Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
Haalbaarheidsstudie PAC-O3 voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi's Nieuwe stoffen 2020-23
Holle vezel nanofiltratie voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi's Nieuwe stoffen 2020-22
Haalbaarheidsstudie PAK+doekfiltratie voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi's Nieuwe stoffen 2020-21
Haalbaarheidsstudie poederkoolosering in Nereda voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi Simpelveld Nieuwe stoffen 2020-20
Haalbaarheidsstudie duurzame alternatieven poeder actiefkool voor PACAS Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2020-19
Haalbaarheidsstudie O3-STEP®-filter Nieuwe stoffen 2020-18
Haalbaarheid van de Arvia Nyex™ technologie: een zuiveringstechniek voor de verwijdering van microverontreinigingen op rioolwaterzuiveringen Nieuwe stoffen 2020-17
Beregeningsmonitor. Pilot rapport Zoetwatertekort & droogte 2020-16
Analyse berekening stabiliteit buitenwaarts van regionale keringen Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren 2020-15
Bijdrage van ziekenhuisafvalwater aan de emissie van medicijnresten naar oppervlaktewater (...) Nieuwe stoffen 2020-14
Configuraties voor aquathermie. De afwegingen boven water Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2020-13
Analyse van de bijdrage van verschillende emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen aan de waterkwaliteit Nieuwe stoffen 2020-12
Akoestisch onderzoek vacuümtoiletten Nieuwe sanitatie 2020-11
Handelingsperspectieven om te komen tot een waterrobuust Zwolle in het water van de Sallandse weteringen. Een strategienotitie Systeembenadering waterveiligheid 2020-10
Risicobeoordeling blauwalgen in zwemwater. Nieuwe technieken voor de bepaling van de aanwezigheid van blauwalgtoxines Van kennis naar praktijk 2020-09
Rode Amerikaanse rivierkreeften in Nederland: relaties met milieu- en omgevingsfactoren Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2020-08
De veiligheidsbenadering van regionale keringen. Ontstaan, achtergronden en toepassing van de huidige veiligheidsbenadering voor regionale keringen Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren 2020-07
Verwijdering van organische microverontreinigingen. Handvatten voor de keuze van behandelingstechniek in combinatie met de benodigde hydraulische capaciteit Nieuwe stoffen 2020-06
Kwaliteit afstromend hemelwater in Nederland. Database kwaliteit afstromend hemelwater Nieuwe stoffen 2020-05
Microverontreinigingen in afstromende neerslag. Resultaten op basis van influentmetingen en fingerprinting Nieuwe stoffen 2020-04