Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
Provinciale normering wateroverlast. Hoe toekomstbestendig is de huidige aanpak en werkwijze? Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren 2021-50
Dijkenvelden. Geotechnisch en milieukundig onderzoek (deel a), Voor- en literatuuronderzoek (deel b) Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren 2021-49A & B
Validatie Waterwijzer Landbouw. Vergelijking modelresultaten met Groenmonitor, GRAM en HELP Van kennis naar praktijk 2021-48
Literatuuronderzoek naar bronnen en gedrag van PFAS in afvalwater Nieuwe stoffen 2021-47
PFAS in influent, effluent and sewage sludge. Results of a monitoring campaign at eight WWTP's Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2021-46 E
PFAS in influent, effluent en zuiveringsslib. Resultaten van een meetcampagne op acht rwzi's Nieuwe stoffen 2021-46
The Innovation Program Removal of Micropollutants at wastewater treatment plants. State of Affairs Autumn 2021 Nieuwe stoffen 2021-45 E
Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV. Stand van zaken najaar 2021 Nieuwe stoffen 2021-45
Minder microplastics door 'duurzame' waszak? Uitkomsten van een gedragsinterventie (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2021-44
Toxiciteit van Nederlands Oppervlaktewater in de jaren 2013-2018 Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2021-43
Meetcampagne Biotamonitoring in regionale wateren Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2021-42
Handreiking voor in-line inspecties van drinkwater- en afvalwaterpersleidingen. Basis voor afspraken tussen leidingbeheerder en inspectiebedrijf Doelmatigheid 2021-41
Circulair baggerbeheer, een toetsingsinstrument voor regionale bagger, inclusief tool. Plus addendum Weilanddepot Van kennis naar praktijk 2021-40 en 40A
Long-term trends and drivers of aquatic insects in the Netherlands (inclusief Nederlandse samenvatting) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2021-39
Haalbaarheidsstudie Dexfilter: Innovatie in adsorbentia (IPMV) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2021-38
Haalbaarheidsstudie PACAS plus FE-dosering (IPMV) Nieuwe stoffen 2021-37
Haalbaarheid Upflow GAK filtratie (IPMV) Nieuwe stoffen 2021-36
Stikstofterugwinning uit rioolwater; van marktambitie naar praktijk. Produceren van grondstoffen 2021-35
Praatplaat 'Naar een klimaatbestendig Laag-Nederland' Zoetwatertekort & droogte 2021-34
Kleinschalige maatregelen in Noord-Brabantse beken Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2021-33