Skip to main content Skip to main nav

Jong Waterbeheer. Waterbeheer van de toekomst

JONG Waterbeheer verbindt jong en ervaren in de Nederlandse watersector zodat we elkaars kennis en talenten volop benutten. Dat is hard nodig, want de sector staat voor enorme opgaven. Denk bijvoorbeeld aan zeespiegelstijging, droogte en verlies van biodiversiteit.

Over JONG waterbeheer

JONG Waterbeheer is gestart als onderzoeksproject van STOWA, het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders, met als doel de kennisactiviteiten van STOWA beter aan te laten sluiten bij de behoeften van jonge waterbeheerders. Al snel bleek dat de primaire behoefte van startende waterbeheerders niet ligt bij het opdoen van vakkennis, maar bij het zich prettig voelen in hun team en organisatie en begrijpen wat hun rol hierin is.

Duiding van deze nieuwe omgeving en contact met andere jonge waterbeheerders helpen hierbij enorm. Net als goede begeleiding. Kennis doen ze vervolgens het liefst op in gesprek met ervaren collega’s (van binnen of buiten de eigen organisatie). De sleutel tot het laten landen van jonge waterbeheerders in de sector én tot kennisoverdracht, is dus het verbinden van jonge waterbeheerders onderling en het verbinden van jonge en ervaren waterbeheerders met elkaar. Daar zet JONG Waterbeheer zich voor in.

Er zijn al diverse jongerenplatforms in de sector. Wat nog aandacht vraagt is de onderlinge verbinding tussen de jongerenplatforms en de verbinding met ervaren waterbeheerders. Hoe zorg je ervoor dat jongerenplatforms niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden? En dat jonge en ervaren waterbeheerders elkaar beter begrijpen en komen tot een samenwerking waarbij ze optimaal gebruik maken van elkaars kennis en ervaring?

Vanuit JONG waterbeheer werken we toe naar een netwerk of platform dat jongerenplatforms samenbrengt en organisaties en medewerkers stimuleert en handvatten geeft om de uitwisseling tussen jonge en ervaren waterbeheerders te verbeteren. Want dat dat niet vanzelf gaat, blijkt ook uit ons onderzoek. Gezien de urgentie van de problematiek, streven we naar een sector brede samenwerking met slagkracht.