Skip to main content Skip to main nav

Energie in synergie. Strategienota extra 2024-2025

STOWA heeft via een update de looptijd van de huidige strategienota ‘Energie in Synergie’ (2019-2023) met twee jaar verlengd. In deze update geeft STOWA invulling aan nieuwe ontwikkelingen en veranderende kennisbehoeften. Dat gebeurt op de volgende thema’s: klimaatadaptatie, waterveiligheid, waterkwaliteit, energietransitie, circulaire economie en digitale transformatie.

Voor het succesvol aangaan van alle uitdagingen in, en aanpalend aan het waterbeheer is kennis en kunde nog altijd noodzakelijk, stelt de nota. Maar deze kennis en kunde reikt vaak verder dan een enkel werkveld van de waterbeheerders. Er zijn bovendien aanvullende kennis en vaardigheden voor nodig uit het zogenoemde gamma-domein: gedragsbeïnvloeding, onderhandelingsvaardigheden, overtuigingskracht, etc. Waterbeheerders zullen tevens integraler moeten gaan werken: binnen de eigen organisatie, met collega waterbeheerders, maar ook met andere sectoren.