWN) brengt de effecten van ingrepen in de waterhuishouding in ...

Lees meer

t/m

Cursus Aquatisch ecologische systeemanalyse

In deze cursus leer je zelf een systeemanalyse te doen door toepassing van Ecologische Sleutelfactoren, een nieuwe methodiek ontwikkeld in opdracht van STOWA, door onder meer de docenten van deze curs...

Lees meer

t/m

Webinar Businesscase Informatieservice Bodemvocht

Het Waterschapshuis stelt samen met vertegenwoordigers van waterschappen en STOWA de Businesscase Informatieservice Bodemvocht op. Op 14 september én 16 september presenteren wij u de eerste resultate...

Lees meer
Luchtfoto van landbouwpercelen

STOWA 50 jaar!

Dit jaar bestaat STOWA 50 jaar!  Wij vieren dit graag met iedereen in ons netwerk, vanaf 21 juni 2021. We staan stil bij ons jubileum door vooral te kijken naar de toekomst: hoe ziet STOWA er komend...

Lees meer

18e Kennisdag Instandhouding Waterkeringen 'Een goede dijk eist kwaliteit'

Na een jaar lang digitaal ontmoeten, ziet het ernaar uit dat we elkaar tijdens de 18e Kennisdag echt in de ogen kunnen kijken en er geen scherm meer tussen zit. Een handdruk lukt misschien nog niet, m...

Lees meer

Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Op 27 september organiseert STOWA/NOBV in samenwerking met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) en Wageningen Environmental Research (WenR) een nieuwe online bijeenkomst van de Deelexpediti...

Lees meer

Symposium Kenniscentrum Bever en lancering website

Op woensdag 6 oktober nemen we je mee in de wereld van de bevers. Op deze bijeenkomst wordt de website van het Kenniscentrum Bever gelanceerd.

Lees meer

CoP Beken en Rivieren; Wateroverlast, de andere kant van de droogte-medaille?

Afgelopen jaren stond het watervast houden om droogte tegen te gaan volop op de agenda. Met de recente wateroverlast in Limburg rijst de vraag of water vasthouden mogelijk tot meer wateroverlast kan z...

Lees meer

Online Presentatie: Handboek Tijdreeksanalyse

Hoe bepaal je het effect van een drinkwaterwinning op de grondwaterstand? Wat voor effect heeft een peilaanpassing op de omgeving? Om daar achter te komen wordt vaak gebruik gemaakt van meetgegevens i...

Lees meer

Kennisdag Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie

Voor de tweede keer organiseren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en STOWA een gezamenlijke kennisdag voor de Deltaprogramma’s Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie.

Lees meer

Waterstaatserfgoeddag

Op donderdag 25 november 2021 organiseert de Nederlandse Gemalenstichting samen met de Stichting Historische Sluizen en stuwen en STOWA een bijzonder symposium. Tijdens het symposium gaan we in op het...

Lees meer

Jaarlijkse Kennisdag Regionale Waterkeringen

Op donderdag 2 juni 2022 is het dan eindelijk weer zover, na twee jaar afwezigheid is er gelukkig weer de jaarlijkse Kennisdag Regionale Waterkeringen . Het is dé dag waarop we kennis, ervaringen en n...

Lees meer