Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Beïnvloedingsstrategie brede toepassing bouwen met natuur bij waterschappen (folder)Zoetwatertekort & droogte2020-XX, behorend bij 2020-29
Regioscan Zoetwatermaatregelen. Gebiedsproces handleiding waterschapZoetwatertekort & droogte2020-32B
Regioscan Zoetwatermaatregelen. Fase 2Zoetwatertekort & droogte2020-32A
STOWA jaarverslag 2019Diversen2020-31
Juridisch en financieel-economisch instrumentarium voor beekherstelprojectenZoetwatertekort & droogte2020-29
Remote sensing voor het waterbeheer. Van techniek naar toepassingDiversen2020-27
Pilotonderzoek hydrothermale bewerking van zuiveringsslib met TorwashProduceren van energie (o.m. aquathermie)2020-26
Haalbaarheidsstudie duurzame alternatieven poeder-actiefkool voor PACASNieuwe stoffen2020-19
Haalbaarheidsstudie O3-STEP® filterNieuwe stoffen2020-18
Haalbaarheid van de Arvia Nyex™ technologie: een zuiveringstechniek voor de verwijdering van microverontreinigingen op rioolwaterzuiveringen.Nieuwe stoffen2020-17
Beregeningsmonitor. Pilot rapport Zoetwatertekort & droogte2020-16
Analyse berekening stabiliteit buitenwaarts van regionale keringenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2020-15
Bijdrage van ziekenhuisafvalwater aan de emissie van medicijnresten naar oppervlaktewater (...)Nieuwe stoffen2020-14
Configuraties voor aquathermie. De afwegingen boven waterProduceren van energie (o.m. aquathermie)2020-13
Analyse van de bijdrage van verschillende emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen aan de waterkwaliteitNieuwe stoffen2020-12
Akoestisch onderzoek vacuümtoilettenNieuwe sanitatie2020-11
Handelingsperspectieven om te komen tot een waterrobuust Zwolle in het water van de Sallandse weteringen. Een strategienotitieSysteembenadering waterveiligheid2020-10
Risicobeoordeling blauwalgen in zwemwater. Nieuwe technieken voor de bepaling van de aanwezigheid van blauwalgtoxinesVan kennis naar praktijk2020-09
Rode Amerikaanse rivierkreeften in Nederland: relaties met milieu- en omgevingsfactorenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2020-08
De veiligheidsbenadering van regionale keringen. Ontstaan, achtergronden en toepassing van de huidige veiligheidsbenadering voor regionale keringenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2020-07