Skip to main content Skip to main nav

Biotische interacties in aquatische ecosystemen (KIWK)

Het doel van dit rapport, geschreven in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit, is om de nieuwste inzichten over het belang van biologische processen en interacties tussen soorten die relevant zijn voor het waterkwaliteitsbeheer, bij elkaar te brengen. Het rapport beschrijft de achtergrond en ‘state of the art’ van deze biologische interacties en vormt een basis voor toekomstige instrumenten voor ecologische beoordeling, diagnose en evaluatie.

Voor het beoordelen van de kwaliteit van een oppervlaktewater, het stellen van een diagnose van de oorzaken van verstoringen in een oppervlaktewater en het evalueren van uitgevoerde maatregelen om bijvoorbeeld KRW-doelen te bereiken wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de milieu-eisen die organismen stellen. De milieu-eisen van aangetroffen soorten informeren over de toestand van het milieu ter plekke. Naast de milieu-eisen zijn er echter nog andere processen en biotische interacties die een rol spelen bij het aan- of afwezig zijn van soorten. Verschillende voedsel en niet-voedsel relaties, de verspreidingsmogelijkheden van soorten en de rol van bronpopulaties spelen soms zelfs een doorslaggevende rol bij het wel of niet voorkomen van een soorten. Daarom is het van groot belang de biologische interacties te betrekken in het ecologisch waterbeheer.