Water in de stad

Waterschappen zijn samen met gemeenten verantwoordelijk voor veilig en gezond stadswater en recreatiewater. Hierbij spelen interacties tussen afstromend hemelwater, de uiteenlopende typen rioolstelsels en stedelijk oppervlaktewater een belangrijke rol. STOWA onderzoekt, vaak samen met RIONED, de uiteenlopende aspecten die van invloed zijn op de stedelijke waterkwaliteit, met als doel deze op peil te houden.

Geen resultaten gevonden.