Skip to main content Skip to main nav

Pilotonderzoek BO3-technologie (IPMV)

Dit rapport bevat de resultaten van een pilotonderzoek naar BO3, een combinatietechnologie van biologische actiefkoolfiltratie en ozon voor het verwijderen van medicijnresten en andere microverontreinigingen uit afvalwater. Uit het pilotonderzoek, dat deel uitmaakte van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV, komt naar voren dat BO3 een duurzame technologie is voor de verregaande verwijdering van microverontreinigingen.

Dit rapport bevat de resultaten van een pilotonderzoek naar BO3, een combinatietechnologie van biologische actiefkoolfiltratie en ozon voor het verwijderen van medicijnresten en andere microverontreinigingen uit afvalwater. Uit het pilotonderzoek, dat deel uitmaakte van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV, komt naar voren dat BO3 een duurzame technologie is voor de verregaande verwijdering van microverontreinigingen.

Binnen het Innovatieprogramma Microverontreinigingen (IPMV) van STOWA en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden diverse technologieën onderzocht voor de verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater. Na een haalbaarheidsstudie voor BO3 werd het onderzoek vervolgd met pilottesten op de rwzi Horstermeer. De BO3-technologie is een combinatie van twee processen: biologische actiefkoolfiltratie (BAKF) en ozonisatie. Hierbij worden in de BO3 de afbraakprocessen biologische degradatie en chemische oxidatie (via ozon) gecombineerd. Het proces resulteert in een verduurzaming van conventionele ozonisatie doordat de ozondosering sterk verlaagd kan worden (verlaging CO2-footprint) en er minder kans is op bromaatvorming. Door de combinatie van meerdere afbraakprocessen wordt een breed palet aan microverontreinigingen verwijderd.

In het pilotonderzoek werd met de BO3-technologie een verwijderingsrendement van 90 procent behaald voor de 7 beste van de 11 IPMV-gidsstoffen en 80 procent voor een breed palet microverontreinigingen (alle 11 gidsstoffen). Hierbij bleef de concentratie bromaat – een schadelijk bijproduct van ozonisatie - onder de huidige kwaliteitseis voor bromaat in oppervlaktewater. Ten opzichte van de in het IPMV gehanteerde referentietechnologieën is de CO2-footprint een factor 2 tot 4 lager en zijn de kosten vergelijkbaar.

De totale kosten (zgn. CAPEX en OPEX) zijn vergelijkbaar met die van de IPMV-referentietechnologieën Ozon+Zandfiltratie, PACAS en GAK-filtratie, terwijl de CO2-footprint bijna 2 tot 4 keer lager is ten opzichte van de referentietechnologieën. Het relatief lage energieverbruik resulteert ook in een laag geïnstalleerd elektrisch vermogen, een voordeel in tijden van overbelaste elektriciteitsnetwerken. Met de opgedane inzichten tijdens de pilottesten is de BO3-technologie klaar voor de uitrol op praktijkschaal.

Meer weten over het IPMV? Ga naar www.stowa.nl/ipmv