Skip to main content Skip to main nav

Programmacommissies STOWA

Voor meer informatie en het indienen van projectformulieren zie

Suggesties voor kennisontwikkeling

 

Programmacommissie Watersystemen (PCW)

Vergaderdata 2023; 15 maart, 21 juni, 27 september, 22 november

 • Rob Merkelbach - Waterschap Aa en Maas 
 • Michael Bentvelsen - Unie van Waterschappen
 • Erik de Haan - Provincie Zuid-Holland
 • Ruud Kersten - Rijkswaterstaat
 • Mark Kramer - Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Jos van Duijnhoven - Het Waterschapshuis
 • Jens Reuber - Waterschap Limburg
 • Jelmer Kooistra - Waterschap Hunze en Aa's
 • Mia Suss - Hoogheemraadschap van Delfland
 • Gabby Zegers - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Martin Laarakker - Waterschap Rijn en IJssel
 • Joris Paap - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Stefan Nijwening - Waterschap Vechtstromen
 • Tessa van der Wijngaart - STOWA
 • Michelle Talsma - STOWA

Programmacommissie Waterkeren (PCWK)

Vergaderdata 2023; 5 april, 15 juni, 15 september, 16 november

 • Maarten Ebben - Waterschap Rijn en IJssel (voorzitter)
 • Elise Reincke - Wetterskip Fryslân
 • Dolf Moerkens - Unie van Waterschappen
 • Marcel Bottema - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
 • Leontien Barends - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • Petra Goessen - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Carola van Gelder-Maas - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
 • Marian Booltink - Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Wout de Vries - Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving
 • Jan Willem Nieuwenhuis - Waterschap Noorderzijlvest
 • Hanneke Kloosterboer - Waterschap Aa en Maas
 • Philippe Schoonen - Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Bas van der Pas - Provincie Noord-Holland
 • Ellie Verheijen - Waterschap Limburg
 • Oscar van Dam - STOWA
 • Erik Nobbe -  Het Waterschapshuis
 • Gerard Harmsen - Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving (agendalid)
 • Aart Los - Unie van Waterschappen (agendalid)

Programmacommissie Afvalwatersystemen (PCAW)

Vergaderdata 2023; 15 maart, 8 juni, 28 september, 16 november

 • Mariska Ronteltap - Hoogheemraadschap van Delfland (voorzitter)
 • Merle de Kreuk - TU Delft
 • Andries Vonken - WBL
 • Gerard Rijs - Rijkswaterstaat
 • Rafael Lazaroms - Unie van Waterschappen
 • Leonie Hartog - Waterschap Brabantse Delta/Energie en Grondstoffenfabriek
 • Meinhard Eekhof - Waterschap Vechtstromen
 • Maarten Boersen - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Hans Kuipers - Waterschap Zuiderzeeland
 • Paul Versteeg - Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Jan-Peter van der Hoek - Waternet
 • Annemarie Kramer-Hoenderboom - Waterschap Rijn en IJssel
 • Annelies van der Ham - Het Waterschapshuis
 • Cora Uijterlinde - STOWA

Programmacommissie Waterketen (PCWatKet)

Vergaderdata 2023; 23 maart, 14 juni, 14 september, 22 november

 • Rudi Gerard - Waterschap Rijn en IJssel (voorzitter)
 • Ton Beenen - Stichting Rioned
 • Martijn Klootwijk - Gemeente Breda
 • Ruud van Esch - Unie van Waterschappen
 • Mark Lamers - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Edwin Coenen - Waterschapsbedrijf Limburg
 • Arjen van der Mark - Wetterskip Fryslân
 • Melanie Kuiper - Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Rien de Ridder - Waterschap Zuiderzeeland
 • Fons Dekkers - Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Theo Cuijpers - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • Paulien Hartog - Waternet
 • Bert Palsma - STOWA