Skip to main content Skip to main nav

Praatplaat ‘Welke Neerslaginformatie is er beschikbaar?

STOWA heeft een praatplaat laten ontwikkelen waarop een overzicht wordt gegeven van de normeringen en instrumenten die worden gebruikt voor het ontwerpen en toetsen van watersystemen, het uitvoeren van stresstesten en het nemen van maatregelen om gevolgen van wateroverlast te beperken.

In het overzicht wordt een onderscheid gemaakt tussen in grote oplopende typen watersystemen: riolering en inrichting maaiveld, stedelijk oppervlaktewatersysteem, regionaal systeem en bovenregionaal systeem. Deze systemen verschillen in de wijze waarop ze reageren op neerslag: van snel tot langzaam.

Op de praatplaat wordt ook onderscheid gemaakt tussen normatief (wat moet een systeem aankunnen?) en bovennormatief (waar gaat het mis als het systeem het niet aankan).