Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. U kunt de publicaties op de website in de meeste gevallen ook bestellen als hard copy of print. Stuur daarvoor een e-mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Vergunbaarheid Zon op WaterProduceren van energie2018-XX
Concepthandreiking voor evenementen in, op, met, boven en rondom waterdiversen2018-W-01
NKWK-KBS-kenniskrant #3 'Heet Nieuws'Klimaatbestendige stad2018-40
Rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Verkenning milieueffecten voor het aquatisch ecosysteemNieuwe stoffen2018-37
Handreiking Borging van Waterveiligheid bij niet-primaire keringen Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2018-36
Supersludge: demonstratie van zuiveringsslib in superkritisch waterProduceren van energie2018-33
Sleutelfactor Context. Handvatten voor maatschappelijke afwegingen Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-32
Ecologische sleutelfactoren Verspreiding en Connectiviteit. TussenrapportageRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-29
Ecologische sleutelfactoren Bufferzone en Waterplanten. TussenrapportageRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-28
Ecologische sleutelfactor Organische BelastingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-27
Ecologische sleutelfactor VerwijderingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-26
Praktijkonderzoek bioraffinageProduceren van grondstoffen2018-25
Ecologische sleutelfactoren voor stilstaande en stromende wateren. InformatiebladenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-24
Ecosysteemtoestanden voor stilstaande waterenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-23
Programmaplan ORK III. Verder bouwen op een goed fundamentAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2018-21
Handboek dijkbewakingInspecteren, beheren en onderhouden2018-20
STOWA jaaroverzicht 2017diversen2018-19
Handreiking KRW-Doelen, inclusief bestuurlijk-juridisch kaderRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-15
Verkenning van de potentie van metagenomics voor monitoring van waterkwaliteitRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-14
Regioscan zoetwatermaatregelen. Instrument en achtergrondrapportZoetwatertekort & droogte2018-13