Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Beïnvloedingsstrategie brede toepassing bouwen met natuur bij waterschappen (folder)Zoetwatertekort & droogte2020-XX, behorend bij 2020-29
Leren van praktijkervaringen aquathermieProduceren van energie (o.m. aquathermie)2020-37
Beslisschema voor het inlaten van water met blauwalgenZoetwatertekort & droogte2020-35
Regioscan Zoetwatermaatregelen. Gebiedsproces handleiding waterschapZoetwatertekort & droogte2020-32B
Regioscan Zoetwatermaatregelen. Fase 2Zoetwatertekort & droogte2020-32A
STOWA jaarverslag 2019Diversen2020-31
Juridisch en financieel-economisch instrumentarium voor beekherstelprojectenZoetwatertekort & droogte2020-29
DNA-technieken in het waterbeheerRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2020-28
Remote sensing voor het waterbeheer. Van techniek naar toepassingDiversen2020-27
Pilotonderzoek hydrothermale bewerking van zuiveringsslib met TorwashProduceren van energie (o.m. aquathermie)2020-26
Haalbaarheidsstudie ultrasound in combinatie met ozon technologie voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi'sNieuwe stoffen2020-24
Haalbaarheidsstudie holle vezel nanofiltratie voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi'sNieuwe stoffen2020-22
Haalbaarheidsstudie poederkoolosering in Nereda voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi SimpelveldNieuwe stoffen2020-20
Haalbaarheidsstudie duurzame alternatieven poeder actiefkool voor PACASRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2020-19
Haalbaarheidsstudie O3-STEP® filterNieuwe stoffen2020-18
Haalbaarheid van de Arvia Nyex™ technologie: een zuiveringstechniek voor de verwijdering van microverontreinigingen op rioolwaterzuiveringen.Nieuwe stoffen2020-17
Beregeningsmonitor. Pilot rapport Zoetwatertekort & droogte2020-16
Analyse berekening stabiliteit buitenwaarts van regionale keringenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2020-15
Bijdrage van ziekenhuisafvalwater aan de emissie van medicijnresten naar oppervlaktewater (...)Nieuwe stoffen2020-14
Configuraties voor aquathermie. De afwegingen boven waterProduceren van energie (o.m. aquathermie)2020-13