Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Ecologische sleutelfactoren Verspreiding en Connectiviteit. TussenrapportageRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-29
Ecologische sleutelfactoren Bufferzone en Waterplanten. TussenrapportageRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-28
Ecologische sleutelfactor Organische BelastingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-27
Ecologische sleutelfactor VerwijderingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-26
Praktijkonderzoek bioraffinageProduceren van grondstoffen2018-25
Ecologische sleutelfactoren voor stilstaande en stromende wateren. InformatiebladenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-24
Ecosysteemtoestanden voor stilstaande waterenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-23
Proeftuin Persleidingen fase 2. Inventarisatie en basisonderzoekAsset management2018-22
Programmaplan ORK III. Verder bouwen op een goed fundamentAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2018-21
Handboek dijkbewakingInspecteren, beheren en onderhouden2018-20
STOWA jaaroverzicht 2017diversen2018-19
GruisontwateringBesparing op energie en grondstoffen2018-18
Monitoring energie- en grondstoffenfabriek Omzet.AmersfoortProduceren van energie (o.m. aquathermie)2018-17
Drogen zuiveringsslib in kassen en in een banddroger met laagwaardige restwarmteBesparing op energie en grondstoffen2018-16
Handreiking KRW-Doelen, inclusief bestuurlijk-juridisch kaderRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-15
Verkenning van de potentie van metagenomics voor monitoring van waterkwaliteitRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-14
Regioscan zoetwatermaatregelen. Instrument en achtergrondrapportZoetwatertekort & droogte2018-13
Nieuwe neerslagstatistieken voor korte tijdsduren: extreme buien extremer gewordenKlimaatbestendige stad2018-12A
Neerslagstatistieken voor korte duren. ActualisatieKlimaatbestendige stad2018-12
Rol van afvalwater bij verspreiding antibioticaresistentieWater in de stad2018-11