Skip to main content Skip to main nav

8 augustus 2021

Klimaat & waterkwaliteit in de stad

STOWA en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden starten de komende maanden met het in beeld van de effecten van klimaatverandering en klimaatadaptatiemaatregelen op de waterkwaliteit in de bebouwde omgeving.

Momenteel worden overal in Nederland stresstesten uitgevoerd en adaptatiestrategieƫn voor klimaatverandering opgesteld. De focus ligt hierbij op het in beeld brengen van mogelijke wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. Binnen deze aanpak is op dit moment weinig aandacht voor de waterkwaliteit.

Aangezien negatieve effecten van klimaatverandering en van klimaatadaptatiemaatregelen op de waterkwaliteit denkbaar zijn, vindt STOWA het belangrijk om hier meer inzicht in te krijgen.

Dit project werkt aan een goede manier om dat inzicht te vergaren, in de vorm van een onderzoeksagenda en/of stappenplan. Deze systematiek moet eenduidig zijn, waterbeheerders bijstaan in het boven tafel krijgen van nieuwe inzichten en dubbel werk voorkomen.

Er wordt in het project een inventarisatie gemaakt van lopende projecten en er worden hiaten in de kennis in beeld gebracht. Daarnaast wordt er met waterschappen en gemeenten gekeken naar de werkprocessen die waterbeheerders volgen om de opgaven voor waterkwaliteit en klimaatadaptatie bij elkaar te brengen.