Bestuur & bureau

STOWA is een stichting met een stichtingsbestuur. het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de in STOWA deelnemende partijen: waterschappen, provincies en het Rijk. De dagelijks leiding van STOWA is in handen van een directeur. Verder wordt het STOWA-bureau bemenst door twee secretariaatsmedewerkers en vijf projectcoördinatoren. Het bureau wordt regelmatig versterkt met tijdelijke medewerkers die als projectleider fungeren voor specifieke kennisprojecten.

Bestuur

Het bestuur van STOWA bestaat uit:

  • Luc Kohsiek - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (voorzitter)
  • Joost Buntsma - STOWA (secretaris)
  • Katja Portegies - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
  • Hans Kuipers - IPO/Provincie Drenthe
  • Geert-Jan ten Brink - Waterschap Hunze en Aa's
  • Peter Ketelaars - Waterschap Aa en Maas
  • Co Verdaas - Waterschap Rivierenland
  • Eisse Luitjens - Waterschap Noorderzijlvest

 

Het STOWA bestuur vergadert vier keer per jaar, de data voor 2020 zijn:

20 maart, 12 juni, 7 oktober, 2 december.