Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Handreiking NEN 2767 voor waterkeringen (dijken, dammen en duinen)Inspecteren, beheren en onderhouden2021-22
Strategische verkenning bekledingen onderzoek. Identificeren kennisbehoefteInspecteren, beheren en onderhouden2021-18
Drijflaagproblematiek in rioolgemalenDoelmatigheid2021-17
Agrariërs werven voor beter bodembeheer door inzet van gedragswetenschappen (KIWK)Van kennis naar praktijk2021-16
Bepaling verwijderingsrendement medicijnresten rwzi-afvalwater. Koepelvoorschrift en onderbouwende eindrapportage plus deelrapportages2021-15, 15A, 15B, 15C, 15D en 15E
Warmte uit samenwerking. Verkenning naar de governance van aquathermieProduceren van energie (o.m. aquathermie)2021-14
Gedragsbeïnvloeding in de textielketen (KIWK)Nieuwe stoffen2021-13
Gedragsbeïnvloeding van agrariërs en consumenten in de mestketen (KIWK)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2021-12
Invloed riothermiesystemen op de afvalwaterzuiveringen Produceren van energie (o.m. aquathermie)2021-09
Sedimentopbouw in straatkolkenDoelmatigheid2021-08
Overschrijdingskans of overstromingskans regionale keringen. Een technische vergelijkingAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2021-07
Veiligheidsbenadering regionale keringen. Casus Grote of Achterwaterschap - Alblasserwaard VijfheerenlandenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2021-06
Programma Lumbricus. Integrale benadering van een klimaatrobuuste inrichting en beheer van stroomgebieden. Een overzichtZoetwatertekort & droogte2021-05
Kennisbehoefte DroogteZoetwatertekort & droogte2021-04
Opties binnen Waterwijzer Landbouw in 2020. Van WWL-tabel 2.0.0 tot maatwerk met WWL-regionaalZoetwatertekort & droogte2021-03
Herkomst van beekslib in vier stroomgebieden. Een verkennende systeemanalyse als onderdeel van het KIWK-project Grip op slibRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2021-02
Beïnvloedingsstrategie brede toepassing bouwen met natuur bij waterschappen (folder)Zoetwatertekort & droogte2020-XX, behorend bij 2020-29
Strategisch plan voor de ontwikkeling van tools voor bewustwording en advies aan agrariërs voor verbeteren van de waterkwaliteit (KIWK)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2020-44
Effecten van zoutgehalten op macrofauna (KIWK)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2020-43
Afleiding van drempelwaarden voor nutriënten in brakke wateren (KIWK)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2020-42