Skip to main content Skip to main nav

Registreren van persleidingen voor risicogestuurd beheer. STUIP, Standaard voor Uniforme Incidentenregistratie Persleidingen

Deze publicatie beschrijft de Nederlandse standaard voor uniforme incidentenregistratie persleidingen STUIP: STandaard voor Uniforme Incidentenregistratie Persleidingen. U krijgt een toelichting op, en de motivatie voor het gebruik. Ook geeft deze publicatie aanbevelingen voor de invoering van STUIP in het primaire proces.

Persleidingincidenten zijn belangrijke leermomenten. Elke beheerder maakt echter slechts enkele incidenten per jaar mee. Landelijk uniforme registratie van alle relevante aspecten versnelt de opbouw van inzichten in oorzaken en gevolgen. Zo krijgen persleidingbeheerders feitelijke onderbouwing voor risicogestuurd beheer van de slagaders in het afvalwatersysteem.