Hydrotheek

De Hydrotheek van STOWA is een database met meer dan 50 duizend bronnenop het gebied van hydrologie, aquatische ecologie, watersystemen, waterkeringen, afvalwaterzuivering, riolering en waterbeheer in Nederland. Ieder maand verschijnt er een nieuwsbrief waarin we u op de hoogte brengen van recente aanwinsten en in het oog springende publicaties.