Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Handelingsperspectieven om te komen tot een waterrobuust Zwolle in het water van de Sallandse weteringen. Een strategienotitieSysteembenadering waterveiligheid2020-10
Risicobeoordeling blauwalgen in zwemwater. Nieuwe technieken voor de bepaling van de aanwezigheid van blauwalgtoxinesVan kennis naar praktijk2020-09
Rode Amerikaanse rivierkreeften in Nederland: relaties met milieu- en omgevingsfactorenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2020-08
De veiligheidsbenadering van regionale keringen. Ontstaan, achtergronden en toepassing van de huidige veiligheidsbenadering voor regionale keringenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2020-07
Verwijdering van organische microverontreinigingen. Handvatten voor de keuze van behandelingstechniek in combinatie met de benodigde hydraulische capaciteit Nieuwe stoffen2020-06
Kwaliteit afstromend hemelwater in Nederland. Database kwaliteit afstromend hemelwaterNieuwe stoffen2020-05
Programmaplan ORK IV. Slim investeren en uitlegbaar veiligAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2020-03
Integrale risicoanalyse. EindrapportSysteembenadering waterveiligheid2020-02
Monitoring CELLU2PLA. Het winnen van cellulose uit rioolwater voor de productie van bioplasticProduceren van grondstoffen2020-01
Circulair biocomposiet van natuurvezels van waterschappen en natuurorganisatiesProduceren van grondstoffen2019-41
Watergerelateerde emissies vanuit rwzi's in het kader van de PRTR voor de rapportagejaren 2019, 2020, 2021 en 2022Diversen2019-40
Meten van waterdiepte met groene LiDAR. Hulpmiddel om baggerdikte te bepalen? Diversen2019-39
Pilot terugwinning cellulose met zeeftechnologie uit de papierindustrieProduceren van grondstoffen2019-37
PerceelTool folderKlimaatbestendige stad2019-36
Slibverwerking met ongebluste kalk middels het MID MIX procesEnergiebesparing2019-35
Praatplaat Klimaatbestendig BeekdallandschapWateroverlast2019-34
Best Practices voor kennisvalorisatie en implicaties voor de Kennisimpuls WaterkwaliteitRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2019-33
Kennisbehoefte meteorologische en klimatologische informatie. Inventarisatie bij de waterbeheerdersVan kennis naar praktijk2019-32
Pilottoepassingen van Waterwijzer Landbouw in Laag NederlandZoetwatertekort & droogte2019-31
Historisch onderzoek veenkadenInspecteren, beheren en onderhouden2019-30