Skip to main content Skip to main nav

Processturing N2O emissies rwzi’s

In dit project worden de mogelijkheden onderzocht om via een betere processturing van rwzi's de emissies van N2O, beter bekend als lachgas, naar de atmosfeer terug te dringen. Deze mogelijkheden worden vastgelegd in een compendium met praktische richtlijnen voor rwzi-operators.

Lachgas - ook wel distikstofoxide of  N2O - is een krachtig broeikasgas, dat maar langzaam uit de atmosfeer verdwijnt. De bijdrage van 1 gram lachgas aan de opwarming van de aarde is bijna 300 keer groter dan die van 1 gram kooldioxide. Lachgas wordt in rwzi's gevormd bij de verwijdering van stikstof.