Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Handreiking bij rekentool voor opstellen waterbalansRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-74
Handreiking voor vergunningverlening drijvende zonneparken op waterProduceren van energie (o.m. aquathermie)2018-73
Verkenning belang emissieroute riolering voor organische microverontreinigingenNieuwe stoffen2018-72
Verkenning toepassing Power-to-Gas concepten op rwzi'sProduceren van energie (o.m. aquathermie)2018-71
Gebruikerservaringen met Demon® en Annamox® in deelstroombehandelingen Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-70
De (on)mogelijkheden van flexibel energiemanagement op rioolwaterzuiveringsinrichtingenEnergiebesparing2018-69
Wat is minimaal nodig om een gebied hydrologisch goed te modelleren? Voorbeeldstudie veenweide met dorpskernWateroverlast2018-68
Proof of Concept en laboratoriumonderzoek verwijdering microverontreinigingen uit rwzi-effluent met het 03-STEP® filterNieuwe stoffen2018-67
Ecologische sleutelfactoren voor mooier en schoner oppervlaktewater. De eerste ervaringenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-66
Energie en waterbeheer. Bouwstenen voor de energietransitieProduceren van energie (o.m. aquathermie)2018-65
Nederlandse steden en hun ondergrond. TestboekKlimaatbestendige stad2018-64
Evaluatie nieuwe sanitatie Noorderhoek / Waterschoon 2Nieuwe sanitatie2018-63
Verder met meerlaagsveiligheidSysteembenadering waterveiligheid2018-62
Van A naar Beek. Over hoe waterdiertjes een nieuwe woonplaats vindenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-61
Factsheet 'Facts & Values Groenblauwe Daken'Klimaatbestendige stad2018-60
Handreiking Risicogestuurd beheer en onderhoud van waterkeringenInspecteren, beheren en onderhouden2018-59
Portfolio Thermische energie uit afvalwater. Waardevolle lessen uit de praktijkProduceren van energie (o.m. aquathermie)2018-58
ESF Stromende wateren. Tussenrapportage hydrologie en morfologieRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-57
Linking ESF. Het begrijpen van de samenhang tussen de ecologische sleutelfactoren voor stilstaande waterenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-56
Verspreiding van de Tularemie bacterie Francisella tularensis in Nederlands oppervlaktewaterNieuwe stoffen2018-55