Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Supersludge: demonstratie van zuiveringsslib in superkritisch waterProduceren van energie (o.m. aquathermie)2018-33
Ontwatering van thermofiel slib. Onderzoek naar verbetering van ontwaterbaarheidProduceren van energie (o.m. aquathermie)2018-32
Sleutelfactor Context. Handvatten voor maatschappelijke afwegingenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-31
Ecologische sleutelfactor Belasting stromend water. TussenrapportageRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-30
Ecologische sleutelfactoren Verspreiding en Connectiviteit. TussenrapportageRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-29
Ecologische sleutelfactoren Bufferzone en Waterplanten. TussenrapportageRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-28
Ecologische sleutelfactor Organische BelastingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-27
Ecologische sleutelfactor VerwijderingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-26
Praktijkonderzoek bioraffinageProduceren van grondstoffen2018-25
Ecologische sleutelfactoren voor stilstaande en stromende wateren. InformatiebladenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-24
Ecosysteemtoestanden voor stilstaande waterenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-23
Proeftuin Persleidingen fase 2. Inventarisatie en basisonderzoek2018-22
Programmaplan ORK III. Verder bouwen op een goed fundamentAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2018-21
Handboek dijkbewakingInspecteren, beheren en onderhouden2018-20
STOWA jaaroverzicht 2017Diversen2018-19
GruisontwateringEnergiebesparing2018-18
Monitoring energie- en grondstoffenfabriek Omzet.AmersfoortProduceren van energie (o.m. aquathermie)2018-17
Drogen zuiveringsslib in kassen en in een banddroger met laagwaardige restwarmteEnergiebesparing2018-16
Handreiking KRW-Doelen, inclusief bestuurlijk-juridisch kaderRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-15
Verkenning van de potentie van metagenomics voor monitoring van waterkwaliteitRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-14