Nederlands Platform voor Waterschapsecologen (NPW)

Het Nederlands Platform voor Waterschapsecologen is een overleggroep van ecologen die werken bij de waterschappen, Rijkswaterstaat en STOWA. Het platform heeft tot doel de toepassing van ecologie in het waterbeheer te optimaliseren. Het werkveld bestaat zowel uit inhoudelijke als uit meer beleidsmatige (strategische) afstemming en samenwerking.

In het NPW heeft van elk waterschap, Rijkswaterstaat en STOWA één ecoloog zitting. Twee maal per jaar vindt een bijeenkomst plaats waarbij specialisten ervaringen uitwisselen en waar kennis kan worden genomen van nieuwe ontwikkelingen. STOWA faciliteert de bijeenkomsten, die iedere keer bij een ander waterschap plaatsvinden.