Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Monitoring CELLU2PLA. Het winnen van cellulose uit rioolwater voor de productie van bioplasticProduceren van grondstoffen2020-01
Circulair biocomposiet van natuurvezels van waterschappen en natuurorganisatiesProduceren van grondstoffen2019-41
Watergerelateerde emissies vanuit rwzi's in het kader van de PRTR voor de rapportagejaren 2019, 2020, 2021 en 2022Diversen2019-40
Meten van waterdiepte met groene LiDAR. Hulpmiddel om baggerdikte te bepalen? Diversen2019-39
Pilot terugwinning cellulose met zeeftechnologie uit de papierindustrie (herziene versie)Produceren van grondstoffen2019-37
PerceelTool folderKlimaatbestendige stad2019-36
Slibverwerking met ongebluste kalk middels het MID MIX procesEnergiebesparing2019-35
Climate-Resilient Lowland Stream Valley InfographicVan kennis naar praktijk2019-34 English
Praatplaat Klimaatbestendig BeekdallandschapWateroverlast2019-34
Best Practices voor kennisvalorisatie en implicaties voor de Kennisimpuls WaterkwaliteitRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2019-33
Kennisbehoefte meteorologische en klimatologische informatie. Inventarisatie bij de waterbeheerdersVan kennis naar praktijk2019-32
Pilottoepassingen van Waterwijzer Landbouw in Laag NederlandZoetwatertekort & droogte2019-31
Historisch onderzoek veenkadenInspecteren, beheren en onderhouden2019-30
Perspectieven elektriciteit uit water. Nationaal potentieel voor 2030 en 2050Produceren van energie (o.m. aquathermie)2019-29
Juridisch kader aquathermie 2019. Speelruimte voor de praktijkProduceren van energie (o.m. aquathermie)2019-28
Slim malen, energie besparen?!Energiebesparing2019-27
Diergeneesmiddelen in het milieu. Een synthese van de huidige kennisRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2019-26
Pilot Amsterdam West. Vergelijking van methodes van schatten schade wateroverlastWateroverlast2019-25
Onzekerheden bij wateroverlast. Impact op berekende schades en investeringenWateroverlast2019-24
Meten op hoogte. Een overzicht van onderzoek op groenblauwe dakenKlimaatbestendige stad2019-23