Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Handboek stikstof- en fosfaatverwijdering uit communaal afvalwater op rwzi’sRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-46
Verkenning zuiverende kassenNieuwe sanitatie2017-45
Praktijktoets Waterwijzer Landbouw in pilotgebieden De Raam en VechtWateroverlast2017-44
Peilverloop in begroeide watergangen. Rekenen met het model volgens Pitlo en GriffioenWateroverlast2017-43
Landelijke hotspotanalyse geneesmiddelen rwzi'sNieuwe stoffen2017-42
Statistical Estimation of Muskrat AbundanceInspecteren, beheren en onderhouden2017-41
NKWK-KBS kenniskrant #2 'Droge Kost'Klimaatbestendige stad2017-40
NKWK-KBS-kenniskrant #1 'De Natte Krant'Klimaatbestendige stad2017-39
eDNA metabarcoding vissenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-38
Leidraad calamiteiten zuiveringstechnologenDiversen2017-37
Verkenning technologische mogelijkheden voor verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwaterNieuwe stoffen2017-36
Thermische energie uit oppervlaktewater. Handreiking voor ontwikkeling TEO-projectenProduceren van energie (o.m. aquathermie)2017-35
Benchmark inundatiemodellen. Modelfunctionaliteiten en testbank berekeningenWateroverlast2017-34
Thermische energie uit oppervlaktewater. Kansen voor een aardgasvrij NederlandProduceren van energie (o.m. aquathermie)2017-33
Evaluatie van sturing in stedelijke afvalwatersystemen. Samenvatting proefschrift Petra van Daal-RomboutsWater in de stad2017-32
Tussen droom en stoomDiversen2017-31
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden op kunstgrasveldenNieuwe stoffen2017-30
Van zeefgoed naar asfalt. Ontwikkeling eerste product-marktcombinatie voor zeefgoedcelluloseProduceren van grondstoffen2017-29
Kennisatlas WaterkeringenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2017-28
CENIRELTA. Demonstratieproject Anammox in de hoofdstroom op rwzi DokhavenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-27