Hydrotheek

De Hydrotheek van STOWA is een database met meer dan 50 duizend bronnenop het gebied van hydrologie, aquatische ecologie, watersystemen, waterkeringen, afvalwaterzuivering, riolering en waterbeheer in Nederland.

De Hydrotheek geeft maandelijks een nieuwsbrief uit. Daarin geven we een overzicht van recente aanwinsten. Ook lichten we er enkele in het oog springende publicaties uit. Dat doen we onder de titel 'Waterjuweeltjes'. Enkele van deze recente juweeltjes treft u ook hieronder aan. U kunt zich hiernaast op onze nieuwsbrief abonneren. > Bekijk de meest recente nieuwsbrief

Uw publicaties in de Hydrotheek?

Graag! KLIK HIER

WATERJUWEELTJES

Laaglandbeken vanuit de benthische macrofauna

De ruimtelijke en temporele heterogeniteit van habitatstructuren vormen samen met de stroming de fysieke leefomgeving van veel soorten en zijn dus sleutelfactoren die de macrofaunagemeenschappen beïnvloeden. In dit proefschrift zijn de relevante ruimtelijke en temporele schalen van heterogeniteit en stroming voor de benthische macrofauna in laaglandbeken in beeld gebracht. > Meer informatie

Harken helpt!

De grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides) is een van de meest gevreesde exoten in onze wateren. In het zuiden trekken de waterschappen Aa en Maas en De Dommel samen op en boeken succes met ouderwets harkwerk. Dat kunt u lezen in een artikel in Visionair, het tijdschrift van Sportvisserij Nederland.  > Meer informatie