Skip to main content Skip to main nav

23 mei 2024

Uniepenning voor Joost Buntsma bij afscheid

Joost Buntsma heeft bij zijn officiële afscheid als directeur van STOWA de Uniepenning gekregen. Voorzitter Rogier van der Sande van de Unie van Waterschappen reikte hem de penning uit voor meer dan 40 jaar actieve dienst in de waterwereld.

STOWA nam gisteren in stijl afscheid van Buntsma die 1 juni met pensioen gaat. Hij begon in 2013 als directeur van STOWA en werkte 11 jaar jaar voor het kenniscentrum. Na zijn studie civiele techniek in Delft was hij onder andere werkzaam bij de provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en de beleidskern van het ministerie van (toen nog) Infrastructuur en Milieu. Ook was hij van 2011 tot halverwege 2013 secretaris van de Adviescommissie Water, onder de toenmalige voorzitter ZKH Willem-Alexander.

De positie van kennis is met name de laatste 5 jaar flink veranderd, zegt Buntsma in zijn afscheidsinterview dat STOWA recent publiceerde. "Kennis wordt minder klakkeloos als feit aangenomen. 

Ik denk omdat kennis tegenwoordig van grote invloed kan zijn op het bestaan van mensen. Kijk naar de landbouw in relatie tot stikstof en de KRW. Als je het gevoel hebt dat kennis je bedreigt in je voortbestaan, kijk je daar kritischer naar. Daar moeten we allemaal op leren acteren, ook STOWA.”

Buntsma wordt opgevolgd door van Mark van der Werf. Hij begint 1 juni en is afkomstig van de Unie van Waterschappen waar hij als plaatsvervangend directeur Waterkwaliteit, Duurzaamheid, Innovatie en Internationaal in zijn portefeuille heeft.

(Bron: Nieuwsbrief H2O/Waternetwerk.)