Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
Energievoorziening: beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar (E3B). Strategisch handelingsperspectief voor de waterschappen Energiebesparing 2024-05
Energievoorziening: beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar (E3B). Achtergrondrapport Energiebesparing 2024-04
Pilots integrale risico-analyse wateroverlast. Synthese van de resultaten van vier pilots gericht op een methodiek voor een integrale risico-analyse wateroverlast Systeembenadering waterveiligheid 2024-02
Energie in synergie. Strategienota extra 2024-2025 Diversen 2024-01
Pilotplant onderzoek AdOx. Een next generation adsorptie-oxidatieproces voor de verwijdering van organische microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater (IPMV) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2023-56
Het klimaat verandert, de waterkering ook Van kennis naar praktijk 2023-55
DEXfilter pilot Lelystad. Pilotonderzoek DEXfilter voor verwijdering organische microverontreinigingen en PFAS uit awzi-effluent (IPMV) Nieuwe stoffen 2023-54
Pilot directe nanofiltratie en UV/peroxide op rwzi Asten (IPMV) Nieuwe stoffen 2023-53
Pilotonderzoek Upflow GAK. Verwijdering van microverontreinigingen door granulair-actiefkoolfiltratie (IPMV) Nieuwe stoffen 2023-52
Biologisch geactiveerde continufiltratie over granulair actief kool (IPMV) Nieuwe stoffen 2023-51
Biologische actiefkoolfiltratie met zuurstofdosering voor verwijdering microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) Nieuwe stoffen 2023-50
Pilotonderzoek Microforce++ (IPMV) Nieuwe stoffen 2023-49
Pilotonderzoek BO3-technologie (IPMV) Nieuwe stoffen 2023-48
Ontwikkeling en opschaling Waterfabriek2.0 (IPMV) Nieuwe stoffen 2023-47
Pilotonderzoek Ge(O)zond (IPMV) Nieuwe stoffen 2023-46
Robuuste bemonsteringsmethode voor rwzi’s om verwijderingsrendementen van organische microverontreinigingen te bepalen Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2023-45
Pilot PAC-O3 Nieuwe stoffen 2023-44
Pilotonderzoek O3-STEP (IPMV) Nieuwe stoffen 2023-43
Duurzame verwarming slibgistingen Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2023-42
Supersludge: pilotplant proefprogramma superkritisch vergassen van zuiveringsslib (2018-2022) Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2023-41