Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-50
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-49
Waterwijzer Landbouw. Instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductieWateroverlast2018-48
Handreiking AquathermieProduceren van energie (o.m. aquathermie)2018-47
Zoetwaterfabriek awzi De Groote Lucht. Pilotonderzoek ozonisatie en zandfiltratieRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-46
Handboek beken en erfgoed. Beekdallandschappen met karakterRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-45
De Waterwijzer Natuur. Instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op terrestrische natuurZoetwatertekort & droogte2018-44
Vergunbaarheid Zon op WaterProduceren van energie (o.m. aquathermie)2018-43
Bepaling zuurstofvraag huishoudelijk afvalwaterRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-42
Theoretische analyse van de zuurstofvraag van huishoudelijk afvalwaterRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-41
NKWK-KBS-kenniskrant #3 'Heet Nieuws'Klimaatbestendige stad2018-40
De watersnoodmedaille in het Koninkrijk der Nederlanden. FotoatlasInspecteren, beheren en onderhouden2018-38
Rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Verkenning milieueffecten voor het aquatisch ecosysteemNieuwe stoffen2018-37
Handreiking beoordelen mate van maatschappelijk belang bij niet-primaire keringen Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2018-36
Slibontwatering met borstelcentrifugeBesparing op energie en grondstoffen2018-35
Bellenbeluchting in oxidatieslotenBesparing op energie en grondstoffen2018-34
Supersludge: demonstratie van zuiveringsslib in superkritisch waterProduceren van energie (o.m. aquathermie)2018-33
Ontwatering van thermofiel slib. Onderzoek naar verbetering van ontwaterbaarheidProduceren van energie (o.m. aquathermie)2018-32
Sleutelfactor Context. Handvatten voor maatschappelijke afwegingenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-31
Ecologische sleutelfactor Belasting stromend water. TussenrapportageRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-30