Skip to main content Skip to main nav

26 juni 2024

STOWA Ter Info: ‘Een natje en een droogje’

Of we nu een erg natte, of juist een hele droge zomer krijgen: in de onlangs verschenen STOWA ter Info (91) zit je goed. Want we besteden aan beide weerfenomenen uitgebreid aandacht in ons e-zine. Om te beginnen gaan we dieper in op de wereld van de neerslagstatistiek. Onlangs werd weer een groot meteo-onderzoek afgerond. Belangrijkste vraag: wat betekenen de nieuwe neerslagstatistieken voor het werk van de waterschappen?

> Direct naar STOWA ter Info 91


Aan de droge kant zoomen we in het nummer in op droogte en verdroging, meer in het bijzonder: op het beheren van het grondwater. Hoe kun je actief sturen op grondwaterstanden in droge periode, zodanig dat er voor de gebruiksfuncties voldoende water overblijft? Is een verdringingsreeks een optie, of moeten we het drinkwater gestaffeld hoger gaan beprijzen?

erder in deze uitgave aandacht voor het onderzoek KRW-na 2027. De belangrijkste vraag: wat kunnen we leren van de manier waarop we de KRW nu in uitvoering hebben genomen en hoe kunnen we het na 2027 (politiek-bestuurlijk) anders en beter doen? 

Wat winnen de waterschappen met kunstmatige intelligentie (AI)? Dat is de vraag die we proberen te beantwoorden in een uitgebreid achtergrondverhaal over kunstmatige intelligentie. Waterkeringbeheerders kunnen dijken nu al gerichter inspecteren dankzij dronebeelden en rwzi’s worden met AI duurzamer en energiezuiniger ingeregeld. Maar je kunt volgens insiders nog veel grootser denken.

Tot slot we gingen op bezoek bij de oudste Community of Practice van STOWA, het Platform Ecologisch Herstel Meren en Sloten. Ook stellen de vier nieuwe STOWA-bestuursleden stellen zich graag aan u voor.

Nooit meer iets missen? De automatische notificatieservice geeft je een melding, zodra er een nieuwe STOWA ter Info is verschenen. > Meld je aan