Skip to main content Skip to main nav

19 juni 2023

Factsheets sanitatie-oplossingen buitengebied

Voor het verwerken van afvalwater in het buitengebied zijn diverse oplossingen voorhanden. Bedrijven en waterketenbeheerders zijn daar nog vaak onvoldoende mee bekend. STOWA en RIONED helpen ze bij het maken van keuzes, via een handreiking en drie factsheets.

Voor enkele veel voorkomende situaties in het buitengebied – denk aan kleine campings, of gastenverblijven - zijn in het project factsheets opgesteld. Deze geven een overzicht van de op dit moment meest voor de hand liggende oplossingen. De verschillende oplossingen worden onderling vergeleken op kosten, duurzaamheid en effecten op het watersysteem. Er is ook een handreiking opgesteld waarin u meer leest over de relevante wet- en regelgeving rondom sanitatie in het buitengebied. De handreiking en de factsheets kunt u hieronder downloaden.

Let op: het betreft voorlopige documenten. Mocht u tijdens het gebruik opmerkingen of aanvullingen hebben over deze factsheets, dan kunt u deze mailen naar Bjartur Swart van STOWA. U kunt uw reacties indienen tot 31 mei 2024. Deze worden daarna verwerkt tot definitieve documenten.

Factsheets:

Handreiking: