Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
Handreiking windturbines waterkeringen. Techniek Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2018-53
Handreiking windturbines waterkeringen. Wetgeving Inspecteren, beheren en onderhouden 2018-52
Handreiking windturbines waterkeringen. Bestuur & Beleid Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2018-51
Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027, versie juni 2020 Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2018-50
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027, versie juni 2020 Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2018-49
Waterwijzer Landbouw. Instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductie Wateroverlast 2018-48
Handreiking Aquathermie Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2018-47
Zoetwaterfabriek awzi De Groote Lucht. Pilotonderzoek ozonisatie en zandfiltratie Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2018-46
Handboek beken en erfgoed. Beekdallandschappen met karakter Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2018-45
De Waterwijzer Natuur. Instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op terrestrische natuur Zoetwatertekort & droogte 2018-44
Bepaling zuurstofvraag huishoudelijk afvalwater Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2018-42
Theoretische analyse van de zuurstofvraag van huishoudelijk afvalwater Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2018-41
NKWK-KBS-kenniskrant #3 'Heet Nieuws' Klimaatbestendige stad 2018-40
De watersnoodmedaille in het Koninkrijk der Nederlanden. Fotoatlas Inspecteren, beheren en onderhouden 2018-38
Rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Verkenning milieueffecten voor het aquatisch ecosysteem Nieuwe stoffen 2018-37
Handreiking beoordelen mate van maatschappelijk belang bij niet-primaire keringen Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren 2018-36
Slibontwatering met borstelcentrifuge Energiebesparing 2018-35
Bellenbeluchting in oxidatiesloten Energiebesparing 2018-34
Supersludge: demonstratie van zuiveringsslib in superkritisch water Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2018-33
Ontwatering van thermofiel slib. Onderzoek naar verbetering van ontwaterbaarheid Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2018-32