Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Handboek Geomorfologisch Beekherstel. Herziene uitgaveRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2020-36
Beslisschema voor het inlaten van water met blauwalgenZoetwatertekort & droogte2020-35
Poederkool in slib. Effect op de huidige en toekomstige slibeindverwerking (IPMV)Nieuwe stoffen2020-34
Actiever actief slib. Onderzoek met zeefbocht op rwzi OmmenProduceren van grondstoffen2020-33
Regioscan Zoetwatermaatregelen. Gebiedsproces handleiding waterschapZoetwatertekort & droogte2020-32B
Regioscan Zoetwatermaatregelen. Fase 2Zoetwatertekort & droogte2020-32A
STOWA jaarverslag 2019Diversen2020-31
Review applicaties afvalwaterprognosesDoelmatigheid2020-30
Juridisch en financieel-economisch instrumentarium voor beekherstelprojectenZoetwatertekort & droogte2020-29
DNA-technieken in het waterbeheerRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2020-28
Remote sensing voor het waterbeheer. Van techniek naar toepassingDiversen2020-27
Pilotonderzoek hydrothermale bewerking van zuiveringsslib met TorwashProduceren van energie (o.m. aquathermie)2020-26
Haalbaarheidsstudie Ge(o)zond waterNieuwe stoffen2020-25
Pilot Utrasound in combinatie met ozon technologie voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi'sNieuwe stoffen2020-24
Haalbaarheidsstudie PAC-O3 voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi'sNieuwe stoffen2020-23
Holle vezel nanofiltratie voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi'sNieuwe stoffen2020-22
Haalbaarheidsstudie PAK+doekfiltratie voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi'sNieuwe stoffen2020-21
Haalbaarheidsstudie poederkoolosering in Nereda voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi SimpelveldNieuwe stoffen2020-20
Haalbaarheidsstudie duurzame alternatieven poeder actiefkool voor PACASRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2020-19
Haalbaarheidsstudie O3-STEP®-filterNieuwe stoffen2020-18