Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Beïnvloedingsstrategie brede toepassing bouwen met natuur bij waterschappen (folder)Zoetwatertekort & droogte2020-XX, behorend bij 2020-29
Strategisch plan voor de ontwikkeling van tools voor bewustwording en advies aan agrariërs voor verbeteren van de waterkwaliteitRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2020-44
Effecten van zoutgehalten op macrofaunaRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2020-43
Afleiding van drempelwaarden voor nutriënten in brakke waterenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2020-42
Pilotonderzoek vergelijking oxidatieve technieken effluent rwzi Aarle-Rixtel (IPMV)Nieuwe stoffen2020-41
Kansen voor kleine windturbines bij de waterschappenProduceren van energie (o.m. aquathermie)2020-40
Energieopslag voor de waterschappen: bouwstenen voor ambitie en beleidProduceren van energie (o.m. aquathermie)2020-38
Leren van praktijkervaringen aquathermieProduceren van energie (o.m. aquathermie)2020-37
Handboek Geomorfologisch Beekherstel. Herziene uitgaveRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2020-36
Beslisschema voor het inlaten van water met blauwalgenZoetwatertekort & droogte2020-35
Poederkool in slib. Effect op de huidige en toekomstige slibeindverwerkingNieuwe stoffen2020-34
Regioscan Zoetwatermaatregelen. Gebiedsproces handleiding waterschapZoetwatertekort & droogte2020-32B
Regioscan Zoetwatermaatregelen. Fase 2Zoetwatertekort & droogte2020-32A
STOWA jaarverslag 2019Diversen2020-31
Juridisch en financieel-economisch instrumentarium voor beekherstelprojectenZoetwatertekort & droogte2020-29
DNA-technieken in het waterbeheerRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2020-28
Remote sensing voor het waterbeheer. Van techniek naar toepassingDiversen2020-27
Pilotonderzoek hydrothermale bewerking van zuiveringsslib met TorwashProduceren van energie (o.m. aquathermie)2020-26
Haalbaarheidsstudie Ge(o)zondNieuwe stoffen2020-25
Pilot Utrasound in combinatie met ozon technologie voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi'sNieuwe stoffen2020-24