Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
Handboek Geomorfologisch Beekherstel. Herziene uitgave Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2020-36
Beslisschema voor het inlaten van water met blauwalgen Zoetwatertekort & droogte 2020-35
Poederkool in slib. Effect op de huidige en toekomstige slibeindverwerking (IPMV) Nieuwe stoffen 2020-34
Actiever actief slib. Onderzoek met zeefbocht op rwzi Ommen Produceren van grondstoffen 2020-33
Regioscan Zoetwatermaatregelen. Gebiedsproces handleiding waterschap Zoetwatertekort & droogte 2020-32B
Regioscan Zoetwatermaatregelen. Fase 2 Zoetwatertekort & droogte 2020-32A
STOWA jaarverslag 2019 Diversen 2020-31
Review applicaties afvalwaterprognoses Doelmatigheid 2020-30
Juridisch en financieel-economisch instrumentarium voor beekherstelprojecten Zoetwatertekort & droogte 2020-29
DNA-technieken in het waterbeheer Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2020-28
Remote sensing voor het waterbeheer. Van techniek naar toepassing Diversen 2020-27
Pilotonderzoek hydrothermale bewerking van zuiveringsslib met Torwash Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2020-26
Haalbaarheidsstudie Ge(o)zond water Nieuwe stoffen 2020-25
Haalbaarheidsstudie Ultrasound in combinatie met ozon technologie voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi's Nieuwe stoffen 2020-24
Haalbaarheidsstudie PAC-O3 voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi's Nieuwe stoffen 2020-23
Holle vezel nanofiltratie voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi's Nieuwe stoffen 2020-22
Haalbaarheidsstudie PAK+doekfiltratie voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi's Nieuwe stoffen 2020-21
Haalbaarheidsstudie poederkoolosering in Nereda voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi Simpelveld Nieuwe stoffen 2020-20
Haalbaarheidsstudie duurzame alternatieven poeder actiefkool voor PACAS Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2020-19
Haalbaarheidsstudie O3-STEP®-filter Nieuwe stoffen 2020-18