Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
Strategisch plan voor de ontwikkeling van tools voor bewustwording en advies aan agrariërs voor verbeteren van de waterkwaliteit (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2020-44
Effecten van zoutgehalten op macrofauna (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2020-43
Afleiding van drempelwaarden voor nutriënten in brakke wateren (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2020-42
Pilotonderzoek vergelijking oxidatieve technieken effluent rwzi Aarle-Rixtel (IPMV) Nieuwe stoffen 2020-41
Kansen voor kleine windturbines bij de waterschappen Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2020-40
Modellering van de effecten van klimaat en waterbeheer op de bodem-pH met de Waterwijzer Natuur Van kennis naar praktijk 2020-39
Energieopslag voor de waterschappen: bouwstenen voor ambitie en beleid Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2020-38
Leren van praktijkervaringen aquathermie Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2020-37
Handboek Geomorfologisch Beekherstel. Herziene uitgave Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2020-36
Beslisschema voor het inlaten van water met blauwalgen Zoetwatertekort & droogte 2020-35
Poederkool in slib. Effect op de huidige en toekomstige slibeindverwerking (IPMV) Nieuwe stoffen 2020-34
Actiever actief slib. Onderzoek met zeefbocht op rwzi Ommen Produceren van grondstoffen 2020-33
Regioscan Zoetwatermaatregelen. Gebiedsproces handleiding waterschap Zoetwatertekort & droogte 2020-32B
Regioscan Zoetwatermaatregelen. Fase 2 Zoetwatertekort & droogte 2020-32A
STOWA jaarverslag 2019 Diversen 2020-31
Review applicaties afvalwaterprognoses Doelmatigheid 2020-30
Juridisch en financieel-economisch instrumentarium voor beekherstelprojecten Zoetwatertekort & droogte 2020-29
DNA-technieken in het waterbeheer Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2020-28
Remote sensing voor het waterbeheer. Van techniek naar toepassing Diversen 2020-27
Pilotonderzoek hydrothermale bewerking van zuiveringsslib met Torwash Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2020-26