Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Hotspotanalyse geneesmiddelenNieuwe stoffen2015-32
Ecologische sleutelfactoren in het kortRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2015-31
Zelfvoorzienendheid in zoetwater: zoek de mogelijkhedenZoetwatertekort & droogte2015-30
Ecologisch raamwerk voor aquatische ecosystemenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2015-29
Verwijdering van microverontreinigingen uit effluenten van rwzi’sNieuwe stoffen2015-27
Overstromingsrisico regionale keringenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2015-26
Landelijke screening nieuwe stoffenNieuwe stoffen2015-25
Open waterbeheer Rijn West. Gezamenlijk informatiescherm2015-24
Vergelijking landsdekkende neerslagproductenWateroverlast2015-23
Hydrologische Randvoorwaarden Natuur. Gebruikershandleiding (Waternoodapplicatie versie 3)Wateroverlast2015-22
Proeftuin persleidingen. Handreiking inventarisatie en onderzoek2015-21
Verslag startconferentie Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat2015-20
Goede grond: goed voor landbouw, natuur én waterbeheerRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2015-19A
Goede grond voor een duurzaam watersysteem. Verdere verkenningen in de relatie tussen agrarisch bodembeheer, bodemkwaliteit en waterhuishoudingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2015-19
Proeftuin Enschede: risicogestuurd (afval)waterbeheer2015-18
Ecologische sleutelfactoren voor het herstel van onderwatervegetatie. Toepassing van de ecologische sleutelfactoren 1, 2 en 3 in de praktijkRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2015-17
Waterwijzer Landbouw fase 2. Modellering van het bodem-water-plantsysteem met het gekoppelde instrumentarium SWAP-WOFOSTWateroverlast2015-16
Compendium Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale waterkeringenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2015-15A
Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale WaterkeringenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2015-15
Verkenning voorbehandeling surplusslib met Focused PulseProduceren van energie (o.m. aquathermie)2015-14