Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
SWAP-WOFOST toepassing op Zilt proefbedrijf TexelZoetwatertekort & droogte2018-01
ESF tools en instrumentenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018- XX
StraaDkrant #2Klimaatbestendige stad2017-XX
CENIRELTA. Layman's reportEnergiebesparing2017-XX
Kennis over indirecte nat- en droogteschade bij gras en maïs voor Waterwijzer LandbouwWateroverlast2017-W-01
STOWA jaaroverzicht 2016Diversen2017-50
Effectiviteitsvergelijking helofytenveld. Behandeling hemelwater of rwzi-effluent?Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-49
Verkenning van het winnen van humus- en fulvinezuren op rwzi’sProduceren van grondstoffen2017-48
Handboek stikstof- en fosfaatverwijdering uit communaal afvalwater op rwzi’s. CasesRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-47
Handboek stikstof- en fosfaatverwijdering uit communaal afvalwater op rwzi’sRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-46
Verkenning zuiverende kassenNieuwe sanitatie2017-45
Praktijktoets Waterwijzer Landbouw in pilotgebieden De Raam en VechtWateroverlast2017-44
Peilverloop in begroeide watergangen. Rekenen met het model volgens Pitlo en GriffioenWateroverlast2017-43
Landelijke hotspotanalyse geneesmiddelen rwzi'sNieuwe stoffen2017-42
Statistical Estimation of Muskrat AbundanceInspecteren, beheren en onderhouden2017-41
NKWK-KBS kenniskrant #2 'Droge Kost'Klimaatbestendige stad2017-40
NKWK-KBS-kenniskrant #1 'De Natte Krant'Klimaatbestendige stad2017-39
eDNA metabarcoding vissenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-38
Leidraad calamiteiten zuiveringstechnologenDiversen2017-37
Verkenning technologische mogelijkheden voor verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwaterNieuwe stoffen2017-36