Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Anders omgaan met VGS: beoordeling vanuit kwaliteit ontvangend oppervlaktewaterWater in de stad2017-13
Anders omgaan met VGS: beter voor rwzi, oppervlaktewater én portemonneeWater in de stad2017-12
Integrale kwaliteitszorg bij asfaltdijkbekledingenInspecteren, beheren en onderhouden2017-11
Handreiking Vraagspecificatie AsfaltdijkbekledingenInspecteren, beheren en onderhouden2017-10
Handreiking continu inzicht dijkbekledingen van waterbouwasfaltbetonAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2017-09
Stappenplan aanpak waterplantenoverlastRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-08
Waterwijzer Landbouw fase 3. Naar een operationeel systeem voor gras en maïsWateroverlast2017-07
Regelbare drainage in het venige Hunzedal: winst voor akkerbouw en natuur?Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-06
Handboek ecohydrologische systeemanalyse beekdallandschappenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-05
Waarde halen uit groenresten in het waterbeheer. Literatuurstudie Produceren van grondstoffen2017-04
Slim samenwerken aan groene waterschappen. Van Green Deal naar praktijkonderzoek2017-03
Zicht op structuurRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-02
Instructie peerreview. Onderdeel van het zorgtaakakkoord 'Samen groeien in onze zorgtaak'Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2016-W-05A
Eindrapportage peerreview vergunningverlening waterkeringen december 2015Inspecteren, beheren en onderhouden2016-W-05
'Habitat Suitability', an Ecological Keyfactor in standing watersRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2016-W-02
Doelmatigheid van remote sensing producten2016-35
Toepassing van nieuwe gistingsconcepten Ephyra® en Themista®Produceren van energie (o.m. aquathermie)2016-34
Factsheet QuaggamosselRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2016-32
StraaDkrant #1Water in de stad2016-31
Beheer van kolken en rioolaansluitingen; samenvatting proefschrift Johan PostWater in de stad2016-29