Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Proeftuin Persleidingen fase 2. Inventarisatie en basisonderzoek2018-22
Programmaplan ORK III. Verder bouwen op een goed fundamentAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2018-21
Handboek dijkbewakingInspecteren, beheren en onderhouden2018-20
STOWA jaaroverzicht 2017Diversen2018-19
GruisontwateringEnergiebesparing2018-18
Monitoring energie- en grondstoffenfabriek Omzet.AmersfoortProduceren van energie (o.m. aquathermie)2018-17
Drogen zuiveringsslib in kassen en in een banddroger met laagwaardige restwarmteEnergiebesparing2018-16
Handreiking KRW-Doelen, inclusief bestuurlijk-juridisch kaderRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-15
Verkenning van de potentie van metagenomics voor monitoring van waterkwaliteitRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-14
Regioscan zoetwatermaatregelen. Instrument en achtergrondrapportZoetwatertekort & droogte2018-13
Nieuwe neerslagstatistieken voor korte tijdsduren: extreme buien extremer gewordenKlimaatbestendige stad2018-12A
Neerslagstatistieken voor korte duren. ActualisatieKlimaatbestendige stad2018-12
Rol van afvalwater bij verspreiding antibioticaresistentieWater in de stad2018-11
Handboek voor de watervriendelijke tuin Klimaatbestendige stad2018-10
Handreiking Informatieplan Waterkeringen (concept)Inspecteren, beheren en onderhouden2018-09
Handreiking Beheerregister (concept)Inspecteren, beheren en onderhouden2018-08
Uitwerking ESF habitatgeschiktheidRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-04
Uitwerking ecologische sleutelfactor HabitatgeschiktheidRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-04
Effecten van graskarper op de kwaliteit van watersystemenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-03
PACAS poederkooldosering in actiefslib voor verwijdering van microverontreinigingen. Onderzoek naar effectiviteit en efficiëntie op rwzi PapendrechtNieuwe stoffen2018-02