Skip to main content Skip to main nav

DEXfilter pilot Lelystad. Pilotonderzoek DEXfilter voor verwijdering organische microverontreinigingen en PFAS uit awzi-effluent (IPMV)

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van het pilotonderzoek DEXfilter op locatie AWZI Lelystad gepresenteerd. In het filter wordt het adsorbent DEXSORB® gebruikt dat op basis van maiszetmeel geproduceerd wordt. In het half jaar durende onderzoek is aangetoond dat goede verwijdering van medicijnresten en PFAS met behulp van DEXSORB mogelijk is. Het onderzoek maakte onderdeel uit van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV.

Met dit onderzoek is aangetoond dat DEXSORB microverontreinigingen en PFAS goed tot zeer goed verwijdert, zolang het filtratieproces en de verblijftijd in het filter geborgd zijn. In de pilot bleken na verloop van tijd hydraulische complicaties op te treden in de filterkolom, waardoor de contacttijd tussen stof en adsorbent onvoldoende bleek en het verwijderingsrendement afnam. Deze complicaties traden op na 4.000 bedvolumes behandeld. Om deze reden zijn verschillende testen gedaan naar de beperkende hydraulische condities van de filterkolommen, op basis waarvan een aantal optimalisaties zijn aanbevolen in het filterontwerp en terugspoelregime om de adsorptiecondities te verbeteren. Op basis van deze optimalisaties kan naar verwachting een langere standtijd van 20.000 en 40.000 bedvolumes bereikt worden. Een vervolg pilotonderzoek na het IPMV-traject met doorgevoerde optimalisaties zal de standtijden moeten bevestigen.