Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Eindrapportage peerreview vergunningverlening waterkeringen december 2015Inspecteren, beheren en onderhouden2016-W-05
'Habitat Suitability', an Ecological Keyfactor in standing watersRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2016-W-02
Toepassing van nieuwe gistingsconcepten Ephyra® en Themista®Produceren van energie (o.m. aquathermie)2016-34
Factsheet QuaggamosselRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2016-32
StraaDkrant #1Water in de stad2016-31
Beheer van kolken en rioolaansluitingen; samenvatting proefschrift Johan PostWater in de stad2016-29
Assetmanagement in Waterstad. Handreiking assetmanagement stedelijk waterAsset management2016-28
Diergeneesmiddelen en waterkwaliteitNieuwe stoffen2016-26
Remote Sensing: betere informatie voor duurzamer, doelmatiger en klimaatrobuuster waterbeheerdiversen2016-25
Gezondheidsrisico's van fonteinen in overstortvijvers beoordelen met RainToolsWater in de stad2016-24
Marktverkenning en haalbaarheidsstudie Nereda®-alginaat en -granulaatProduceren van grondstoffen2016-23
Levenscyclusanalyse van grondstoffen uit rioolwaterProduceren van grondstoffen2016-22
Synergieverkenning valorisatie zeefgoed met luierverwerkingProduceren van grondstoffen2016-21
Nowcasten actuele vullingsgraad bodem (met behulp van een model en remote sensing data). HaalbaarheidsstudieWateroverlast2016-20
eDNa metabarcoding vissen. Verkennend onderzoek naar de mogelijke toepassing van eDNA voor de KRW vismonitoringRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2016-19
eDNa metabarcoding vissen. Verkennend onderzoek naar de mogelijke toepassing van eDNA voor de KRW vismonitoringRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2016-19
Verkenning haalbaarheid terugwinning van cellulose uit primair slibProduceren van grondstoffen2016-18
Verkenning Remote Sensing producten voor het waterbeheer2016-17
Experimenteel onderzoek superkritisch vergassen van zuiveringsslibProduceren van energie (o.m. aquathermie)2016-16
Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit. Hoofdrapport, deelrapporten en rekentoolsRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2016-15