Skip to main content Skip to main nav

Diversen

BioCops

In dit project onderzoekt een consortium van partijen of het mogelijk is om voor enkele invasieve (water)planten een vorm van...

Bekijk project

Programma 'Toekomstbestendig vanuit verbinding met verleden'

STOWA en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed RCE werken in het programma ‘Toekomstbestendig vanuit verbinding met verle...

Bekijk project

Water Governance

Het tijdschrift Water Governance wil een nieuwe dimensie toevoegen aan het debat rondom de besturing van maatschappelijke wat...

Bekijk project

Doorontwikkeling BGT Inloop Tool

In dit project wordt gewerkt aan de doorontwikkeling en daarmee breder toepasbaar maken van een bestaand instrument - de BGT ...

Bekijk project

Het Coronavirus & afvalwater. Projectdossier

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het mogelijke voorkomen van het Coronavirus - officieel het SARS-CoV2 virus - ...

Bekijk project

Jong Waterbeheer. Waterbeheer van de toekomst

JONG Waterbeheer verbindt jong en ervaren in de Nederlandse watersector zodat we elkaars kennis en talenten volop benutten. D...

Bekijk project

Processturing N2O emissies rwzi’s

In dit project worden de mogelijkheden onderzocht om via een betere processturing van rwzi's de emissies van N2O, beter beken...

Bekijk project

Community of Practice Legionella

Soms worden op rwzi’s deelstromen separaat behandeld. Enkele van deze warme-deelstroombehandelingen zijn de afgelopen tijd po...

Bekijk project

Inzet van ervaringskennis bij oplossen watervraagstukken, vervolgproject

De wereld waarin waterschappen opereren maar ook het waterbeheer zelf, worden steeds complexer. Die complexiteit gaan de orga...

Bekijk project

Inzet van Remote Sensing voor beter waterbeheer / SAT-WATER

Waterschappen staan de komende jaren voor enorme opgaven. Zij moeten zorgen voor duurzaam, doelmatig en klimaatrobuust waterb...

Bekijk project

Communiceren over onzekerheid binnen het waterbeheer

Het doel van dit project is om vanuit de sociale psychologie de presentatie, interpretatie en benutting van statistische info...

Bekijk project