Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Thermische energie uit oppervlaktewater. Kansen voor een aardgasvrij NederlandProduceren van energie (o.m. aquathermie)2017-33
Evaluatie van sturing in stedelijke afvalwatersystemen. Samenvatting proefschrift Petra van Daal-RomboutsWater in de stad2017-32
Tussen droom en stoomDiversen2017-31
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden op kunstgrasveldenNieuwe stoffen2017-30
Van zeefgoed naar asfalt. Ontwikkeling eerste product-marktcombinatie voor zeefgoedcelluloseProduceren van grondstoffen2017-29
Kennisatlas WaterkeringenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2017-28
CENIRELTA. Demonstratieproject Anammox in de hoofdstroom op rwzi DokhavenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-27
Zwemmersjeuk in NederlandWater in de stad2017-26
Ecological key factors. A method for setting realistic goals and implementing cost-effective measures for the improvement of ecological water qualityRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-25
Characterization of polyelectrolytes for sludge dewateringEnergiebesparing2017-24
Hydrochip: Water quality monitoring using DNA. Layman's reportRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-23b
Hydrochip: monitoren van de waterkwaliteit met behulp van DNA. LekenrapportRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-23a
Zandverwijdering op rwzi’s in Nederland. Stand van zaken 20172017-22
Communiceren van statistische informatie over onzekerheden in het tactisch-strategisch waterbeheerDiversen2017-21
Effecten van verbetering bodemkwaliteit op de waterhuishouding en waterkwaliteit. Deelstudies Goede grond voor een duurzaam watersysteemRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-20
Fosfor, de kansen en uitdagingen voor de waterschappenProduceren van grondstoffen2017-19
Wateveiligheid. Begrippen begrijpenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2017-18
Inventarisatie kennisbehoefte waterkwaliteitRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-17
Kennisoverzicht kleinschalige maatregelen in Brabantse bekenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-16
PHARIO. Stepping stone to a value chain for PHA bioplastic using municipal activated sludgeProduceren van grondstoffen2017-15