Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
Warmte uit samenwerking. Verkenning naar de governance van aquathermie Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2021-14
Gedragsbeïnvloeding in de textielketen (KIWK) Nieuwe stoffen 2021-13
Gedragsbeïnvloeding van agrariërs en consumenten in de mestketen (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2021-12
De stadsgenese. Cultuurhistorie en het natuurlijke systeem als gids voor klimaatadaptatie en stedelijke ontwikkeling Klimaatbestendige stad 2021-11
Uniforme koppeling van inloop en riolering. Handleiding voor de BGT inlooptabel Klimaatbestendige stad 2021-10
Invloed riothermiesystemen op de afvalwaterzuiveringen Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2021-09
Sedimentopbouw in straatkolken Doelmatigheid 2021-08
Overschrijdingskans of overstromingskans regionale keringen. Een technische vergelijking Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren 2021-07
Veiligheidsbenadering regionale keringen. Casus Grote of Achterwaterschap - Alblasserwaard Vijfheerenlanden Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren 2021-06
Programma Lumbricus. Integrale benadering van een klimaatrobuuste inrichting en beheer van stroomgebieden. Een overzicht Zoetwatertekort & droogte 2021-05
Kennisbehoefte Droogte Zoetwatertekort & droogte 2021-04
Opties binnen Waterwijzer Landbouw in 2020. Van WWL-tabel 2.0.0 tot maatwerk met WWL-regionaal Zoetwatertekort & droogte 2021-03
Herkomst van beekslib in vier stroomgebieden. Een verkennende systeemanalyse als onderdeel van het KIWK-project Grip op slib Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2021-02
Jaarverslag & jaarbericht 2020 Diversen 2021-01(A)
Beïnvloedingsstrategie brede toepassing bouwen met natuur bij waterschappen (folder) Zoetwatertekort & droogte 2020-XX, behorend bij 2020-29
Themista/Ephyra pilotonderzoek op rwzi Nieuwgraaf Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2020-47
Haalbaarheidsstudie BODAC. Biologisch actiefkoolfiltratie met zuurstofdosering voor verwijdering van microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) Nieuwe stoffen 2020-46
Koolstof- en energiezuinige stikstofverwijdering met de Mainstream Shortcut (MAS). Resultaten pilotonderzoek Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2020-45
Strategisch plan voor de ontwikkeling van tools voor bewustwording en advies aan agrariërs voor verbeteren van de waterkwaliteit (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2020-44
Effecten van zoutgehalten op macrofauna (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2020-43