Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Handreiking Risicogestuurd beheer en onderhoud van waterkeringenInspecteren, beheren en onderhouden2018-59
Portfolio Thermische energie uit afvalwater. Waardevolle lessen uit de praktijkProduceren van energie (o.m. aquathermie)2018-58
ESF Stromende wateren. Tussenrapportage hydrologie en morfologieRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-57
Linking ESF. Het begrijpen van de samenhang tussen de ecologische sleutelfactoren voor stilstaande waterenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-56
Verspreiding van de Tularemie bacterie Francisella tularensis in Nederlands oppervlaktewaterNieuwe stoffen2018-55
De Waterwijzers wijzen u de weg... Brochure over Waterwijzer Landbouw en Waterwijzer Natuur Wateroverlast2018-54
Handreiking windturbines waterkeringen. TechniekProduceren van energie (o.m. aquathermie)2018-53
Handreiking windturbines waterkeringen. WetgevingInspecteren, beheren en onderhouden2018-52
Handreiking windturbines waterkeringen. Bestuur & BeleidProduceren van energie (o.m. aquathermie)2018-51
Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027, versie juni 2020Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-50
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027, versie juni 2020Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-49
Waterwijzer Landbouw. Instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductieWateroverlast2018-48
Handreiking AquathermieProduceren van energie (o.m. aquathermie)2018-47
Zoetwaterfabriek awzi De Groote Lucht. Pilotonderzoek ozonisatie en zandfiltratieRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-46
Handboek beken en erfgoed. Beekdallandschappen met karakterRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-45
De Waterwijzer Natuur. Instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op terrestrische natuurZoetwatertekort & droogte2018-44
Bepaling zuurstofvraag huishoudelijk afvalwaterRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-42
Theoretische analyse van de zuurstofvraag van huishoudelijk afvalwaterRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-41
NKWK-KBS-kenniskrant #3 'Heet Nieuws'Klimaatbestendige stad2018-40
De watersnoodmedaille in het Koninkrijk der Nederlanden. FotoatlasInspecteren, beheren en onderhouden2018-38