Skip to main content Skip to main nav

Pilot afscheiding en opwerking cellulose uit primair slib en fijnzeefgoed door inzet van MERI-technologie

Dit rapport bevat de resultaten van een pilot met het scheiden en opwerken van cellulose uit primair slib via inzet van de zogenoemde MERI-technologie.

De Nederlandse waterschappen beschouwen rioolwater niet langer als een afvalproduct, maar als een bron van duurzame energie, grondstoffen en schoon water. Om deze energie en grondstoffen uit rioolwater terug te winnen is het platform “De Energie- en Grondstoffenfabriek” opgericht, waaraan alle waterschappen in Nederland deelnemen. Vanuit dit platform worden concrete projecten opgestart met als doel terugwinnen van energie en grondstoffen uit rioolwater. Rioolwater bevat veel toiletpapier en dat toiletpapier bevat veel waardevolle cellulose- vezels. Deze cellulosevezels kunnen worden afgescheiden uit rioolwater door inzet van zogenoemde fijnzeven.

In 2019 zijn resultaten gepubliceerd van een pilot op rwzi Leeuwarden met fijnzeeftechnologie, de Meri-installatie, die kan concurreren met de tot dan toe bekende technologie van roterende bandzeven. Tijdens het onderzoek in 2019 werd te weinig fijnzeefgoed geproduceerd om er representatieve productieruns mee te draaien in de papierfabriek. Dit nieuwe project had als doel om deze markttoepassing verder te onderzoeken door een grotere hoeveelheid fijnzeefgoed te produceren. Niet alleen voor de papierindustrie, maar ook voor een andere geïnteresseerde afnemer, ECOR, welke panelen uit het fijnzeefgoed kan produceren voor toepassing in de bouw. De huidige kwaliteit van geproduceerd fijnzeefgoed door roterende bandzeven voldoet niet. In dit project is aangenomen dat de Meri-installatie ingezet kon worden om dit vervuilde fijnzeefgoed verder op te schonen en op te werken. Het produceren van een hoge kwaliteit aan cellulose uit fijnzeefgoed dat voldoet aan de eisen van de afnemers is helaas niet gelukt, vanwege een te hoog gehalte aan organische verontreinigingen (vet, slibdeeltjes) en een biologisch onstabiel product (schimmelvorming, bacteriegroei, stank).

Naast het opschonen van fijnzeefgoed voor representatieve productieruns bij afnemers, is de Meri-installatie ook getest op afscheiding van cellulose uit primair slib. Ook dit product bevatte te veel bacteriologische en organische verontreinigingen voor marktoepassing in de papierindustrie of productie van bouwpanelen.

De interesse vanuit de papierindustrie en andere afnemers van oud papier is echter wel degelijk aangewakkerd, met name voor de inzet van de Meri-technologie op afscheiding van cellulosevezels uit influent, conform de pilot welke is uitgevoerd in 2019 in Leeuwarden. Optimalisaties zijn mogelijk. Verder onderzoek wordt aanbevolen om de volgende stappen naar markttoepassing te bewerkstelligen van cellulose uit influent en primair slib, waarmee een significante bijdrage geleverd kan worden aan de circulaire economie. Voor cellulose uit influent worden hiervoor al vervolgstappen gezet: op rwzi Zeewolde van waterschap Zuiderzeeland wordt de Merizeef op influent uitgetest op pilotschaal en wordt toepassing van dit product in de papierindustrie onderzocht.