Agenda archief

iPigs en persleidingen kennisevent

Stichting RIONED en STOWA organiseren dit jaar het iPigs en persleidingen event samen met de gemeente Rotterdam. iPigs staat voor intelligent Pipeline Inspection Gauge. Het evenement krijgt een hybrid...

Lees meer
Detail van inspectie van riolering met camera

Webinar I-QUA: pilot lokale afvalwaterzuivering HVCH in Heesch

Bij voetbalclub HVCH in Heesch startte in 2018 het eerste Nederlandse pilotproject van I-QUA, een innovatieplatform om duurzame afvalwatervoorzieningen te ontwikkelen om afvalwater op een efficiënte m...

Lees meer

Webinar Dynamisch kustbeheer

Graag nodigen Rijkswaterstaat en STOWA u uit voor de workshop Dynamisch kustbeheer 2020. Deze bijeenkomst is bedoeld voor beheerders van zandige waterkeringen en duinen, natuurorganisaties, onderzoeke...

Lees meer

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2020, online editie

Dit jaar is alles anders. Dat geldt ook voor de 17e Kennisdag Inspectie Waterkeringen. Nadat we de kennisdag, die in maart zou plaatsvinden, i.v.m. het Coronavirus al hadden moeten verplaatsen naar se...

Lees meer

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2020, online editie. Thema: plaagsoorten/probleemkruiden

De Kennisdag Inspectie Waterkeringen vindt dit jaar plaats in digitale vorm, opgeknipt in vijf delen: een algemeen deel en vier themadelen. Het eerste themadeel vindt plaats op donderdagmiddag 10 sept...

Lees meer

Warming Up Webinar, thema 'Potentie aquathermie en barrières overwinnen bij toepassing'

In dit webinar van Warmtecollectief Warming Up gaan we in op de vragen als: waar is aquathermie interessant en op welke manier? Waar lopen pilots in de praktijk tegenaan? En hoe werken we aan het slec...

Lees meer
Foto van voeten in sokken tegen d everwarming

Configuraties Aquathermie: van potentie naar realisatie

Op 7 juli presenteren STOWA, CE Delft en Syntraal de beslisboom Aquathermie. Deze helpt bij het bepalen van de aquathermie-configuratie die je op een specifieke plek nodig hebt, en daarmee van de haal...

Lees meer

Webinar waterschappen en de medicijnresten van ziekenhuizen

In dit webinar gaan we dieper in op de uitkomsten van een onderzoek naar de invloed van ziekenhuisafvalwater op oppervlaktewater bij rioolwaterzuiveringen en bij overstorten, en op maatregelen om toxi...

Lees meer

Online deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

In 2019 is er een grootschalig onderzoek gestart naar de uitstoot van broeikasgassen uit veen: het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Doel is om te onderzoeken wat de uits...

Lees meer

Webinar 'Technologie-impuls voor decentrale sanitaire systemen'

Waterschap Vallei en Veluwe en STOWA hebben een literatuuronderzoek uitgevoerd naar innovatieve nieuwe concepten en technologieën die aan de verdere verduurzaming van nieuwe sanitatie kunnen bijdragen...

Lees meer

#AFGELAST - Symposium 'Regelbare drainage: panacee of doos van Pandora?

Het gebruik van buisdrainage in de landbouw heeft met de introductie van regelbare drainage, klimaatadaptieve drainage en sub-infiltratiesystemen de laatste 10 jaar een nieuwe impuls gekregen. Op 18 ...

Lees meer
Regelput regelbare drainage

Debat over het realiseren van een klimaatrobuust beekdallandschap GESLOTEN-aanmelden niet meer mogelijk

Het klimaatbestendig maken van ons land staat overal op de agenda. Maar hebben we hetzelfde beeld van de inspanning die geleverd moet worden? Samen met de Community of Practice Beken en Rivieren heeft...

Lees meer

Webinar Coronavirus en rioolwater, voor waterschappers

Op dinsdag 9 juni organiseert STOWA een webinar voor waterschappen over coronavirus en rioolwater.

Lees meer

Webinar 'Bodemdaling in beeld'

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling gaat live! Op 9 juni organiseert het programma een webinar over stedelijk gebied: Bodemdaling in beeld.

Lees meer

Webinar Aquathermieviewer

De Aquathermieviewer van STOWA brengt per waterlichaam of rioolwaterzuivering in kaart hoeveel GigaJoule warmte deze kan leveren. Tijdens een speciaal webinar laat Simon Bos van ingenieursbureau Syntr...

Lees meer

#AFGELAST - Eerste bijeenkomst Deelexpeditie broeikasgassen veenweiden

Op 28 mei vindt bij de VU in Amsterdam de eerste bijeenkomst plaats van de deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden die het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) organiseert, i...

Lees meer

Kennis- en Kundeplatform: webinar HR & bekledingen

Op 28 mei houdt het Kennis- en Kundeplatform KKP een webinar over HR en dijkbekledingen. Dit webinar komt in de plaats van een eerder geplande werkdag over dit onderwerp, op 26 maart jl.

Lees meer

Kennis- en Kundeplatform: webinar niet-waterkerende objecten (NWO's)

Op 26 mei houdt het Kennis- en Kundeplatform KKP een webinar over niet-waterkerende objecten. Tijdens deze online meeting komen allerlei NWO-dilemma's aan bod.

Lees meer

Webinar Koudelozingen

Op 14 mei organiseren STOWA en Rijkswaterstaat een webinar over het kader voor de vergunningverlening van Aquathermie. Dit webinar, dat een eerder geplande workshop over dit onderwerp vervangt, valt o...

Lees meer

Kennis- en Kundeplatform: webinar kunstwerken en langsconstructies

Op 7 mei houdt het Kennis- en Kundeplatform een webinar over kunstwerken en langsconstructies. Dit webinar komt in de plaats van de eerder aangekondigde werkdag van 16 maart.

Lees meer

Workshop kader vergunningverlening TEO/Aquathermie (vervolg) #AFGELAST

Op 7 april houden STOWA en Rijkswaterstaat een vervolgworkshop over het kader voor de vergunningverlening van Aquathermie. Het kader richt zich daarbij specifiek op TEO-systemen, waarbij warmte aan op...

Lees meer

Kennis- en Kundeplatform: webinar Geotechniek 'D-stability'

Op 2 april as. houdt het Kennis- en Kundeplatform KKP een webinar over geotechniek. Hierin vertellen Raymond van der Meij en Alexander van Duinen van Deltares meer over D-stability, een softwarepakket...

Lees meer

Community of Practice Aquathermie thema 'financiering'#AFGELAST

Op woensdag 1 april vindt de volgende bijeenkomst plaats van de Community of Practice Aquathermie. Tijdens deze CoP staat het thema financiering centraal.

Lees meer

Leermodule Klimaatadaptatie#AFGELAST

Het maximum aantal deelnemers voor deze leermodule is bereikt. Mocht u alsnog interesse hebben, kunt u mailen naar info@samenklimaatbestendig.nl, dan houden we u op de hoogte van eventuele vervolgmodu...

Lees meer

Informatiemiddag chemische monitoring in biota #AFGELAST

STOWA organiseert met het oog op de Kaderrichtlijn Water voor de waterschappen een meetcampagne voor het monitoren van een aantal prioritaire stoffen in biota, zoals vissen en mosselen. Op 18 maart ho...

Lees meer

Kennis- en Kundeplatform: werkdag Monitoring

Op 10 maart aanstaande houdt het Kennis- en Kundeplatform KKP een werkdag Monitoring. U bent van harte welkom in het waterschapshuis in Amersfoort.

Lees meer

Regionale en lokale potentie aquathermie in beeld

Op 18 februari organiseert STOWA een presentatie over de TEO- en TEA-viewer. Met deze viewers worden de regionale en lokale potenties van thermische energie uit oppervlaktewater en afvalwater in beeld...

Lees meer

Regionale trainingsdagen toolbox Klimaatbestendige Stad voor gemeenten, waterschappen, provincie en Rijksoverheid

Op 16 en 20 januari, en op 11 en 18 februari 2020 vinden er voor medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk in het hele land trainingen plaats met de de toolbox Klimaatbestendige Sta...

Lees meer

Tweede Gebruikersmiddag Waterwijzer Landbouw

Op 13 februari zetten we een nieuwe stap in de verdere ontwikkeling van de Waterwijzer Landbouw. Gebruikt u het instrument, of overweegt u het instrument te gaan gebruiken? Kom dan naar de tweede gebr...

Lees meer

Bijeenkomst Netwerk Dijkmonitoring over Zorgplicht

Op 12 februari 2020 bent u van harte welkom bij een bijeenkomst van het Netwerk Dijkmonitoring getiteld 'Zorgplicht: rationeel investeren in meten en monitoren vanuit management-, directie- en bestuur...

Lees meer

Community of Practice Aquathermie 'Goes'

Op donderdag 6 februari vindt in Goes een bijeenkomst plaats van de Community of Practice Aquathermie.

Lees meer

t/m

Cursus Aquathermie

Aquathermie is een verzamelbegrip voor het winnen van warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. In deze tweedaagse cursus worden de hiervoor toegepaste technieken en de potentiee...

Lees meer

NHI-dag: 'NHI de verbindende factor'

Op 30 januari 2020 vindt de jaarlijkse dag plaats over het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Daarin praten we u graag bij over de ontwikkelingen rond dit instrument. Het gaat deze dag vooral om...

Lees meer

Kennissessie 'Dijkbeheer en biodiversiteit'

Wereldwijd staat biodiversiteit hoog op de maatschappelijke agenda. Ook in de bestuursakkoorden bij waterschappen neemt het onderwerp een prominente plaats in. Maar hoe geef je daar invulling aan bij ...

Lees meer

Waterinnovatiefestival

Het festivalseizoen lijkt nu echt voorbij. Maar niet voor lang! Want op donderdagmiddag 12 december 2019 wordt de állereerste editie van het Waterinnovatiefestival gehouden. Vol inspiratie, innovaties...

Lees meer

Workshop kader vergunningverlening Aquathermie

Op 12 december houden STOWA en Rijkswaterstaat in Utrecht een workshop over het kader voor de vergunningverlening van Aquathermie. De belangstelling voor het terugwinnen van warmte uit oppervlaktewate...

Lees meer

t/m

The Big Water Hack 2019

Doe jij 11 en 12 december mee aan The Big Water Hack 2019? Het doel is om binnen 24 uur een innovatieve, creatieve en uitvoerbare oplossing te bedenken voor complexe vraagstukken van de waterschappen....

Lees meer

Bijeenkomst Netwerk Dijkmonitoring 'Dijkmonitoring en (data-driven) beoordeling: hoe dan!?'

Op woensdag 4 december houdt het Netwerk Dijkmonitoring de workshop ‘Dijkmonitoring en (data-driven) beoordeling: hoe dan?!’. Sprekers tijdens de workshop zijn André Koelewijn (Deltares), Marco Veendo...

Lees meer

KNW najaarscongres 2019

Droogte is een probleem dat alles en iedereen raakt. Internationaal, nationaal en lokaal. Van producenten tot consumenten. Tijdens het KNW najaarscongres op 29 november as. geven bevlogen experts hun ...

Lees meer

Training toolbox Klimaatbestendige Stad, voor niet-overheden

Op vrijdagochtend 29 november vindt er voor adviseurs een training plaats met de de toolbox Klimaatbestendige Stad. Tijdens de training ga je met je eigen laptop aan het werk met de toolbox. Je kunt o...

Lees meer

Kennisevent Nieuwe Sanitatie: samenwerking over de grenzen heen…

> Verslagen, presentaties en foto-impressie vindt u onderaan deze pagina. In Nederland en België zal de komende jaren fors worden geïnvesteerd in de inzameling, het transport en de verwerking van afv...

Lees meer

Symposium Natuurvriendelijke oevers

Op dinsdagmiddag 26 november bent u van harte welkom op het symposium Natuurvriendelijke oevers, waar we ingaan op de uitkomsten van een langjarig monitoringonderzoek over de effecten van dit type oev...

Lees meer

Studiedag Professioneel Persleidingenbeheer

Stichting RIONED, STOWA en Waternet organiseren een speciale studiedag over het beheer van Afvalwatertransportleidingen.

Lees meer

Bijeenkomst over de Afnameverplichting (ook: afnameovereenkomst)

Op 21 november bent u van harte welkom op een bijeenkomst over de afnameverplichting, ook wel: afnameovereenkomst. De afnameverplichting is een steeds vaker terugkerend onderwerp van discussie. Het be...

Lees meer

Nationaal congres bodemdaling

Op 21 november 2019 houdt het Platform Slappe Bodem weer een complete dag over de aanpak van bodemdaling in Nederland. Op dit jaarlijkse congres presenteren we de laatste stand van zaken rondom beleid...

Lees meer

Symposium 'Natuurlijke Zuiveringstechnieken'

Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen als het gaat om het zuiveren van afvalwater. Dat is hard nodig. In 2027 moeten de doelen van de Kaderrichtlijn Water zijn gerealiseerd. Bovendien hebben we te maken ...

Lees meer

Community of Practice Afvalwaterprognoses

Tijdens de Community of Practice afvalwaterprognoses op 12 november delen we met elkaar actuele inzichten rond het maken van afvalwaterprognoses. Op de agenda staan onder meer het COP-werkplan, werkpr...

Lees meer

STOWA-Aquatech Workshop 'Dutch Innovation on Micropollutants Removal from Municipal Wastewater'

Since 2018 the Dutch Water Partners are researching innovative technologies for removal of micropollutants from municipal wastewater. This research is carried out within an extensive programme, which ...

Lees meer

STOWA Workshop 'Beating Micropollutants!'

During this STOWA-Workshop 'Beating Micropollutants!' at the Aquatech expo representatives of six countries - Switzerland, Germany, Belgium, The Netherlands, Australia and Singapore - present the high...

Lees meer

Workshop Opslag van energie

STOWA gaat onderzoek laten uitvoeren naar energieopslag. Het onderzoek moet waterbeheerders de mogelijkheid bieden om af te kunnen wegen of in een bepaalde situatie een investering in energieopslag we...

Lees meer

Symposium Waterfabriek: de nieuwe bron

Schoon water wordt steeds vaker gezien als de zesde grondstof die waterschappen kunnen winnen uit afvalwater. Daarmee wordt een rwzi behalve grondstoffenfabriek een echte waterfabriek. Op donderdag 31...

Lees meer

Bijeenkomst Netwerk Weer & Waterbeheer

Op donderdag 31 oktober vindt de tweede bijeenkomst plaats van het netwerk Weer & Waterbeheer, een initiatief van STOWA en het WIBW (Waterschapshuis). Tijdens deze dag informeren wij u over nieuwe ont...

Lees meer

Innovatiemiddag 'Monitoring waterkwaliteit'

Op donderdag 17 oktober organiseren twaalf kennisinstituten, waaronder STOWA, in Wageningen een gezamenlijke innovatiemiddag over het monitoren van de waterkwaliteit. Het gekozen thema is: 'Versnellen...

Lees meer

Congres 'Waterbeheer en Landschapshistorie'

Op 15 oktober 2019 organiseert STOWA in samenwerking met het de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het landelijk congres Waterbeheer en Landschapshistorie. Met u bespreken we de vraag hoe landscha...

Lees meer

WiCE Roadshow – Zuinig met Zoet

Op donderdagmiddag 10 oktober organiseren Drinkwaterbedrijf Brabant Water, Waterschap Brabantse Delta, STOWA en Wateronderzoeksinstituut KWR de WiCE Roadshow – Zuinig met Zoet. Stakeholders uit versch...

Lees meer

Dag 'Over last van wateroverlast'

Op 10 oktober 2019 organiseren STOWA en Stichting RIONED een speciale kennisdag 'Over last van wateroverlast'. Wateroverlast en het realiseren van een regenbestendige (woon)omgeving staan hoog op de m...

Lees meer

Workshop Thermische energie uit oppervlaktewater: ontwikkelen afwegingskader koudelozingen

Aquathermie - het terugwinnen van warmte en koude uit afvalwater en oppervlaktewater - kan een bijdrage leveren aan de transitie naar een meer duurzame samenleving. Goed nieuws. Maar waterbeheerders w...

Lees meer

Werkconferentie Nationaal Daken Plan

Wil je ook aan de slag met groene daken? Heb je concrete ideeën voor een strategische agenda voor het realiseren van groenblauwe daken? Kom dan naar de eerste werkconferentie van het Nationaal Daken P...

Lees meer

t/m

Reuring in het Riet

Het tweedaagse symposium ‘Reuring in het riet’ draait om ontwikkeling van waterriet en onderwatervegetaties. Beide zijn belangrijk voor het behoud van de karakteristieke flora en fauna van het laagvee...

Lees meer