Skip to main content Skip to main nav

Beating The Blues

Blauwalgen (cyanobacteriën) zorgen soms voor grote overlast. Het best is die overlast te voorkomen, bijvoorbeeld door het verminderen van de toevoer van voedingsstoffen. Vaak is dit onvoldoende mogelijk en moet aan symptoombestrijding worden gedaan. Hiertoe wordt een groot aantal methoden en middelen aangeboden. Het instrument Beating the Blues van STOWA geeft een overzicht van alle mogelijke maatregelen, met een beschrijving ervan en een inschatting van de effectiviteit.

Beating the blues - maatwerk voor systeemherstel en blauwalgbestrijding - heeft tot doel om de waterbeheerder op gang te helpen bij het maken van keuzes voor maatregelen tegen blauwalgenoverlast. Het is een kennisdatabank waarbij aandacht is voor zowel de preventieve als de controlerende aanpak. Waterbeheerders worden aangemoedigd om beide routes te overwegen, want succesvolle blauwalgbestrijding vergt maatwerk.

Beating the Blues bestaat uit:

1. Een stroomschema met maatregelen, inclusief links naar maatregelen-factsheets 

2. Een online tool die suggesties voor maatregelen doet op basis van antwoorden op enkele specifieke vragen

3. Een zip bestand met alle maatregelen-factsheets