Skip to main content Skip to main nav

Inzet van ervaringskennis bij oplossen watervraagstukken, vervolgproject

De wereld waarin waterschappen opereren maar ook het waterbeheer zelf, worden steeds complexer. Die complexiteit gaan de organisaties vaak te lijf met modellen, protocollen, procedures, computersystemen, afstemmingsoverleg, etc. De aandacht voor ervaringskennis - de kennis van mensen die jarenlang actief zijn in een werkveld - neemt ondertussen af, terwijl deze kennis van groot belang is om deze complexiteit te kunnen hanteren, is gebleken uit eerder onderzoek.

De ervaringskennis binnen waterorganisaties fragmenteert en drijft uiteen in separate sferen waartussen steeds moeilijker kennis, ervaringen en taal gedeeld kunnen worden. Schaalvergroting en de poging organisaties te bouwen die verregaand controleerbaar en voorspelbaar zijn lijken de belangrijkste oorzaken.

Voortbouwend op eerder onderzoek naar deze verschijnselen, zetten de onderzoekers in dit project in op de ontwikkeling van concrete en implementeerbare methoden om ervaringskennis weer een centrale plek te geven in beleid & organisatie. Dat gebeurt onder meer via ‘werkplaatsen voor verbinding’, waarbij  mensen uit verschillende sferen van de organisatie bij elkaar worden gebracht en via het uitwisselen van ervaringskennis werken aan het oplossen van specifieke waterproblemen.

Meer informatie over dit project kunt u ook vinden in STOWA ter Info 52.