Skip to main content Skip to main nav

Platform Blauwalgen

Het Platform Blauwalgen (cyanobacteriën) is een netwerk van partijen die werken aan onderzoek, beheer en beleid rondom het thema blauwalgen. Het Platform Blauwalgen wordt ondersteund door STOWA en bestaat uit waterbeheerders, beleidsmakers en onderzoekers vanuit waterschappen, waterlaboratoria, Rijkswaterstaat, universiteiten, kennisinstellingen en onderzoeksinstituten. Deze pagina geeft een overzicht van relevante kennis en ervaringen, contacten en activiteiten.

Het Platform Blauwalgen verbindt wetenschap en waterbeheer op het gebied van blauwalgen en cyanotoxines. De focus ligt op kennisuitwisseling en kennisontwikkeling ten behoeve van waterbeheer omtrent blauwalgenmonitoring, risicoanalyse, voorspelling en mitigerende maatregelen. De kerngroep bespreekt recente ontwikkelingen in onderzoek en urgente vragen vanuit de praktijk.

De kerngroep komt aldus twee keer per jaar bijeen om de stand van zaken op het gebied van blauwalgenonderzoek, beleid en actualiteiten te bespreken. Om specifieke vraagstukken vanuit de praktijk te beantwoorden brengt het Platform Blauwalgen advies uit aan STOWA en het Landelijk Zwemwater Overleg (LZO) voor verdere expert werkgroepen.