Skip to main content Skip to main nav

Hydrotheek

De Hydrotheek van STOWA is een database met meer dan 50 duizend bronnen op het gebied van hydrologie, aquatische ecologie, watersystemen, waterkeringen, afvalwaterzuivering, riolering en waterbeheer in Nederland.

De Hydrotheek geeft maandelijks een nieuwsbrief uit. Daarin geven we een overzicht van recente aanwinsten. Ook lichten we er enkele in het oog springende publicaties uit. Dat doen we onder de titel 'Waterjuweeltjes'. Enkele van deze recente juweeltjes treft u ook hieronder aan. U kunt zich hiernaast op onze nieuwsbrief abonneren.

Uw publicaties in de Hydrotheek?

Graag! KLIK HIER

Promovideo Hydrotheek