Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Assetmanagement in Waterstad. Handreiking assetmanagement stedelijk waterKlimaatbestendige stad2016-28
Diergeneesmiddelen en waterkwaliteitNieuwe stoffen2016-26
Remote Sensing: betere informatie voor duurzamer, doelmatiger en klimaatrobuuster waterbeheerdiversen2016-25
Gezondheidsrisico's van fonteinen in overstortvijvers beoordelen met RainToolsWater in de stad2016-24
Marktverkenning en haalbaarheidsstudie Nereda®-alginaat en -granulaatProduceren van grondstoffen2016-23
Levenscyclusanalyse van grondstoffen uit rioolwaterProduceren van grondstoffen2016-22
Synergieverkenning valorisatie zeefgoed met luierverwerkingProduceren van grondstoffen2016-21
Nowcasten actuele vullingsgraad bodem (met behulp van een model en remote sensing data). HaalbaarheidsstudieWateroverlast2016-20
eDNa metabarcoding vissen. Verkennend onderzoek naar de mogelijke toepassing van eDNA voor de KRW vismonitoringRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2016-19
eDNa metabarcoding vissen. Verkennend onderzoek naar de mogelijke toepassing van eDNA voor de KRW vismonitoringRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2016-19
Verkenning haalbaarheid terugwinning van cellulose uit primair slibProduceren van grondstoffen2016-18
Verkenning Remote Sensing producten voor het waterbeheer2016-17
Experimenteel onderzoek superkritisch vergassen van zuiveringsslibProduceren van energie (o.m. aquathermie)2016-16
Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit. Hoofdrapport, deelrapporten en rekentoolsRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2016-15
'Groen' Poly-electrolytBesparing op energie en grondstoffen2016-14
Kelderballon stankbestrijding bij rioolgemalendiversen2016-13
Marktverkenning en gewasonderzoek struviet en struviethoudende producten uit communaal afvalwaterProduceren van grondstoffen2016-12
De invloed van kationen en beluchting op slibontwatering2016-11
Verkenning professionaliseren inspecties op basis van het International Levee HandbookInspecteren, beheren en onderhouden2016-10
Reductie van methaanemissie in de afvalwater- en slibketendiversen2016-09