Skip to main content Skip to main nav

Van kennis naar praktijk

STOWA brengt waterschappers, wetenschappers en andere betrokkenen structureel bij elkaar om ontwikkelde kennis met elkaar te delen en te koppelen aan hun eigen werkpraktijk. Maar bijvoorbeeld ook om ontwikkelde instrumenten en methodieken te toetsen in en door de praktijk. Dit gebeurt in platforms en Communities of Practice (CoP's).

Harkos. Demonstratieproject met continu aeroob korrelslib

In dit project wordt gewerkt aan de uitbreiding van de biologische zuiveringscapaciteit binnen het bestaande volume van conv...

Bekijk project

CoP Monitoring Biodiversiteit

Hoe brengen we in kaart of de maatregelen die waterschappen nemen om de biodiversiteit te herstellen, goed werken? En welke p...

Bekijk project

Leerprogramma Circulaire Waterschappen

Wil je weten wat het begrip circulariteit betekent voor jezelf, het waterschap waarbij je werkt en de omgeving waarin je werk...

Bekijk project

Snelle detectie van fecale verontreiniging in zwemwater

In dit TKI-project vergelijken we conventionele methoden met nieuwe, snelle methoden om fecale verontreinigingen in zwemwater...

Bekijk project

Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit

De Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit is een netwerk voor partijen die werken aan een betere waterkwaliteit door...

Bekijk project

Verbeterde methode risicobeoordeling blauwalg zwemwateren

In dit project laat STOWA op verzoek van waterbeheerders en provincies op basis van nieuwe technieken een verbeterde methode ...

Bekijk project

Community of Practice Beken en Rivieren

De Community of Practice (CoP) Beken en Rivieren is bedoeld om kennis en ervaring te verspreiden en uit te wisselen over onde...

Bekijk project

Platform Blauwalgen

Het Platform Blauwalgen (cyanobacteriën) is een netwerk van partijen die werken aan onderzoek, beheer en beleid rondom het th...

Bekijk project

Nederlands Platform voor Waterschapsecologen (NPW)

Het Nederlands Platform voor Waterschapsecologen is een overleggroep van ecologen die werken bij de waterschappen, Rijkswater...

Bekijk project

Beating The Blues

Blauwalgen (cyanobacteriën) zorgen soms voor grote overlast. Het best is die overlast te voorkomen, bijvoorbeeld door het ver...

Bekijk project

Expertgroep Waterfabriek

Om de kennis en ervaringen op het gebied van de verwijdering van microverontreinigingen te borgen en te delen, heeft STOWA he...

Bekijk project