Skip to main content Skip to main nav

Professioneel persleidingenbeheer. Degradatie van asbestcementen afvalwaterpersleidingen. Hoofdrapport + bijlagen

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de belangrijkste degradatie-oorzaken van asbestcementen (AC) afvalwatertransportleidingen. Dit is gebeurd met een een big data-analyse. De onderzoekers verzamelden grote hoeveelheden data van twintig jaar AC leidinginspecties en combineerden deze met data van leiding- en omgevingskenmerken.

Circa 1500 km afvalwater persleidingen zijn gemaakt van asbestcement. Deze persleidingen kunnen na verloop van tijd worden aangetast met verlies aan sterkte door uitloging van cement in de buiswand. De oorzaken voor, en de snelheid van aantasting zijn echter nog onvoldoende bekend om hierop adequaat beheersmaatregelen te plannen. Het is van belang om de toestand van AC afvalwaterpersleidingen te kunnen voorspellen, zodat de slechtste leidingdelen het eerste worden vervangen.