Bestuur & bureau

STOWA is een stichting met een stichtingsbestuur. het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de in STOWA deelnemende partijen: waterschappen, provincies en het Rijk. De dagelijks leiding van STOWA is in handen van een directeur. Verder wordt het STOWA-bureau bemenst door twee secretariaatsmedewerkers en vijf projectcoördinatoren. Het bureau wordt regelmatig versterkt met tijdelijke medewerkers die als projectleider fungeren voor specifieke kennisprojecten.

Bestuur

Het bestuur van STOWA bestaat (medio 2019) uit:

  • Luc Kohsiek - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (voorzitter)
  • Katja Portegies - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
  • Vacature - IPO
  • Joost Buntsma - STOWA (secretaris)
  • Geert-Jan ten Brink - Waterschap Hunze en Aa's
  • Peter Ketelaars - Waterschap Aa en Maas
  • Co Verdaas - Waterschap Rivierenland
  • Eisse Luitjens - Waterschap Noorderzijlvest