Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
CENIRELTA. Demonstratieproject Anammox in de hoofdstroom op rwzi DokhavenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-27
Zwemmersjeuk in NederlandWater in de stad2017-26
Ecological key factors. A method for setting realistic goals and implementing cost-effective measures for the improvement of ecological water qualityRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-25
Characterization of polyelectrolytes for sludge dewateringBesparing op energie en grondstoffen2017-24
Hydrochip: Water quality monitoring using DNA. Layman's reportRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-23b
Hydrochip: monitoren van de waterkwaliteit met behulp van DNA. LekenrapportRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-23a
Zandverwijdering op rwzi’s in Nederland. Stand van zaken 2017Diversen2017-22
Communiceren van statistische informatie over onzekerheden in het tactisch-strategisch waterbeheerdiversen2017-21
Effecten van verbetering bodemkwaliteit op de waterhuishouding en waterkwaliteit. Deelstudies Goede grond voor een duurzaam watersysteemRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-20
Fosfor, de kansen en uitdagingen voor de waterschappenProduceren van grondstoffen2017-19
Wateveiligheid. Begrippen begrijpenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2017-18
Inventarisatie kennisbehoefte waterkwaliteitRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-17
Kennisoverzicht kleinschalige maatregelen in Brabantse bekenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-16
PHARIO. Stepping stone to a value chain for PHA bioplastic using municipal activated sludgeProduceren van grondstoffen2017-15
Anders omgaan met VGS: verschillen in oppervlaktewaterkwaliteit vanuit VGS of GSWater in de stad2017-14
Anders omgaan met VGS: beoordeling vanuit kwaliteit ontvangend oppervlaktewaterWater in de stad2017-13
Anders omgaan met VGS: beter voor rwzi, oppervlaktewater én portemonneeWater in de stad2017-12
Integrale kwaliteitszorg bij asfaltdijkbekledingenInspecteren, beheren en onderhouden2017-11
Handreiking Vraagspecificatie AsfaltdijkbekledingenInspecteren, beheren en onderhouden2017-10
Handreiking continu inzicht dijkbekledingen van waterbouwasfaltbetonAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2017-09