Skip to main content Skip to main nav

Community of Practice Beken en Rivieren

De Community of Practice (CoP) Beken en Rivieren is bedoeld om kennis en ervaring te verspreiden en uit te wisselen over onderwerpen die spelen in dit type wateren. Het kan bijvoorbeeld gaan over hydromorfologische processen, vismigratie, klimaatverandering en het inbrengen van dood hout.

‘De CoP Beken en Rivieren richt zich op beken en kleine rivieren in het regionale watersysteem, de grote rivieren in de rijkswateren en de aangrenzende overstromingsvlakten.

De CoP richt zich op alle aspecten die van belang zijn voor het behalen van de hoogst mogelijke ecologische kwaliteit in stromende wateren en aangrenzende vloedvlakten. Hierbij wil de CoP de integratie van deze aspecten in de praktijk stimuleren. Lees meer over de doelen en de werkwijze van de CoP in het artikel ’CoP Beken en Rivieren: Samen werken aan ecologisch herstel’.

Iedereen die betrokken is bij de natuurlijke ontwikkeling van stromende wateren in Nederland, of hier interesse in heeft, is van harte welkom. Ga hiervoor naar het tabblad Organisatie & Contact.

De Community of Practice Beken en Rivieren wordt gehost door STOWA.

Partners

Er zijn binnen Nederland een aantal andere partners die zich bezig houden met de natuurlijke ontwikkeling van beken en rivieren. Voor meer informatie zie de websites van: