Skip to main content Skip to main nav

Praatwijzer beheer en onderhoud van watergangen

Als beheerder van watergangen krijg je soms vragen als Waarom doe jij het onderhoud zoals je dat doet? En welke keuzes zijn gemaakt?. Deze praatwijzer helpt je om dat uit te leggen.

Binnen het watersysteem heeft elke watergang zijn eigen doelen, functie en mogelijkheden. Het gangbare geplande onderhoud is daarop afgestemd. Meestal heeft een watergang meerdere doelen. Het is niet altijd mogelijk om het onderhoud voor alle doelen optimaal uit te voeren. Bijvoorbeeld omdat doelen en belangen botsen. In dat geval wordt een keuze gemaakt welk onderhoud het beste past.

Is de keuze niet zo helder? Of kom je erachter dat er iets handiger kan? Zie deze praatwijzer als handvat om het gesprek aan te gaan met je collega’s van het waterschap.

Deze praatwijzer is opgesteld door het Platform watersysteemonderhoud, de CoP Beheer en Onderhoud i.s.m. STOWA.

Vragen? neem contact op met Tessa van der Wijngaart