Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
STOWA jaarverslag 2019 Diversen 2020-31
Review applicaties afvalwaterprognoses Doelmatigheid 2020-30
Juridisch en financieel-economisch instrumentarium voor beekherstelprojecten Zoetwatertekort & droogte 2020-29
DNA-technieken in het waterbeheer Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2020-28
Remote sensing voor het waterbeheer. Van techniek naar toepassing Diversen 2020-27
Pilotonderzoek hydrothermale bewerking van zuiveringsslib met Torwash Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2020-26
Haalbaarheidsstudie Ge(o)zond water Nieuwe stoffen 2020-25
Haalbaarheidsstudie Ultrasound in combinatie met ozon technologie voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi's Nieuwe stoffen 2020-24
Haalbaarheidsstudie PAC-O3 voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi's Nieuwe stoffen 2020-23
Holle vezel nanofiltratie voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi's Nieuwe stoffen 2020-22
Haalbaarheidsstudie PAK+doekfiltratie voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi's Nieuwe stoffen 2020-21
Haalbaarheidsstudie poederkoolosering in Nereda voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi Simpelveld Nieuwe stoffen 2020-20
Haalbaarheidsstudie duurzame alternatieven poeder actiefkool voor PACAS Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2020-19
Haalbaarheidsstudie O3-STEP®-filter Nieuwe stoffen 2020-18
Haalbaarheid van de Arvia Nyex™ technologie: een zuiveringstechniek voor de verwijdering van microverontreinigingen op rioolwaterzuiveringen. Nieuwe stoffen 2020-17
Beregeningsmonitor. Pilot rapport Zoetwatertekort & droogte 2020-16
Analyse berekening stabiliteit buitenwaarts van regionale keringen Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren 2020-15
Bijdrage van ziekenhuisafvalwater aan de emissie van medicijnresten naar oppervlaktewater (...) Nieuwe stoffen 2020-14
Configuraties voor aquathermie. De afwegingen boven water Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2020-13
Analyse van de bijdrage van verschillende emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen aan de waterkwaliteit Nieuwe stoffen 2020-12