Bestuur & bureau

STOWA is een stichting met een stichtingsbestuur. het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de in STOWA deelnemende partijen: waterschappen, provincies en het Rijk. De dagelijks leiding van STOWA is in handen van een directeur. Verder wordt het STOWA-bureau bemenst door twee secretariaatsmedewerkers en vijf projectcoördinatoren. Het bureau wordt regelmatig versterkt met tijdelijke medewerkers die als projectleider fungeren voor specifieke kennisprojecten.

Bestuur

Het bestuur van STOWA bestaat (medio 2018) uit:

  • Luc Kohsiek - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (voorzitter)
  • Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (vacature per 1-11-2018)
  • Johan van den Hout - IPO
  • Ingrid de Bondt - Waterschap Hollandse Delta
  • Lida Schelwald-Van der Kley - Waterschap Zuiderzeeland
  • Joost Buntsma - STOWA (secretaris)
  • Geert-Jan ten Brink - Waterschap Hunze en Aa's
  • Peter Ketelaars - Waterschap Aa en Maas