Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Nederlandse steden en hun ondergrond. TestboekKlimaatbestendige stadSTOWA 2018-64
Handreiking Risicogestuurd beheer en onderhoud van waterkeringenInspecteren, beheren en onderhoudenSTOWA 2018-59
Vergunbaarheid Zon op WaterProduceren van energie (o.m. aquathermie)2018-XX
Data-analyse algen en waterplanten in relatie tot nutriënten in brakke waterenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-W-03
Concepthandreiking voor evenementen in, op, met, boven en rondom waterdiversen2018-W-01
Verder met meerlaagsveiligheidSysteembenadering waterveiligheid2018-62
Van A naar Beek. Over hoe waterdiertjes een nieuwe woonplaats vindenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-61
Factsheet 'Facts & Values Groenblauwe Daken'Klimaatbestendige stad2018-60
Portfolio Thermische energie uit afvalwater. waardevolle lessen uit de prakrijkProduceren van energie (o.m. aquathermie)2018-58
De Waterwijzers wijzen u de weg... Brochure over Waterwijzer Landbouw en Waterwijzer Natuur Wateroverlast2018-54
Waterwijzer Landbouw. Instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductieWateroverlast2018-48
Handreiking AquathermieProduceren van energie (o.m. aquathermie)2018-47
Handboek beken en erfgoed. Beekdallandschappen met karakterRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-45
De Waterwijzer Natuur. Instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op terrestrische natuurZoetwatertekort & droogte2018-44
Bepaling zuurstofvraag huishoudelijk afvalwaterRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-42
Theoretische analyse van de zuurstofvraag van huishoudelijk afvalwaterRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-41
NKWK-KBS-kenniskrant #3 'Heet Nieuws'Klimaatbestendige stad2018-40
De watersnoodmedaille in het Koninkrijk der Nederlanden. FotoatlasInspecteren, beheren en onderhouden2018-38
Rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Verkenning milieueffecten voor het aquatisch ecosysteemNieuwe stoffen2018-37
Handreiking beoordelen mate van maatschappelijk belang bij niet-primaire keringen Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2018-36