Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Platformbijeenkomst CoP Nieuwe en Decentrale Sanitatie ‘Ontwikkelingen in stedelijk en landelijk gebied’

Na de twee zeer succesvolle webinars over helofyten- en compactsystemen is het tijd voor een bijeenkomst waar we elkaar als CoP weer echt kunnen ontmoeten. Op 26 september organiseert de CoP-Nieuwe en Decentrale Sanitatie in samenwerking met de Stichting RIONED een platformmiddag over de meest recente sanitaire ontwikkelingen. We richten ons zowel op het landelijk als stedelijk gebied. In beide gebieden vinden interessante projecten en ontwikkelingen plaats.

Aanmelden

Het webinar over helofytenfilters heeft laten zien dat deze systemen veel potentie hebben. Renz Pijnenborg laat tijdens deze bijeenkomst zien wat de mogelijkheden ervan zijn en hoe die ook in stedelijke gebieden kunnen worden toegepast. Aan de andere kant blijkt het inpassen niet altijd even gemakkelijk. Jan Wisse geeft aan waar hij, maar ook anderen, in de praktijk tegen aan lopen en hoe we hier op zouden moeten anticiperen.

In stedelijke agglomeraties zijn in de toekomst hybride oplossingen denkbaar waarbij deelstromen of afvalwater uit deelgebieden toch lokaal behandeld worden. Jan Weijma laat in dit verband zien hoe grijswater kan worden gezuiverd en hergebruikt. Ook in het project BlueCity worden afvalwaterstromen gescheiden behandeld. Olaf Duin licht toe waarom de betrokken waterschappen en de gemeente dit project uitvoeren en welke vragen zij beantwoord willen hebben. 

In het buitengebied zijn mede door het DEBIT-2030 project van STOWA verschillende monitoringprojecten uitgevoerd. Edith Kruger zal op basis van dit onderzoek aangeven wat voor hun beheergebied de impact is van grote aantallen IBA’s op het watersysteem. Deze kennis is van belang voor gemeenten en waterschappen die in de toekomst gezamenlijk beleid zullen moeten formuleren voor het buitengebied. Dennis de Vogel zal aangeven hoe dat proces bij hen verloopt. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft in 2022 haar beleid al vastgesteld. Robin Bos deelt zijn ervaringen graag met ons. 

Tot slot: belangrijk bij het verzamelen van de data is de Sanimonitor. Paul Kemp deelt zijn ervaringen met het instrument en geeft aan wat de nieuwe ontwikkelingen zijn. 

Eigen NS-project pitchen? Dat kan!

Tijdens de bijeenkomst willen we u de gelegenheid geven om uw eigen project te pitchen. Heeft u een project dat volgens u een breder publiek verdient, laat het ons weten. U kunt uw project aanmelden bij Bjartur Swart .

Voor wie?

De werkbijeenkomsten van de Community of Practice zijn bedoeld voor medewerkers van waterschappen, gemeenten, kennisinstellingen, bedrijfsleven en koepelorganisaties op het gebied van decentrale sanitaire systemen, riolering en duurzaamheid, zowel ten aanzien van realisatie, beleidsontwikkeling, innovatie, communicatie en gedragsbeïnvloeding. Zowel ervaren als minder ervaren collega’s zijn welkom om van elkaar en van specifieke deskundigen te leren. 

Programma

12:00 uur     Lunch 
13:00 uurWelkomBert Palsma (STOWA)
13:10 uurHelofytensystemen in ecoparkenRenz Pijnenborgh (Archi3O)
13:40 uurHergebruik van grijswaterJan Weijma (Nijhuisindustries)
14:00 uurBlue City Olaf Duin (Hollandsche Delta)
14:20 uurBelasting oppervlaktewater door IBA’s Edith Kruger (Vechtstromen)
14:45 uurProjectpitches      
14:55 uurPauze 
15:15 uurSamenwerking in de keten Dennis de Vogel (Noorderzijlvest)
15:35 uurErvaringen met beleid HHNK in buitengebiedRobin Bos (HHNK)
15:50 uurEen helofytensysteem in Leusden?Jan Wisse (Vallei en Veluwe)
16:10 uurOntwikkelingen rond de SanimonitorPaul Kemp (STOWA)
16:30 uurProjectpitches  
16:45 uurBorrel 
17:30 uurEinde