Skip to main content Skip to main nav

17 juni 2024

Factsheets sanitatie-oplossingen buitengebied

Bedrijven, particulieren en waterketenbeheerders zijn vaak onvoldoende bekend met de verschillende mogelijkheden voor het verwerken van afvalwater in het buitengebied. Voor drie veel voorkomende situaties hebben STOWA en RIONED factsheets laten opstellen die een overzicht geven van de op dit moment meest voor de hand liggende oplossingen.

Er zijn factsheets opgesteld voor agrarische gastenverblijven, kleinschalige campings & recreatievoorzieningen en vervanging van IBA's (Individuele Behandeling Afvalwater) in het buitengebied. De verschillende oplossingen worden onderling vergeleken op kosten, duurzaamheid en effecten op het watersysteem. 

Factsheets:

Meer weten?

Voor meer informatie over de factsheets kun je contact opnemen met Bjartur Swart.