Skip to main content Skip to main nav

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit is sinds de jaren zeventig (met de komst van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater en daarna de Kaderrichtlijn Water) flink verbeterd. Desondanks voldoet de waterkwaliteit op een aantal plekken nog niet aan de gestelde eisen. Bovendien liggen er nieuwe bedreigingen op de loer die de waterkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden, zoals klimaatverandering en de opkomst van nieuwe stoffen. STOWA helpt waterbeheerders om de waterkwaliteit van het oppervlaktewater op peil te krijgen en te houden. Zowel in de stad als in landelijk gebied.