Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Op naar een klimaatactieve stadKlimaatbestendige stad2016-08
Besluitvorming over rioolvervanging. Samenvatting proefschrift Wouter van Riel2016-07
Regenwaterproject Almere. Volledige rapportageWater in de stad2016-05B
Regenwaterproject Almere. Uitgebreide samenvattingWater in de stad2016-05A
Klimaatactieve stad. Slim samenwerkenKlimaatbestendige stad2016-03
State of the Art open steenasfaltInspecteren, beheren en onderhouden2016-02
Ondergronds bergen en terugwinnen van water in stedelijk gebiedKlimaatbestendige stad2016-01
Pasturi destructie: ontwikkeling van een nieuwe slibvoorbehandelingsmethodeProduceren van energie (o.m. aquathermie)2015-W-07
Ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren, een methodiek in ontwikkelingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2015-W-06
Ervaringen met online sensoren voor waterkwaliteit in oppervlaktewater en rioleringRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2015-W-05
Verslag van het werkbezoek aan 'klimaatactieve stad' Hamburg, 22 t/m 24 mei 2015Klimaatbestendige stad2015-W-04
Een nieuwe Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen (brochure)Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2015-W-03
Stand van zaken pathogenen, antibiotica en antibioticaresistentieNieuwe stoffen2015-41
Optimaliseren onderzoek herinrichting van diepe plassen. Technisch achtergronddocument bij de MCA verondiepen (...)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2015-40
Keuzeproces afvalwater buitengebiedNieuwe sanitatie2015-39
Watergerelateerde emissies vanuit rwzi's in het kader van de PRTR (jaar 2015)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2015-38
Verkenning pyrolyse / carbonisatie zuiveringsslib en andere biomassastromenProduceren van grondstoffen2015-37
Naar een onderzoeksprogramma grondstoffenwinningProduceren van grondstoffen2015-36
Technisch-juridische handreiking risicobeoordeling ‘ondergrondse waterberging'Zoetwatertekort & droogte2015-35 en 35A
Verkenning van de kwaliteit van struviet uit de communale afvalwaterketenProduceren van grondstoffen2015-34