Skip to main content Skip to main nav

Samenwerking in bloei: Kennisdeling tussen jong en ervaren in de praktijk

De Nederlandse watersector staat voor enorme opgaven. Denk bijvoorbeeld aan zeespiegelstijging, droogte en verlies van biodiversiteit. Ambitieuze jonge waterprofessionals staan klaar om deze uitdaging aan te gaan. Uit onderzoek van JONG Waterbeheer blijkt echter dat het voor jonge watermensen niet makkelijk is hun weg te vinden in deze complexe sector, aan te sluiten bij ervaren collega’s en hun ambities te realiseren. Dit onderzoeksrapport geeft inzicht in de behoeften en knelpunten van jong en ervaren in de samenwerking. Ook geeft het handvatten voor wat je hieraan kunt doen, zodat de samenwerking en kennisdeling verbetert.

Jongeren worden op dit moment op verschillende manieren aangemoedigd om te werken aan de opgaven binnen de watersector. Traineeprogramma’s helpen jongeren wegwijs te worden in de sector, maar deze programma’s zijn niet standaard voor de sector. Sommige organisaties hebben hun eigen ‘onboardingsprogramma’ voor nieuwkomers, waarbij zij geïntroduceerd en meegenomen worden in de cultuur van de organisatie. Vaak stoppen deze programma’s of traineeships na een bepaalde tijd. Dan is het aan de jonge collega’s zelf om een hun plek en ritme te vinden op de werkvloer. Dit is niet altijd makkelijk en na de periode met begeleiding leidt dat vaak tot onzekerheid bij de jonge werknemer over zijn of haar werkplek. 

Jonge mensen betreden de watersector bovendien vaak met grote ambities en verwachtingen, en ze raken teleurgesteld in het tempo en de vaste organisatiepatronen die ze tegenkomen. De sector heeft de capaciteit, kennis en kwaliteiten van jonge en ervaren mensen nodig om te kunnen blijven ontwikkelen. JONG Waterbeheer onderzocht de leerbehoeften van jonge en ervaren watermensen en ontwikkelde oplossingsrichtingen om jong en ervaren beter met elkaar te verbinden.

Het rapport ‘Samenwerking in bloei: kennisdeling tussen jong en ervaren in de praktijk’ geeft inzicht in de behoeften en knelpunten van jong en ervaren in de samenwerking. Ook geeft het handvatten voor wat je hieraan kunt doen. Want alleen als de samenwerking loopt, gaat de kennisuitwisseling stromen. 

Meer weten over JONG Waterbeheer? Volg deze link.