Skip to main content Skip to main nav

Jong Waterbeheer. Waterbeheer van de toekomst

JONG Waterbeheer was een programma van STOWA waarbij de verbinding tussen jonge en ervaren watermensen in de Nederlandse watersector centraal stond, zodat zij elkaars kennis en talenten beter kunnen benutten. Dat is nog steeds hard nodig, want de sector staat voor enorme opgaven. Denk bijvoorbeeld aan zeespiegelstijging, droogte en verlies van biodiversiteit.

JONG Waterbeheer startte als onderzoeksproject van STOWA, het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders, met als doel de kennisactiviteiten van STOWA beter aan te laten sluiten bij de behoeften van jonge waterbeheerders. We trokken dat direct vanaf het begin breder: naar watermensen in de hele sector. Al snel bleek dat de primaire behoefte van startende watermensen niet lag bij het opdoen van vakkennis, maar bij het zich prettig voelen in hun team en organisatie en begrijpen wat hun rol hierin is.

 

Duiding van deze nieuwe omgeving en contact met andere jonge watermensen helpen hierbij enorm. Net als goede begeleiding. Kennis doen ze vervolgens het liefst op in gesprek met ervaren collega’s (van binnen of buiten de eigen organisatie). De sleutel tot het laten landen van jonge watermensen in de sector én tot kennisoverdracht, is dus het verbinden van jonge watermensen onderling en het verbinden van jonge en ervaren watermensen met elkaar. Daar zette JONG Waterbeheer zich voor in.

Op deze webpagina vind je al onze opgedane kennis, gepubliceerde artikelen en rapporten en onze producten, zodat jij binnen de sector verder kan met kennisdelen en samenwerken.