Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
Herkomst van beekslib in vier stroomgebieden. Een verkennende systeemanalyse als onderdeel van het KIWK-project Grip op slib Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2021-02
Jaarverslag & jaarbericht 2020 Diversen 2021-01(A)
Beïnvloedingsstrategie brede toepassing bouwen met natuur bij waterschappen (folder) Zoetwatertekort & droogte 2020-XX, behorend bij 2020-29
Themista/Ephyra pilotonderzoek op rwzi Nieuwgraaf Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2020-47
Haalbaarheidsstudie BODAC. Biologisch actiefkoolfiltratie met zuurstofdosering voor verwijdering van microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) Nieuwe stoffen 2020-46
Koolstof- en energiezuinige stikstofverwijdering met de Mainstream Shortcut (MAS). Resultaten pilotonderzoek Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2020-45
Strategisch plan voor de ontwikkeling van tools voor bewustwording en advies aan agrariërs voor verbeteren van de waterkwaliteit (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2020-44
Effecten van zoutgehalten op macrofauna (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2020-43
Afleiding van drempelwaarden voor nutriënten in brakke wateren (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2020-42
Pilotonderzoek vergelijking oxidatieve technieken effluent rwzi Aarle-Rixtel (IPMV) Nieuwe stoffen 2020-41
Kansen voor kleine windturbines bij de waterschappen Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2020-40
Modellering van de effecten van klimaat en waterbeheer op de bodem-pH met de Waterwijzer Natuur Van kennis naar praktijk 2020-39
Energieopslag voor de waterschappen: bouwstenen voor ambitie en beleid Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2020-38
Leren van praktijkervaringen aquathermie Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2020-37
Handboek Geomorfologisch Beekherstel. Herziene uitgave Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2020-36
Beslisschema voor het inlaten van water met blauwalgen Zoetwatertekort & droogte 2020-35
Poederkool in slib. Effect op de huidige en toekomstige slibeindverwerking (IPMV) Nieuwe stoffen 2020-34
Actiever actief slib. Onderzoek met zeefbocht op rwzi Ommen Produceren van grondstoffen 2020-33
Regioscan Zoetwatermaatregelen. Gebiedsproces handleiding waterschap Zoetwatertekort & droogte 2020-32B
Regioscan Zoetwatermaatregelen. Fase 2 Zoetwatertekort & droogte 2020-32A