Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Experimenteel onderzoek superkritisch vergassen van zuiveringsslibProduceren van energie (o.m. aquathermie)2016-16
Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit. Hoofdrapport, deelrapporten en rekentoolsRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2016-15
'Groen' Poly-electrolytBesparing op energie en grondstoffen2016-14
Kelderballon stankbestrijding bij rioolgemalendiversen2016-13
Marktverkenning en gewasonderzoek struviet en struviethoudende producten uit communaal afvalwaterProduceren van grondstoffen2016-12
De invloed van kationen en beluchting op slibontwatering2016-11
Verkenning professionaliseren inspecties op basis van het International Levee HandbookInspecteren, beheren en onderhouden2016-10
Reductie van methaanemissie in de afvalwater- en slibketendiversen2016-09
Toward a climate-active City KASKlimaatbestendige stad2016-08 ENG
Op naar een klimaatactieve stadKlimaatbestendige stad2016-08
Besluitvorming over rioolvervanging. Samenvatting proefschrift Wouter van Riel2016-07
Regenwaterproject Almere. Volledige rapportageWater in de stad2016-05B
Regenwaterproject Almere. Uitgebreide samenvattingWater in de stad2016-05A
Klimaatactieve stad. Slim samenwerkenKlimaatbestendige stad2016-03
State of the Art open steenasfaltInspecteren, beheren en onderhouden2016-02
Ondergronds bergen en terugwinnen van water in stedelijk gebiedKlimaatbestendige stad2016-01
Pasturi destructie: ontwikkeling van een nieuwe slibvoorbehandelingsmethodeProduceren van energie (o.m. aquathermie)2015-W-07
Ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren, een methodiek in ontwikkelingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2015-W-06
Ervaringen met online sensoren voor waterkwaliteit in oppervlaktewater en rioleringRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2015-W-05
Verslag van het werkbezoek aan 'klimaatactieve stad' Hamburg, 22 t/m 24 mei 2015Klimaatbestendige stad2015-W-04