Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Regioscan zoetwatermaatregelen. Instrument en achtergrondrapportZoetwatertekort & droogte2018-13
Nieuwe neerslagstatistieken voor korte tijdsduren: extreme buien extremer gewordenKlimaatbestendige stad2018-12A
Neerslagstatistieken voor korte duren. ActualisatieKlimaatbestendige stad2018-12
Rol van afvalwater bij verspreiding antibioticaresistentieWater in de stad2018-11
Handboek voor de watervriendelijke tuin Klimaatbestendige stad2018-10
Handreiking Informatieplan Waterkeringen (concept)Inspecteren, beheren en onderhouden2018-09
Handreiking Beheerregister (concept)Inspecteren, beheren en onderhouden2018-08
Uitwerking ecologische sleutelfactor HabitatgeschiktheidRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-04
Uitwerking ESF habitatgeschiktheidRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-04
Effecten van graskarper op de kwaliteit van watersystemenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-03
PACAS poederkooldosering in actiefslib voor verwijdering van microverontreinigingen. Onderzoek naar effectiviteit en efficiëntie op rwzi PapendrechtNieuwe stoffen2018-02
SWAP-WOFOST toepassing op Zilt proefbedrijf TexelZoetwatertekort & droogte2018-01
ESF tools en instrumentenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018- XX
StraaDkrant #2Klimaatbestendige stad2017-XX
CENIRELTA. Layman's reportEnergiebesparing2017-XX
Kennis over indirecte nat- en droogteschade bij gras en maïs voor Waterwijzer LandbouwWateroverlast2017-W-01
STOWA jaaroverzicht 2016Diversen2017-50
Effectiviteitsvergelijking helofytenveld. Behandeling hemelwater of rwzi-effluent?Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-49
Verkenning van het winnen van humus- en fulvinezuren op rwzi’sProduceren van grondstoffen2017-48
Handboek stikstof- en fosfaatverwijdering uit communaal afvalwater op rwzi’s. CasesRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-47