Skip to main content Skip to main nav

Tijdschrift Water Governance

Het tijdschrift Water Governance wil een nieuwe dimensie toevoegen aan het debat rondom de besturing van maatschappelijke watervraagstukken, die zowel nationaal als internationaal spelen. Water speelt een vitale rol in de samenleving en water governance is nodig om de kwaliteit van watermanagement op een hoog niveau te houden. Dit werd in 2013 reeds door het Water Governance Centre beschreven in haar boek ‘Building blocks for good water governance‘ en is anno nu actueler dan ooit.

Water Governance behandelt de institutionele, bestuurlijke, sociale, juridische en financiële aspecten van waterbeheer, afvalwaterbehandeling en drinkwatervoorziening. Water Governance gaat ook over niet-technische thema’s zoals de communicatieve, culturele en organisatorische aspecten.

Het tijdschrift beoogt de kloof te overbruggen tussen beleid en regelgeving en de uitvoeringspraktijk. Water Governance zoekt daarbij de verbinding met de actualiteit van de beleidsontwikkeling en met de uitvoeringspraktijk op alle niveaus.

Deze doelstelling wordt onderstreept door een brede redactie uit verschillende disciplines in de watersector met een groot netwerk, en ook door expliciet deze uitvoeringspraktijk op te zoeken bij waterbeheerders, kennisinstituten en adviesbureaus. Dit is ook de reden dat het blad wordt uitgegevens in de Nederlandse taal.

Het Water Governance Tijdschrift verschijnt 2 tot 3 keer per jaar.

Wilt u ook tussentijds op de hoogte blijven van het nieuws rondom water governance? Follow @wgovernance. En op LinkedIn via: https://nl.linkedin.com/company/water-governance-tijdschrift