Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Diergeneesmiddelen in het milieu. Een synthese van de huidige kennisRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2019-26
Onzekerheden bij wateroverlast. Impact op berekende schades en investeringenWateroverlast2019-24
Afkoppelen. Kansen en risico's van anders omgaan met hemelwater in de stadKlimaatbestendige stad2019-22
Analyse ILT-rapportages zorgplicht primaire waterkeringenInspecteren, beheren en onderhouden2019-20
Brochure over nieuwe neerslagstatistieken: 'Compleet en actueel beeld van kans op extreme neerslag'Wateroverlast2019-19A
Neerslagstatistiek en -reeksen voor het waterbeheer 2019Wateroverlast2019-19
De invloed van rioleringsonderhoud op droge voeten en volksgezondheid. Samenvatting proefschrift Marco van BijnenKlimaatbestendige stad2019-18
Samenvatting literatuurstudies uitheemse rivierkreeftenInspecteren, beheren en onderhouden2019-15
Kaumera Nereda Gum. Samenvatting NAOP onderzoeken 2013-2018Produceren van grondstoffen2019-14
Innovatieprogramma ‘Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater’Nieuwe stoffen2019-12
Verkenning verwaarding van zuiveringsslib met behulp van biologische methodenVan kennis naar praktijk2019-11
Evaluatie droge zomer 2018 waterkeringenInspecteren, beheren en onderhouden2019-10
Handreiking VoorlandAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2019-09
Leren van wateroverlastWateroverlast2019-08
Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Betrouwbaar fundament onder hydrologische modellenZoetwatertekort & droogte2019-07
Handleiding webapplicatie AqMaDRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2019-06
Risico-inschatting emissie lachgas vanuit Nederlandse rioolwaterzuiveringen. Resultaten meetonderoek voor verificatie eenvoudige risico-inschattingdiversen2019-05
Handreiking voor evenementen in, op, met, boven en rondom waterWater in de stad2019-04 a en b
Rek in afvalwatersystemen: hulpmiddel voor verkennen ruimte voor optimalisatieAsset management2019-03
Crane Hardstands for Installation of Wind TurbinesProduceren van energie (o.m. aquathermie)2019-02A